Призначення опіоїдних анальгетиків: законодавство

514

Запитання

Які нормативні документи регулюють призначення опіоїдних анальгетиків в Україні сьогодні?

Відповідь

Доступ паліативних пацієнтів до знеболення — важливий  напрям нормативно-правового регулювання у сфері паліативної допомоги. Питання обігу та призначення пацієнтам опіоїдних анальгетиків тривалий час потребувало врегулювання, аби було припинено порушення прав людини, закріплених статтями 28, 49 Конституції України від 28.06.1996 № 254к/96-ВР.

Призначення опіоїдних анальгетиків: законодавствоЧитайте: "Паліативна допомога: порядок надання та організація"

За активної співпраці громадськості, органів державної влади та міжнародних організацій було розроблено та прийнято постанову КМУ «Про затвердження Порядку придбання, перевезення, зберігання, відпуску, використання та знищення наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів у закладах охорони здоров’я» від 13.05.2013 № 333. Цей нормативно-правовий акт врегульовує процес забезпечення лікарськими засобами, що містять наркотичні речовини, хворих, в тому числі і паліативних, як у лікувально-профілактичних закладах, так і в умовах стаціонару вдома.

Прийняття зазначеної постанови обумовило необхідність перегляду та внесення змін до низки нормативно-правових актів МОЗ. Результатом цієї роботи стало прийняття наказу МОЗ «Про деякі питання придбання, перевезення, зберігання, відпуску, використання та знищення наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів у закладах охорони здоров’я» від 07.08.2015 № 494 (із змінами, внесеними наказом МОЗ від 03.04.2017 № 362). 

Зміни у ліцензуванні медичної практики у 2024 році

Останні новини

Усі новини

Статті за темою

Усі статті за темою