Профіль посади лікаря: зразок

Чи знаєте ви, як складати профіль лікаря та які переваги цього документу? Перегляньте зразок профілю посади лікаря-ендокринолога та використайте його як приклад під час підбору фахівців на вакантні посади в медичному закладі.

Якщо медичний заклад самостійно шукає працівника на вакантне місце, фахівці відділу кадрів повинні розробити профіль посади. Цей документ відрізняється від посадової інструкції. Він містить докладний перелік вимог, яким має відповідати новий медпрацівник: освіта, особисті якості. В профілі посади також потрібно вказати документи, як підтверджують кваліфікацію працівника тощо і необхідні для проходження першого етапу відбору.

Інформація для профілю посади

Кваліфікаційна карта

  • освіта та кваліфікаційний рівень  особи;  
  • навчальний заклад, випускникам якого буде надаватися перевага;
  • професійні навички (наприклад, володіння комп’ютером, іноземними мовами тощо);

Карта компетенцій

  • основні професійні та персональні навички

Біографічні дані

  • вік, стать чи місце проживання (якщо це має значення для посади)

Профіль посади має бути складений так, щоб і головний лікар, і безпосередній керівник цього працівника усвідомили, яким критеріям відповідатиме працівник. Особливо це важливо для тих працівників, які здійснюватимуть безпосередній відбір кандидатів. 

Профіль посади лікаря-­ендокринолога

Відомості про посаду

Назва посади

Лікар­-ендокринолог

Структурний підрозділ

Ендокринологічне відділення

Безпосередній керівник

Завідувач ендокринологічного відділення

Підпорядковані працівники

Медична сестра ендокринологічного кабінету, інший середній
та молодший медичних персонал відділення

Взаємовідносини за посадою
(у межах закладу)

Має взаємовідносини із адміністрацією, бухгалтерією, відділом
кадрів, реєстратурою, діагностичною службою, лікарями­спеціалістами медичного закладу, комісією з контролю якості роботи, комісією з профілактики внутрішньолікарняних інфекцій, службою охорони праці, господарчою частиною, відділом медичної статистики тощо

Функціонал

Посадові обов’язки

застосовує сучасні методи профілактики, діагностики, лікування, реабілітації та диспансеризації хворих ендокринологічного про­філю;

надає швидку та невідкладну медичну допомогу хворим ендокринологічного профілю;

здійснює нагляд за побічними реакціями/діями лікарських за­собів;

проводить консультації за направленнями лікарів інших спеціальностей;

веде лікарську документацію;

керує роботою підпорядкованого середнього та молодшого медичного персоналу;

дотримується принципів медичної деонтології;

постійно удосконалює свій професійний рівень;

систематично аналізує кількісні та якісні показники своєї роботи;

кваліфіковано і своєчасно виконує накази, розпорядження і доручення керівництва закладу, а також вимоги нормативно­правових актів за своїм фахом…*

Загальні вимоги до кандидата

Стать

Будь­яка

Зовнішній вигляд

Діловий стиль, охайний вигляд

Загальний стаж роботи

Без вимог до стажу роботи

Кваліфікаційна карта

Кваліфікаційний рівень

Спеціаліст/магістр

Вимоги до освіти

Інтернатура за спеціальністю «Терапія» з подальшою спеціалізацією
з «Ендокринології»

Карта компетенцій

Показник

Необхідно

Бажано

Права, обов’язки і відповідальність лікаря­ендокринолога

+

Чинне законодавство про охорону здоров’я
та нормативні документи, які регламентують
діяльність органів управління та закладів охорони здоров’я

+

Організація терапевтичної та ендокринологічної допомоги, в тому числі швидкої та невідкладної

+

Основи нормальної і патологічної анатомії, фізіології ендокринних органів, водно­електролітного обміну

+

Основи фармакології

+

Генетичні та імунологічні основи патології ендокринних органів

+

Клініка, сучасні методи профілактики, діагностики, лікування ендокринологічних захворювань

+

Методи реабілітації та диспансеризації ендокринологічних хворих

+

Методи інтенсивної терапії та реанімації
в ендокринології

+

Загальні, функціональні та спеціальні методи дослідження в ендокринології

+

Питання тимчасової і стійкої непрацездатності, організація роботи лікарсько­консультативної
та медико­соціальної експертної комісій

+

Правила оформлення медичної документації

+

Сучасна література за фахом та методи
її узагальнення

+

Правила і норми охорони праці та пожежної
безпеки

+

Правила медичної етики і деонтології

+

Основні санітарно­гігієнічні нормативи

+

Володіння комп’ютером, пакетом програм MS Office, поштовими сервісами

+

Грамотне усне мовлення та письмова комунікація

+

Володіння англійською мовою

+

Вміння налагоджувати контакт із людьми

+

Знання основ тайм­менеджменту

+

Доброзичливість, неконфліктність

+

Здатність до емпатії

+

Організованість, пунктуальність

+

Стресостійкість, вміння опанувати себе

+

Командність, вміння працювати у колективі

+

Профіль посади лікаря: зразокСкачайте посадову інструкцію ендокринолога

Зміни у ліцензуванні медичної практики у 2024 році

Останні новини

Усі новини

Гарячі запитання

Усі питання і відповіді