Кодекс корпоративної культури в медичному закладі: зразок

Дотримання підлеглими визначених норм та правил поведінки допомагає створити позитивний імідж закладу та уникнути конфліктів у колективі. Саме тому так важливо розробити Кодекс корпоративної культури в медичному закладі та стимулювати працівників дотримуватися його принципів.

Концепція корпоративної культури була розроблена у США ще у 80-ті роки XX століття. Пов’язано це було з потребою великого і середнього бізнесу в нових підходах до управління, щоб підняти ефективність праці. Нині всі здобуті протягом останніх десятиліть знання успішно застосовують на практиці при організації роботи закладів охорони здоров’я будь-якої форми власності.

Кодекс корпоративної культури в медичному закладі: зразокЧитайте: "Медичне сортування: види розподілу, групи постраждалих, алгоритм проведення"

Цінності корпоративної культури в медичному закладі

Центральною фігурою культури є людина. У випадку із культурою закладу охорони здоров’я розуміємо розвиток духовно-практичних здібностей і потенціалу та їхнє втілення в індивідуальному розвитку кожного медичного працівника. Культура не існує сама по собі, її неможливо уявити як незалежне явище або об’єкт. Вона проявляється в поведінці, зовнішньому вигляді та у висловлюваннях медиків.

У свою чергу, корпорація – складний організм, що формується за допомогою об’єднання зусиль людей задля єдиної мети. У нашому випадку це надання якісної медсестринської допомоги пацієнтам злагодженими діями окремих представників середнього медичного персоналу.

Основою успішної корпорації є корпоративна культура – той фундамент, на якому будуються відносини між медичними сестрами. Це насамперед стійкі колективні норми та принципи роботи у закладі.

Французький філософ та поет Альбер Камю сказав, що у світі паралельно силі смерті і силі примусу є ще одна величезна рушійна сила, що несе в собі впевненість, і її ім’я – культура.

Отже, корпоративна культура – це специфічна, характерна для окремого закладу охорони здоров’я система зв’язків, взаємодій і відносин, що існують в межах однієї мети, тобто забезпечення населення якісною медичною допомогою.

Кодекс корпоративної культури в медичному закладі: зразокЧитайте: "Наркологический осмотр: порядок и документация"

Кодекс корпоративної культури в лікарні: як розробити


Кодекс корпоративної культури у сфері охорони здоров’я не тільки відображає систему цінностей медичних працівників закладу та фіксує корпоративну ідентичність, а й допомагає організовувати роботу колективу. Якщо керівництво, лікарі та медичні сестри дотримуються внутрішньої культури поведінки, правил медичної етики, розуміють межі власної відповідальності, прикрі збої у роботі закладу зводяться до мінімуму.

Про наявність офіційної корпоративної культури свідчить затвердження на рівні керівництва закладу Кодексу корпоративної культури, де прописано організаційні цінності, правила і норми поведінки. Зрозуміло, що у будь-якому закладі охорони здоров’я, де колектив працює пліч-о-пліч не перший рік вже існуватимуть загальновідомі норми, певна культура спілкування тощо. Тобто у цьому разі Кодекс корпоративної культури затверджується, лише щоб документально оформити відповідні норми, за можливості доповнивши їх елементами корпоративної етики ідеальної моделі закладу охорони здоров’я.

При створенні Кодексу корпоративної культури важливо сформувати культурний простір, що охоплює норми поведінки, і визначити найбільш доцільну модель для власного закладу. У цьому процесі величезну роль відіграє професіоналізм та досвід головної медичної сестри, яка безпосередньо працює з найчисленнішою категорією будь-якого закладу охорони здоров’я – медичними сестрами.

Кодекс корпоративної культури в медичному закладі: зразокЧитайте: "Медична допомога в надзвичайних ситуаціях"

За структурою і змістом Кодекси корпоративної культури в різних закладах можуть істотно відрізнятися. Все залежить від того, яку мету поставив перед собою заклад охорони здоров’я при створенні подібного документа.

Зміст та структура Кодексу корпоративної культури медичного закладу направлені на створення і забезпечення продуктивних взаємовідносин між медичними сестрами (молодшими медичними сестрами) та:

  • керівництвом закладу охорони здоров’я;
  • колегами по роботі (лікарями, завідувачами відділень, службовим персоналом);
  • пацієнтами та їхніми родичами, відвідувачами закладу.

Проте скласти правила замало, їх потрібно донести до відома персоналу, переконати медсестер у доцільності цих правил та стимулювати їх дотримуватися.

Ознайомлення має відбуватися на загальнолікарняних конференціях з обов’язковою реєстрацією присутніх. Також кожна старша медична сестра повинна ознайомити персонал з Кодексом корпоративної культури у своєму структурному підрозділі під підпис.

Кодекс корпоративної культури в медичному закладі: зразокЧитайте: "Современные виды анестезии"

Насамкінець хочеться нагадати, що дотримання кожним медичним працівником корпоративної культури свого закладу охорони здоров’я допомагає сформувати імідж закладу, свідчить про фаховість та вагомий управлінський потенціал керівництва.

Кодекс корпоративної культури в медичному закладі: зразок

Скачайте зразок Кодексу корпоративної культури в медичному закладізміст

Зміни у ліцензуванні медичної практики у 2024 році

Останні новини

Усі новини

Гарячі запитання

Усі питання і відповіді