Заклад реорганізовують. Хто має проводити інвентаризацію майна

517

Запитання

Заклад охорони здоров’я перетворюють у КНП. Хто має проводити інвентаризацію майна закладу, яке він передає правонаступнику, — комісія з перетворення, яку створили за рішенням органів місцевого самоврядування, чи інвентаризаційна постійно діюча комісія, затверджена наказом керівника закладу?

Відповідь

Одразу зазначимо, що жодна з цих комісій інвентаризацію майна, належного державним та комунальним закладам охорони здоров’я — бюджетним установам (далі — заклад), що реорганізовують у КНП, не проводить. Адже до комісії з перетворення закладу в КНП (далі — Комісія) з моменту її призначення переходять усі повноваження щодо управління справами закладу. А повноваження керівника закладу переходять до голови Комісії (ч. 4 ст. 105 Цивільного кодексу України).

Голова Комісії зобов’язаний провести інвентаризацію активів, зобов’язань та капіталу закладу як юридичної особи, що припиняє діяльність (п. 7 розд. І Положення про інвентаризацію активів та зобов’язань, затвердженого наказом Мінфіну від 02.09.2014 № 879далі — Положення про інвентаризацію). Адже абзац 8 цього пункту визначає, що якщо заклад припиняє діяльність, провести інвентаризію треба обов’язково. І проводять таку інвентаризацію в обсязі, що визначає пункт 6 цього розділу.

Тому інвентаризаційну комісію створює голова цієї Комісії наказом. Склад Комісії він формує з числа працівників апарату управління закладу та бухгалтерської служби (п. 1 розд. ІІ Положення про інвентаризацію). Інвентаризаційну комісію очолює голова Комісії чи його заступник.

На те, що інвентаризація майна закладу — це повноваження Комісії, указує й абзац 8 підпункту 1.4.4 Методичних рекомендацій з питань перетворення закладів охорони здоров’я з бюджетних установ у комунальні некомерційні підприємства, схвалених Робочою групою з питань реформи фінансування сфери охорони здоров’я України від 14.02.2018.

Щодо обсягу, то з огляду на пункт 6 розділу І Положення про інвентаризацію в наказі про створення інвентаризаційної комісії зазначте, що суцільною інвентаризацією охоплюють:

 • усі види зобов’язань;
 • усі активи закладу незалежно від їх місцезнаходження, зокрема й предмети, що —
  — передані в оренду;
  — перебувають на реконструкції, модернізації, консервації, у ремонті, запасі або резерві незалежно від технічного стану;
 • активи й зобов’язання, які обліковуються на позабалансових рахунках, зокрема —
  — цінності, що не належать закладу, але тимчасово перебувають у його користуванні, розпорядженні або на зберіганні. Тобто — об’єкти оперативної (операційної) оренди основних засобів, матеріальні цінності на відповідальному зберіганні, переробці, комісії, монтажі;
  — умовні активи й зобов’язання (непередбачені активи та зобов’язання) закладу (застави, гарантії, зобов’язання тощо);
  — бланки документів суворої звітності;
  — інші активи.

Отже, інвентаризацію майна закладу має проводити інвентаризаційна комісія, яку створив наказом голова комісії з перетворення бюджетного закладу в КНП.

Зміни у ліцензуванні медичної практики у 2024 році

Останні новини

Усі новини

Статті за темою

Усі статті за темою

Інвентаризація ліків і медвиробів у КНП

З’ясуйте порядок проведення інвентаризації лікарських засобів і медичних виробів у КНП. Хто проводить? Що і як інвентаризувати? Як оформлювати результати інвентаризації медикаментів?
5852

Облік та списання бактерицидних ламп: документи й інструкція

Дізнайтеся, за якими формами обліковувати та списувати бактерицидні лампи, які дані обов’язково вказати в цих документах, як розрахувати показник загального утворення відходів та найвигідніше утилізувати відпрацьовані бактерицидні лампи
12961