Професіокарта і професіограма медичної сестри

Професіограма медичного працівника дає змогу завбачити повний спектр професійних завдань, шляхи фахового зростання та порівняти ключові вимоги до професії медсестри з фактичниими навчиками і здібностями працівника. Тож перегляньте загальні вимоги до складання професіограми та професіокарти та скачайте професіокарту головної медичної сестри, щоб використати як зразок.

У професіограмі вказують функції певної професії й ускладнення, що виникають у процесі її засвоєння і пов’язані з певними індивідуально-психологічними особливостями людини. Професійно важливі якості як основний структурний компонент будь-якої професіограми представлені на трьох рівнях:

 • психофізіологічному;
 • психологічному;
 • соціально-психологічному.

Психофізіологічні якості відображають властивості нервової системи, її силу, динамічність, лабільність, рухливість. Особливості протікання психічних процесів, наприклад мислення, тривалість простої та складної реакції, стійкість та переключення уваги можуть стати протипоказаннями для виконання деяких видів діяльності. Особливо важливими стають виявлені психофізичні якості в умовах відповідальної, напруженої діяльності, яка потребує швидкого реагування, наприклад, у водіїв, лікарів, медичних сестер тощо.

Психологічний рівень визначається закономірностями пізнавальної, емоційної та вольової сфер людини, її сенсорно-перцептивними, інтелектуальними, моторними, мовними та особистісними особливостями.

На соціально-психологічному рівні визначають закономірності явищ психіки, зумовлені включенням людини в різноманітні соціальні зв’язки:

 • процеси соціалізації і адаптації;
 • комунікативні здібності;
 • психологічна сумісність;
 • конфліктність;
 • соціальні установки.

Професійно важливі якості обов’язково зіставляють з успішністю професійної діяльності, яку теж оцінюють за низкою показників.

Професіокарта і професіограма медичної сестриЧитайте: "Шаблони посадової та робочої інструкції для медичних працівників"

Професіокарта діяльності як орієнтир для професійного розвитку

Професіокарта, на відміну від професіограми, є коротким, систематизованим описом характеру професійної діяльності працівника, результатів його праці та їх значення для людей.

До структури професіокарти входять: 

 • офіційна сучасна назва професії;
 • опис результатів праці;
 • перелік видів діяльності, опис основних індивідуально-психологічних особливостей, яких потребує професія;
 • можливі шляхи навчання;
 • типи навчальних закладів.

Суворих вимог до структури як професіокарти, так і професіограми, немає, тому досить часто професіокарти містять додаткові структурні компоненти, зокрема виробничу, соціально-економічну та санітарно-гігієнічну характеристики професії. Професіокарта є більш зручною у використанні для людей, обізнаних з особливостями професії, які б хотіли уточнити певні моменти. Такий вид професіографічного матеріалу є найбільш прийнятним для працівника.

Професіокарта і професіограма медичної сестриЧитайте: "Миття пацієнта в ліжку: покроковий алгоритм"

Професіокарта не є жорсткою стандартною схемою, це — основа розвитку спеціаліста, що дає орієнтири об’єктивних вимог професії до людини. Вона змінюється разом із професією, тому звертатися до професіограми необхідно протягом усього професійного життя спеціаліста для корегування психологічних якостей, умінь, навичок з урахуванням сучасних вимог професії.

Зміст та обсяг професіографічних матеріалів варіюються залежно від мети вивчення професії. Для професійного відбору необхідним є вивчення професійно значущих якостей, які визначають професійну придатність людини до роботи за певною професією або ж професійну непридатність.

Для раціоналізації процесу професійної підготовки виявляють ті професійно важливі якості, які піддаються значному розвитку в процесі постійних тренувань та протягом оволодіння професійною майстерністю. З огляду на це, професіограми та професіокарти молодого спеціаліста і досвідченого фахівця мають відрізнятися. На різних стадіях професіоналізації співвідношення якостей спеціаліста змінюється.

Професіокарта і професіограма медичної сестриЧитайте: "Акт про проведення дезінфекції"

У закладах охорони здоров’я професіографічний матеріал доцільно використовувати для професійного відбору медичних працівників, коли необхідно із сукупності претендентів обрати найбільш придатного, з урахуванням відповідності його кваліфікації, спеціальності, особистих якостей і здібностей характеру діяльності, інтересам закладу тощо.

Для медичного працівника з певним досвідом роботи професіографічний матеріал необхідний для підтвердження його професійної придатності та перевірки, наскільки він відповідає сучасним професійним вимогам. Окрім того, професіограма розширює можливості застосування набутих знань, умінь, навичок у професійній сфері, зокрема кар’єрне зростання, перекваліфікація, опанування у разі потреби суміжної професії.

Професіокарта і професіограма медичної сестриЧитайте: "Комиссия по инфекционному контролю в ЛПУ"

Також професіографічний матеріал використовують для прогнозування професійного розвитку та зростання працівника.

Професіокарта і професіограма медичної сестри

Скачайте професіограму головної медичної сестризміст

Зміни у ліцензуванні медичної практики у 2024 році

Останні новини

Усі новини

Гарячі запитання

Усі питання і відповіді