Тести: використання ультрафіолетових бактерицидних опромінювачів

У закладах охорони здоров’я доцільно організувати навчання молодших спеціалістів з медичною освітою вимогам роботи з УФ-опромінювачами, а проконтролювати рівень засвоєних знань допоможуть тестові завдання. Відповіді — в кінці статті.

 ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ

Використання ультрафіолетового бактерицидного випромінювання для знезараження повітря у закладі охорони здоров’я

Варіант А

1. Ультрафіолетове бактерицидне опромінення повітряного середовища приміщень спрямоване на:

А) зниження кількості мікроорганізмів та профілактику інфекційних захворювань;

Б) зниження кількості мікроорганізмів під дією тепла від безперервної дії УФ-опромінювачів;

В) знезараження виробів медичного призначення та рук медичних працівників після закінчення кожної маніпуляції і перед початком іншої маніпуляції.

2. Загибель мікроорганізмів під впливом ультрафіолетового випромінювання — це:

А) бактерицидне випромінювання;

Б) бактерицидна опроміненість;

В) режим опромінення;

Г) бактерицидна (антимікробна) дія ультрафіолетового випромінювання.

3. Тривалість і послідовність роботи опромінювачів — це:

А) бактерицидне випромінювання;

Б) бактерицидна опроміненість;

В) режим опромінення;

Г) бактерицидна (антимікробна) дія ультрафіолетового випромінювання;

Д) поверхнева доза (експозиція) бактерицидного опромінення.

Тести: використання ультрафіолетових бактерицидних опромінювачівЧитайте: "Маніпуляційний кабінет: правильне зонування приміщення"

4. Заповніть місце пропуску.

Бактерицидну дію має ультрафіолетове випромінювання з діапазоном довжин хвиль ______, яке проявляється в деструктивно-модифікуючих фотохімічних пошкодженнях ДНК клітинного ядра мікроорганізму, що призводить до загибелі мікробної клітини в першому чи наступному поколінні.

А) 200-400 см.

Б) 30-40 кДж.

В) 205-315 нм.

Г) 10-15 м.

5. Найбільшу стійкість до впливу ультрафіолетового випромінювання мають (оберіть декілька варіантів):

А) спорові форми бактерій;

Б) віруси;

В) бактерії у вегетативній формі (палички, коки);

Г) гриби;

Д) найпростіші мікроорганізми.

Тести: використання ультрафіолетових бактерицидних опромінювачівЧитайте: "Карта амбулаторного больного: тонкости заполнения формы № 025/о"

6. У яких приміщеннях необхідно проводити знезараження повітря у присутності людей?

А) У всіх приміщеннях, де можуть перебувати хворі та персонал.

Б) У всіх приміщеннях високого та середнього ризику контамінації збудниками туберкульозу.

В) У приміщеннях ординаторських, кабінетах завідувачів відділень, сестри-господині, маніпуляційній, палатах.

7. Вкажіть приміщення з низьким ступенем ризику захворювання на туберкульоз (згідно зі Стандартом інфекційного контролю).

А) Маніпуляційна.

Б) Приміщення бактеріологічної лабораторії.

В) Бронхоскопічний кабінет.

Г) Кімнати збирання мокротиння.

Д) Рентген-кабінети.

Е) Кабінет головної медичної сестри.

Є) Кабінети лікарів сімейної медицини.

Ж) ДОТ-кабінети.

З) Аптечний склад.

Тести: використання ультрафіолетових бактерицидних опромінювачівЧитайте: "Журнал обліку інфекційних захворювань: форма № 060/о"

8. Час можливого безпечного перебування людини в приміщенні, в якому працюють екрановані ультрафіолетові бактерицидні лампи, обчислюється за формулою:

А)  

 Тести: використання ультрафіолетових бактерицидних опромінювачів

Б)

Тести: використання ультрафіолетових бактерицидних опромінювачів   

В)

Тести: використання ультрафіолетових бактерицидних опромінювачів    

9. Вкажіть критерії ефективної роботи ультрафіолетової лампи.

А) Інтенсивність опромінення на відстані 1 м від лампи, виміряна з допомогою УФ-радіометру, становить не менше 100 мкВт/см2.

Б) Лампа відпрацювала не більше 5000 годин.

В) Лампа відпрацювала не більше 8000 годин та світиться синім кольором рівномірно по всій її довжині.

10. У яких випадках при роботі з ультрафіолетовими бактерицидними установками медичні працівники обов’язково мають надягати засоби індивідуального захисту?

А) Якщо в силу виробничої необхідності у приміщеннях, де встановлено ультрафіолетові бактерицидні установки з відкритими або комбінованими опромінювачами, потрібно більш тривале перебування персоналу.

В) При роботі з комбінованими ультрафіолетовими бактерицидними опромінювачами з екранованими ультрафіолетовими бактерицидними лампами.

Б) У випадку аварійних ситуацій.

Тести: використання ультрафіолетових бактерицидних опромінювачівЧитайте: "Розробляємо статут медичного закладу"

11. Вміст озону в приміщеннях груп А і Б, в яких розміщені бактерицидні установки, не має перевищувати (з’єднайте лініями):

А) групи А

1) 0,03 мг/м3

Б) групи Б

2) 6 мг/м3

3) 0,1 мг/м3

4) 12 мг/м3

12. Заповніть місце пропуску.

Бактерицидні установки не рекомендується встановлювати у приміщеннях із температурою повітря нижче ____, тому що при такій температурі лампи можуть працювати неефективно.

А) 18 оС.

Б) 0 оС.

В) 10 оС.

13. Бактерицидна ефективність для патогенної мікрофлори має бути не менше:

А) 70%;

Б) 85%;

В) 90%;

Г) 98%.

14. Поряд із випромінюванням з довжиною хвилі 253,7 нм в спектрі випромінювання ртутних ламп низького тиску міститься випромінювання з довжиною хвилі 185 нм, яке в результаті взаємодії з молекулами кисню утворює в повітряному середовищі:

А) озон;

Б) випари ртуті;

В) вуглекислий газ.

15. Електротехнічний пристрій, в якому розміщені бактерицидна лампа або лампи, відбивач, пускорегулюючі апарати, конденсатори для підвищення коефіцієнта потужності мережі та придушення радіоперешкод, а також допоміжні елементи і пристосування для його кріплення на стелі або стіні, називають:

А) бактерицидною установкою;

Б) рециркулятором;

В) бактерицидним опромінювачем.

Тести: використання ультрафіолетових бактерицидних опромінювачівЧитайте: "Сестра медична стаціонару: посадова інструкція"

16. Для процесу знезаражування приміщення тільки у відсутності людей або при короткочасному їх перебуванні у приміщенні призначені:

А) відкриті опромінювачі;

Б) рециркулятори;

В) закриті опромінювачі.

17. Група бактерицидних опромінювачів або припливно-витяжна вентиляція з бактерицидними лампами, розташована в приміщенні, для забезпечення заданого рівня бактерицидної ефективності згідно з медико-технічним завданням на проектування — це:

А) бактерицидна установка;

Б) припливно-витяжна вентиляція з бактерицидними лампами у вихідній камері.

18. Заповніть місце пропуску. ________ можуть використовуватися в повторно-короткочасному режимі тоді, коли на час опромінення в межах 0,25-0,5 години люди з приміщення виходять, при цьому повторні сеанси опромінення мають проводитися через кожні 2 години протягом робочого дня.

А) Екрановані опромінювачі.

Б) Відкриті лампи (окрім тих, що встановлені в комбінованих опромінювачах).

В) Відкриті лампи (у тому числі в комбінованих опромінювачах).

Тести: використання ультрафіолетових бактерицидних опромінювачівЧитайте: "Профілактика професійних захворювань медичних працівників на вірусні гепатити"

19. Орієнтовна кількість відкритих бактерицидних ламп для кожного конкретного приміщення визначається з розрахунку:

А) 10 Вт потужності бактерицидної лампи на 1 м3 об’єму приміщення;

Б) 1 Вт потужності бактерицидної лампи на 1 м3 об’єму приміщення;

В) 100 Вт потужності бактерицидної лампи на 1 м3 об’єму приміщення.

20. Оберіть помилкове твердження. При розміщенні бактерицидних установок необхідно:

А) уникати так званих «мертвих зон» приміщень, в які не потраплятиме бактерицидне опромінення, наприклад, за кутами приміщень;

Б) розміщувати бактерицидні установки по центру найкоротшої стіни приміщення для досягнення найбільшої довжини та ефективності хвилі УФ-випромінювання, а при стельовому варіанті — у геометричному центрі стелі.

В) у довгих приміщеннях (коридори) розташовувати настінні бактерицидні установки в шаховому порядку.

Г) у довгих приміщеннях (коридори) розташовувати не менше семи настінних бактерицидних установок.

Тести: використання ультрафіолетових бактерицидних опромінювачівЧитайте: "Постконтактна профілактика ВІЛ-інфекції у медичних працівників"

21. Необхідно періодично здійснювати очищення відбиваючих поверхонь опромінювачів і колби лампи від пилу. Видалення пилу має проводитися по мірі забруднення, але не рідше одного разу на місяць, шляхом:

А) протирання ламп 70%-вим розчином етилового спирту;

Б) протирання ламп вологими серветками;

В) збризкування лампи із пульверизатора та протирання сухою серветкою.

22. Установіть відповідність між терміном і його визначенням:

А) Бактерицидна опроміненість

1) Загибель мікроорганізмів під впливом ультрафіолетового випромінювання

Б) Бактерицидна (антимікробна) дія ультрафіолетового випромінювання

2) Поверхнева щільність падаючого бактерицидного потоку випромінювання (відношення бактерицидного потоку до площі опромінюваної поверхні)

В) Поверхнева доза (експозиція) бактерицидного опромінення

3) Тривалість і послідовність роботи опромінювачів — безперервний режим (протягом усього дня) або повторно-короткочасний (чергування сеансів опромінення та пауз)

Г) Режим опромінення

4) Поверхнева щільність енергії бактерицидного випромінювання (обчислюється як добуток поверхневої щільності бактерицидного потоку випромінювання та часу, протягом якого діє випромінювання на поверхню)

Д) Санітарно-показовий мікроорганізм

5) Штучне джерело випромінювання, у спектрі якого є переважно ультрафіолетове бактерицидне випромінювання в діапазоні довжин хвиль 205-315 нм з піком випромінювання на довжині хвилі 253,7 нм

Е) Ультрафіолетова бактерицидна лампа

6) Мікроорганізм, що характеризує мікробне забруднення об’єктів навколишнього середовища і відібраний для контролю ефективності знезараження

Є) Бактерицидний опромінювач

7) Знезараження в присутності або відсутності людей у приміщенні

Ж) Умови знезараження приміщення

8) Електротехнічний пристрій, що складається з бактерицидної лампи або ламп, пускорегулювального апарата, відбивної арматури, деталей для кріплення ламп та приєднання до живильної мережі, а також елементів для придушення електромагнітних перешкод в радіочастотному діапазоні

З) Ультрафіолетовий радіометр

9) Прилад, що вимірює щільність бактерицидного потоку на довжині хвилі 253,7 нм

Тести: використання ультрафіолетових бактерицидних опромінювачів

Скачайте відповіді до тесту "Використання ультрафіолетових бактерицидних випромінювачів" 

Статичний блок для статей

Останні новини

Усі новини

Гарячі запитання

Усі питання і відповіді