Організація партнерських пологів

Організація партнерських пологів у медичному закладі вимагає психологічної підготовки членів родини, які братимуть участь у цьому процесі. Читайте, як оформити довіл на партнерські пологи, які умови успішного їх проведення, які типи поведінки притаманні партнерам роділлі.

Репродуктивне здоров’я є невід’ємною складовою здоров’я кожної людини. Відповідно до Резолюції Всесвітньої Асамблеї ООН з охорони здоров’я від 1995 року охорона репродуктивного здоров’я визначена Всесвітньою організацією охорони здоров’я як пріоритетна галузь, яку утворює сукупність профілактичних методів, прийомів і послуг, що впливають на здоров’я та благополуччя населення.

У Програмі дій Міжнародної конференції з народонаселення та розвитку (Каїр, 1994) зазначено, що репродуктивне здоров’я є не просто свідченням відсутності хвороб репродуктивної системи або порушення її функцій, а станом повного фізичного, розумового і соціального благополуччя, що передбачає можливість задовільного та безпечного сексуального життя, здатність до відтворення, право чоловіків і жінок на інформацію та доступ до безпечних, ефективних, прийнятних за вартістю методів планування сім’ї та інших обраних ними методів регулювання народжуваності, що не суперечать закону, а також право на доступ до відповідних послуг з охорони здоров’я, що дають змогу жінці безпечно перенести вагітність і пологи, а батькам — створити найліпші умови для народження здорової дитини.

Організація партнерських пологівЧитайте: "Відмова від щеплення: як правильно оформити?"

Успішне вжиття профілактичних заходів та впровадження інноваційних перинатальних технологій дало змогу зменшити кількість ускладнених пологів, що позитивно вплинуло на здоров’я новонароджених. До таких новітніх технологій належать і партнерські пологи як складова відповідального батьківства.

Значення партнерських пологів для здоров’я вагітної та дитини

Сімейно орієнтовані, або партнерські, пологи — це практика пологорозрішення, заснована на супроводі жінки з нормальним перебігом вагітності під час пологів членами родини, котрі беруть участь у її догляді та підтримці. Такий вид пологів також дає змогу родині отримати максимум об’єктивної інформації про стан породіллі та новонародженого.

Партнерські пологи та їх правильна організація сприяють високій результативності пологового процесу і позитивно впливають на емоційний стан матері та дитини. Пологи, навіть у найбільш сприятливих випадках, передбачають для жінки величезне психологічне навантаження. Впровадження сімейно орієнтованих перинатальних технологій, сучасних принципів грудного вигодовування в практику пологових будинків є частиною національної політики щодо поліпшення стану здоров’я матері та дитини.

Сучасні перинатальні технології дають змогу вирішувати значну кількість проблем, що виникають у процесі пологів, пологи стають все більш технологічними. Разом з тим, не всі погоджуються з потребою присутності батька на пологах, хоча й дослідження багатьох перинатальних психологів свідчать про користь партнерських пологів та зустрічі дитини обома батьками (Брутман Віктор Йосипович, Кочубей Борис Йосипович, Лакосіна Надія Дмитрівна та інші) для всієї родини.

Організація партнерських пологівЧитайте: "Карта амбулаторного больного: тонкости заполнения формы № 025/о"

Умови проведення партнерських пологів

Партнерські пологи мають свою специфіку та потребують додаткових знань спеціалістів, котрі задіяні у пологовому процесі. Так, серед принципів організації партнерських пологів можна виділити такі:

1. Умови проведення сімейних пологів:

 • наявність індивідуальних пологових залів;
 • організація місця для перебування партнера;
 • забезпечення партнера комплектом одноразового або змінного одягу та взуття.

2. Дотримання правил проведення сімейних пологів:

 • Доброзичливе і тактовне ставлення медичного персоналу до жінки, партнера, новонародженого.
 • Контроль за поведінкою партнера під час пологів, спостереження за його станом. При виявленні ознак нездужання (блідість або патологічна гіперемія шкірних покривів, неадекватна поведінка тощо) необхідно видалити партнера з пологової зали.
 • Рекомендації партнеру щодо короткочасного відпочинку, відволікання, відвідування буфету (за бажанням) тощо.
 • Переключення уваги партнера в третьому періоді пологів з роділлі на новонародженого.
 • Індивідуальний підхід до кожної родини.

Ефективність партнерських пологів залежить не тільки від їх правильної організації, а й від глибоких психологічних механізмів, що є складовою феномену народження дитини. У випадку, коли дитина народжується на очах у обох батьків, емоційне проникнення та прийняття нового члена родини відбувається більш зворушливо, але водночас і усвідомлено.

Під час пологів подружжя перебуває в індивідуальній пологовій залі, що має таке оснащення:

 • ліжко­-трансформер для приймання пологів; пеленальний столик з підігрівом;
 • масляний обігрівач (за потреби підвищити температуру);
 • візок для інструментів;
 • настінний термометр;
 • мішок та маска Амбу;
 • тонометр для дорослих;
 • акушерський стетоскоп або кардіомонітор;
 • засоби для ведення пологів: м’ячі, стілець, шведська стінка, спеціальний килимок.

Приміщення для організації сімейної пологової палати має бути просторим (не менше 14 квадратних метрів) з наявністю індивідуального санітарного блока.

За бажанням партнер може долучитися до процесу пологів в будь­якому періоді, а також не бути присутнім на певному етапі пологів. Якщо у партнера погіршується самопочуття, варто порекомендувати йому перепочинок.

Організація партнерських пологівЧитайте: "Талон на прийом до лікаря: заповнюємо форму № 025-4/о"

Типи поведінки партнерів на пологах

Виділяють такі типи поведінки партнера під час пологового акту:

 • активно­-адекватна;
 • пасивно­-спостережлива;
 • агресивна.

Розглянемо їх докладніше.

Активно­-адекватна поведінка

 За активно­-адекватної поведінки партнер бере активну участь в пологах, у процесі перейм виконує необхідні знеболювальні маніпуляції, допомагає роділлі зайняти зручну позу, прислухається до порад медичних працівників, є посередником між лікарями та роділлею. Такий партнер поводиться емоційно, радіє появі дитини, не заважає медичному персоналу.

Пасивно­-спостережлива поведінка

Партнер із пасивно­спостережливою поведінкою майже не бере участі в процесі пологів, перебуваючи осторонь, спостерігає за діями роділлі, медичного персоналу, не допомагає, але й не заважає процесу. При появі новонародженого не виказує емоцій, проте ставлення до дитини позитивне.

 Агресивна поведінка

За агресивного типу поведінки партнер активно втручається в дії медичного персоналу, намагається командувати лікарем та акушеркою. Такого партнера не бажано допускати до пологового процесу або ж варто просити його хоча б не бути присутнім у другому періоді пологів. Важливо виявляти таких партнерів до початку пологів та направляти подружжя на консультацію до психолога. На бесідах у психолога варто поговорити з вагітною жінкою та членами її родини про переваги та недоліки партнерських пологів, наголосивши на тому, що партнерські пологи є оптимальним варіантом не для всіх подружніх пар.

Організація партнерських пологівЧитайте: "Профілактика професійних захворювань медичних працівників на вірусні гепатити"

Оформлення дозволу на партнерські пологи

Подружжя має завчасно звернутися до адміністрації пологового будинку і сповістити про своє бажання провести партнерські пологи. Присутніми на пологах можуть бути не більше двох осіб. Якщо жінка бажає, щоб з нею в пологовій залі був не чоловік, а мати, сестра чи хтось інший, то ця особа має право пройти навчання в школі батьківства і підготуватися до своєї ролі в пологах.

Дитину одразу після народження мають показати матері та особам, котрі супроводжують роділлю в пологах. Порядок допуску останніх до пологового відділення, а також порядок відвідування породіль і новонародженого під час перебування їх у післяпологовому відділенні родичами або близькими особами, встановлюється головним лікарем і регламентується наказом по закладу «Про удосконалення лікувально­діагностичного процесу».

Відповідно до Наказу Міністерства охорони здоров’я України «Про організацію профілактики внутрішньолікарняних інфекцій в акушерських стаціонарах» від 10.05.2007 № 234 присутня на пологах особа повинна бути обстежена на туберкульоз (флюорографія). Не дозволяється присутність в акушерському стаціонарі дітей до 14 років, а також членів родини за наявності в них гострих проявів інфекційного захворювання.

Організація партнерських пологівЧитайте: "Техніка безпеки під час виконання ін'єкцій"

Медичний персонал також повинен контролювати дотримання партнерами правил гігієни. Їм рекомендовано перебувати у змінному одязі та одноразових хірургічних костюмах. Дозволяється відвідування матері (з урахуванням її бажання) і дитини в акушерському стаціонарі близькими родичами (не більше двох осіб одночасно) та їхня допомога в догляді за новонародженим і породіллею. Виписка з акушерського стаціонару за умови фізіологічного перебігу пологів та післяпологового періоду здійснюється на третю добу.

Читайте в е-журналі «Довідник головної медичної сестри»:

Догляд за дитиною у перші роки життя

Тестові завдання для медичних сестерзміст

Безперервний професійний розвиток медичних сестер у 2024 році

Останні новини

Усі новини

Гарячі запитання

Усі питання і відповіді