Як створити внутрішні документи в закладі охорони здоров’я

2637
Автор
головна медична сестра ТОВ «ФОЗЗІ ГРУП ХЕЛС»

Запитання

Як створити в ЗОЗ внутрішні документи та ефективно побудувати робочий процес?

Відповідь

Для того щоб створити внутрішні документи ЗОЗ, насамперед визначте процес, який необхідно побудувати. Внутрішні документи медпрацівники мають розробити на основі державних нормативів, які адаптують до специфіки роботи ЗОЗ. Оберіть нормативний документ / ресурс / інструкцію виробника, що регламентує цей процес. Далі керівник закладу видає наказ про його організацію.

Внутрішні документи — це корпоративні документи, які затверджує керівник / відповідальні особи закладу, щоб організувати чітку роботу та керувати процесами, що відбуваються в межах одного закладу

На основі наказу керівника закладу медпрацівники створюють документи, які регламентують робочі процеси. Це можуть бути положення, плани, СОПи, алгоритми, робочі інструкції тощо. Структуру створення внутрішніх документів відображено в Схемі.

Структура створення внутрішніх документів

Адміністрація ЗОЗ, за участю головної медичної сестри, розробляє та затверджує формат документів для медичних сестер.

Увага! Основне завдання внутрішніх документів — доступність, зрозумілість, легкість у використанні та відповідність реальним процесам роботи ЗОЗ

За вимогами наказу МОЗ «Стандарти акредитації закладів охорони здоров’я» від 14.03.2011 № 142 робочі інструкції необхідно скласти у формі стандартних операційних процедур (СОПів), які містять повну інформацію та детальний опис усіх етапів процедури.

У ЗОЗ можуть бути процеси, які нормативні документи не регламентують, проте вони необхідні для внутрішньої якісної організації. Наприклад, щоб комунікувати між підрозділами, удосконалити сервіс тощо. Якщо потрібно побудувати або вдосконалити процес, то на це можна видати наказ керівника та надалі розробити СОП / робочу інструкцію, що допоможуть досягнути бажаного результату.

Отже, створення внутрішніх документів у ЗОЗ — ключовий елемент, щоб ефективно побудувати робочі процеси. Внутрішні документи забезпечують чіткість, доступність та відповідність стандартам, сприяють якісній організації та постійному вдосконаленню.

Ефективний керівник медсестринського персоналу

Останні новини

Усі новини

Статті за темою

Усі статті за темою

СОП «Миття рук»: зразок

Зразок СОП допоможе знизити ризик передавання до пацієнта потенційно небезпечних мікроорганізмів і захистити персонал від мікрофлори пацієнта
1882

Епікриз: оформлення, види

Які види епікризів існують? Які дані вказувати в різних видах епікризу? Хто цю інформацію вносить? Як правильно характеризувати стан пацієнта на різних етапах лікування? Читайте про це у статті
77766

Електронний реєстр листків непрацездатності — правила роботи

Для чого вести Електронний реєстр листків непрацездатності, як отримати з нього інформацію, які відомості містить запис про тимчасову непрацездатність та які правила роботи з Реєстром? Про це далі у статті
6352

Форма № 086/о: медична довідка для вступу до закладів освіти

Довідку за формою № 086/о видає лікар первинної медичної допомоги після завершення повного обстеження і винесення лікарського висновку про стан здоров’я. Це медичний документ для подання до закладів освіти всіх рівнів
205713