Оцінювання якості роботи медичних сестер: якими критеріями оперувати

Оцінювання якості роботи медичних сестер за чітко визначеними критеріями дає змогу виокремити найбільш проблемні аспекти роботи персоналу та на рівні керівництва їх усунути.

Оцінювання якості роботи медичних сестер проводиться відповідно до критеріїв, затверджених наказом керівника закладу охорони здоров’я. Кожний з розділів критеріїв містить перелік питань щодо загальних та специфічних (відповідно до профілю відділення і посади спеціаліста) характеристик сестринського процесу, що дають змогу оцінити рівень знань і навичок середнього медичного персоналу.

Оцінювання якості роботи проводиться за такою системою:

0 балів — рівень знань і навичок вкрай низький і не відповідає встановленим вимогам;


1 бал — рівень знань і навичок недостатній, мінімально відповідає встановленим вимогам;


2 бали — рівень знань і навичок задовільний, за більшістю розділів відповідає встановленим вимогам;


3 бали — рівень теоретичних знань і практичних навичок повністю відповідає встановленим вимогам.

Оцінювання якості роботи медичних сестер: якими критеріями оперуватиЧитайте: "Медичне сортування: види розподілу, групи постраждалих, алгоритм проведення"

 Оцінювання якості роботи медичних сестер проводиться за участі:

  • головної медичної сестри
  • завідувача відділення
  • старшої медичної сестри.

Результати оцінювання затверджуються керівником закладу.

Якість роботи медичних сестер оцінюється щокварталу, результати оформлюються у вигляді таблиці. Персонально на кожну медичну сестру заводиться Експертна карта оцінювання якості молодшого спеціаліста з медичною освітою, за кожен критерій виставляються оцінки, які надалі підсумовуються.

За результатами контролю конкретної медичної сестри розраховується інтегральний коефіцієнт якості. 

 Щоб розрахувати його, потрібно скористатися формулою: 

де

Ря — інтегральний коефіцієнт якості;

Dб — кільеість набраних балів

Sб — загальна можлива сума балів.

Рівень якості визначається за такими показниками: 0−49% — незадовільно; 50−74% — задовільно; 75−89% — добре; 90−100% — відмінно.

За результатами контролю оцінка виставляється в Експертну карту оцінювання якості молодшого спеціаліста з медичною освітою.

Результати оцінювання якості роботи медичних сестер заслуховуються на робочих нарадах у відділеннях. Аналіз отриманих даних в цілому по закладу і в розрізі відділень проводиться щоквартально на Раді медичних сестер з подальшим розробленням плану та вжиттям відповідних заходів щодо поліпшення знань і навичок медичного персоналу.

Оцінювання якості роботи медичних сестер: якими критеріями оперуватиЧитайте: "Медсестринська допомога: оцінюємо і поліпшуємо якість"

Приклад критеріїв оцінювання якості роботи середніх медичних працівників різної спеціалізації

Спеціалізація середнього
медичного працівника

Критерії оцінювання якості роботи

Палатна медична сестра

ведення медичної документації;

дотримання лікувально-охоронного, санітарно-протиепідемічного режимів;

дотримання правил збору та доставки аналізів до лабораторії;

дотримання правил підготовки хворих до рентгенологічних, лабораторних, ендоскопічних та інших досліджень, оперативних втручань;

дотримання правил техніки безпеки та правил внутрішнього трудового розпорядку;

дотримання правил харчування хворих;

дотримання стандартів догляду за хворими;

наявність обгрунтованих скарг пацієнтів;

наявність ускладнень після медичних маніпуляцій;

санітарний стан палат і посту медсестри;

якість дезінфекції, передстерилізаційного очищення та стерилізації інструментів;

якість та своєчасність виконання лікарських призначень

Медсестра процедурного кабінету

ведення медичної документації;

дотримання правил збору та доставки аналізів у лабораторію;

дотримання правил і строків зберігання лікарських засобів;

дотримання правил техніки безпеки та правил внутрішнього трудового розпорядку;

дотримання санітарно-протиепідемічного режиму в процедурному кабінеті;

дотримання стандарту виконання маніпуляцій, типових правил введення ліків;

дотримання стандарту професійного спілкування;

наявність обгрунтованих скарг пацієнтів;

наявність ускладнень після маніпуляцій;

своєчасність виконання лікарських призначень;

якість дезінфекції, передстерилізаційного очищення та стерилізації інструментів

Медична сестра стаціонарного відділення

ведення медичної документації;

дотримання правил техніки безпеки та правил внутрішнього трудового розпорядку;

дотримання санітарно-протиепідемічного режиму;

дотримання стандартів догляду за хворими;

наявність у пацієнтів ускладнень після маніпуляцій;

повноцінність і своєчасність виконання лікарських призначень;

стан медичного обладнання, інструментарію та предметів догляду за пацієнтами

Медична сестра загальної практики — сімейної медицини

безперервність професійного розвитку (підвищення кваліфікації);

ведення медичної документації;

виконання плану профілактичних щеплень;

дотримання вимог санітарно-протиепідемічного режиму;

дотримання деонтологічних принципів (наявність скарг пацієнтів);

дотримання правил техніки безпеки та правил внутрішнього трудового розпорядку;

наявність нормативних документів та знання нормативно-правової бази;

оформлення посімейного паспорта дільниці;

флюорографія органів грудної клітки (виконання плану);

якість виконання лікувально-діагностичних процедур;

якість диспансеризації;

якість профілактичної роботи (наявність на дільниці занедбаних випадків онкологічних захворювань та туберкульозу)

Оцінювання якості роботи медичних сестер: якими критеріями оперуватиЧитайте: "Наркологический осмотр: порядок и документация"

Основні критерії оцінювання якості роботи середнього медичного персоналу

Оцінюваний напрям роботи

Що саме оцінюється?

Виконавча та трудова дисципліна

дотримання вимог охорони праці та протипожежної безпеки;

дотримання графіка роботи;

дотримання правил внутрішнього трудового розпорядку;

наявність зауважень під час планових та позапланових перевірок;

організація робочого місця відповідно до єдиних методичних рекомендацій;

чіткість виконання посадових обов’язків

Виконання лікарських призначень

виконання процедур та маніпуляцій відповідно до стандартів;

наявність належного догляду за пацієнтами;

наявність ускладнень у пацієнта, пов’язаних з діяльністю медичної сестри;

якість надання невідкладної допомоги

Дотримання санітарно-протиепідемічного режиму

дотримання бактеріологічного контролю;

дотримання графіку УФ-опромінювання приміщень;

дотримання правил інфекційної безпеки;

дотримання правил поводження з біологічними матеріалами пацієнта;

дотримання правил роботи з медичними відходами;

дотримання технології дезінфекції, передстерилізаційного очищення та стерилізації інструментарію;

дотримання форми одягу та особистої гігієни

Організація обігу лікарських засобів та виробів медичного призначення

ведення медичної документації;

дотримання правил введення лікарських засобів;

дотримання правил обліку зберігання та використання наркотичних, отруйних та сильнодіючих препаратів;

економність та раціональність використання матеріальних ресурсів;

забезпечення медикаментами та виробами медичного призначення

Дотримання норм біоетики та медичної деонтології

доброзичливість спілкування з колегами та пацієнтами;

наявність скарг етичного характеру;

ставлення до пацієнтів;

участь у конфліктних ситуаціях з колегами та/або пацієнтамизміст

Статичний блок для статей

Останні новини

Усі новини

Гарячі запитання

Усі питання і відповіді