Як обліковувати і списувати посуд в лікарні

4732

Запитання

Відділення лікарні хоче списати тарілки та ложки. Чи може бухгалтер списати ложки як звичайні матеріали, адже вони з матеріалу, який не іржавіє та не ламається. Можливо, їх вкрали. Якщо тарілки розбились, то потрібно вести журнал по бою посуди у відділенні чи ні? (За редакцією автора)

Відповідь

Зразки планів на 2020-й: скачайте

Насамперед поговоримо про облік тарілок та ложок бюджетним ЗОЗ.

Тарілки та ложкице столовий господарський інвентар, який їдальні та харчоблоки бюджетного ЗОЗ використовують не більше одного року або протягом операційного циклу, якщо він більше одного року. Тому придбаний чи отриманий безоплатно столовий інвентар бюджетний ЗОЗ визнає малоцінними та швидкозношуваними предметами (МШП). Так він вчиняє згідно з абзацом 6 пункту 2 розділу ІІ Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку в державному секторі 123 «Запаси», затвердженого наказом Мінфіну від 12.10.2010 № 1202 (далі — Стандарт 123).

Столовий господарський інвентар бюджетний ЗОЗ оприбутковує на баланс як запаси на субрахунок 1812 «Малоцінні та швидкозношувані предмети». Це визначає Порядок застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку в державному секторі, затверджений наказом Мінфіну від 29.12.2015 № 1219. ЗОЗ списує з балансу вартість тарілок та ложок, тобто виключає зі складу активів, в момент їх передачі в експлуатацію. Далі ЗОЗ протягом строку їх фактичного використання організовує оперативний кількісний облік матеріально відповідними особами, скажімо завідуючими їдалень та харчоблоків, у місцях експлуатації тарілок та ложок. Такі правила обліку для МШП встановили пункт 9 розділу IV Стандарту 123 та пункт 37 розділу ІI Методичних рекомендацій з бухгалтерського обліку основних засобів суб’єктів державного сектору, затверджених наказом Мінфіну від 23.01.2015 № 11.

Для організації оперативного кількісного обліку МШП, придбаних чи отриманих безоплатно, бюджетний ЗОЗ розробляє та затверджує окремий порядок.

У цьому порядку бюджетний ЗОЗ встановлює, що завідуючі їдалень та харчоблоків як матеріально відповідальні особи ведуть облік столового господарського інвентарю, який використовують у роботі, у Відомостях оперативного обліку. При цьому під Відомості оперативного обліку завідуючі їдалень та харчоблоків пристосовують, наприклад, Книгу складського обліку запасів (форма № З-9). Її форма затверджена наказом Держказначейства від 18.12.2000 № 130 (далі — Наказ № 130). Ця книга зручна для обліку саме таких запасів, як тарілки та ложки. Ведуть Відомість оперативного обліку матеріально відповідальні особи за найменуванням, гатунком та кількістю тарілок і ложок на підставі прибутково-видаткових документів. Після кожного запису вони виводять залишок цих запасів. У кінці Відомості не рідше одного разу на квартал постійно діюча комісія робить записи про звірку її даних з наявними тарілками і ложками, що використовують їдальні та харчоблоки.

Тепер поговоримо про списання битого посуду та втрачених ложок із нержавіючої сталі.

Із списанням битого посуду (тарілок) — все просто.

Для списання розбитих тарілок бюджетний ЗОЗ застосовує Журнал реєстрації битого посуду за формою № З-10 (далі — Журнал). Форма Журналу та Інструкція про його заповнення затверджені Наказом № 130. Ведуть Журнал матеріально відповідальні особи. Це можуть бути ті ж завідуючі їдалень та харчоблоків бюджетного ЗОЗ. Постійно діюча комісія слідкує за правильним веденням журналів. Щоквартально або щомісячно, залежно від того як визначено у Положенні про облікову політику бюджетного ЗОЗ, постійно діюча комісія складає акти про списання розбитого посуду. Затверджує Акти керівник бюджетного ЗОЗ. І на підставі цих Актів завідуючі їдалень та харчоблоків заносять запис про вибуття тарілок у Відомості оперативного обліку, тобто Книги складського обліку запасів за формою № З-9.

20 змін у ліцензуванні медзакладів

Списати втрачені ложки набагато складніше.

У разі втрати ложок із нержавіючої сталі керівник бюджетного ЗОЗ має створити інвентаризаційну комісію. Адже у разі встановлення фактів крадіжок або зловживань, псування цінностей керівник зобов’язаний провести інвентаризацію на день встановлення таких фактів. На це вказує абзац 5 пункту 7 розділу І Положення про інвентаризацію активів та зобов’язань, затвердженого наказом Мінфіну від 02.09.2014 № 879 (далі — Положення № 879). Факт нестачі ложок за даними Відомості має втановити постійно діюча комісія. Бо саме вона не рідше одного разу на квартал перевіряє наявність посуду і столових приборів, що використовують їдальні та харчоблоки, і робить записи у Відомості про звірку означених даних.

Інвентаризаційна комісія перевіряє фактичну наявність МШП, які обліковують в оперативному порядку матеріально відповідальні особи, зіставляючи з Відомістю оперативного обліку. Виявлену під час інвентаризації нестачу цих предметів, а саме ложок із нержавіючої сталі, комісія оформлює актом (абз. 2 пп. 4.1 розд. ІІІ Положення № 879).

Збитки, завдані бюджетному ЗОЗ нестачею ложок, віднесіть на рахунок винних осіб у розмірі, визначеному відповідно до Порядку визначення розміру збитків від розкрадання, нестачі, знищення (псування) матеріальних цінностей, затвердженого постановою КМУ від 22.01.1996 № 116 (далі — Порядок № 116). А у разі, якщо винні особи не будуть встановлені, збитки зарахуйте на позабалансовий рахунок до моменту встановлення винних осіб або закриття справи згідно із законодавством (абз. 5 п. 4 розд. ІV Положення № 879).

Пам’ятайте, що із сум, стягнутих відповідно до Порядку № 116, вам необхідно:

  • відшкодувати завдані бюджетному ЗОЗ збитки, врахувавши фактичні витрати на відновлення втрачених або придбання нових ложок із нержавіючої сталі
  • перерахувати до державного бюджету залишок коштів, тобто різницю (п. 10 Порядку № 116)

Факт втрати ложок розцінюйте як зловживання з боку матеріально відповідальних осіб. Адже вони допустили недбалість у роботі і цим самим завдали матеріальні збитки закладу. Тож, якщо завідуючі їдалень та харчоблоків не погодяться добровільно відшкодувати завдані збитки, відповідні матеріали протягом 5 днів після встановлення нестачі передайте правоохоронним органам, а на суму виявлених нестач — подайте цивільний позов. Так вчиняти зобов’язує пункт 7 розділу ІV Положення № 879.

 

Зміни у ліцензуванні медичної практики у 2024 році

Останні новини

Усі новини

Статті за темою

Усі статті за темою

Інвентаризація ліків і медвиробів у КНП

З’ясуйте порядок проведення інвентаризації лікарських засобів і медичних виробів у КНП. Хто проводить? Що і як інвентаризувати? Як оформлювати результати інвентаризації медикаментів?
5866

Облік та списання бактерицидних ламп: документи й інструкція

Дізнайтеся, за якими формами обліковувати та списувати бактерицидні лампи, які дані обов’язково вказати в цих документах, як розрахувати показник загального утворення відходів та найвигідніше утилізувати відпрацьовані бактерицидні лампи
13002