Ефективний сайт медичного закладу

Нині наявність у закладу охорони здоров’я власного сайту — це не данина моді, це умова, яку диктує сучасний ринок. Адже відсутність візитівки у всесвітній павутині може викликати у звичайного користувача, який, можливо, є вашим потенційним клієнтом, недовіру до вашого закладу та назавжди прикріпити до нього ярлик несерйозного та «відсталого».

Сайт медичного закладу — це найбільш сучасний та ефективний канал спілкування з потенційною споживчою аудиторією. Лише інтернет дає змогу зробити процес спілкування продуктивним, використовувати всі способи донесення інформаційного повідомлення до найбільш широкої аудиторії. Адже не лише текст, а й аудіо­ та відеоінформація може надаватися користувачам в межах однієї веб­-сторінки.

Інформація, яка публікується на сайті медичного закладу, корисна не лише для пацієнтів та працівників закладу. Вона також покликана залучати нових клієнтів. Однак це можливо лише в тому випадку, якщо веб­сторінка організована правильно, її структура побудована логічно, а інформація створена і подана на професійному рівні. Зупинимося докладніше на найважливіших аспектах оформлення веб­-сторінок закладів охорони здоров’я.

Ефективний сайт медичного закладуЧитайте: "Консультування родичів хворого на хворобу Альцгеймера"

Вибір назви сайту та доменного імені

Якщо ви вирішили створити сайт для закладу охорони здоров’я або істотно оновити вже наявну, — для початку необхідно визначитися з її назвою та доменним ім’ям.

Сайт має бути представництвом закладу в мережі інтернет, а тому його назва має відповідати офіційній назві вашого ­закладу. Навіть якщо назва закладу досить довга, у шапці сторінки бажано вказувати її повністю, однак у заголовку сторінки можна обмежитися й абревіатурою.

Доменне ім’я — це певна буквена послідовність, що позначає назву веб­-сторінки або використовується в іменах електронних поштових скриньок. Доменне ім’я має починатися і закінчуватися буквою латинського алфавіту або цифрою. Проміжними символами можуть бути букви латинського алфавіту, цифри або дефіс. Доменне ім’я може мати декілька рівнів і теоретично досягати 245 символів (кожен рівень обмежений 63 символами). Однак довгих назв бажано уникати.

Загальні правила для вибору доменного імені:

 • ім’я по можливості має вказувати на ту сферу, в якій ви плануєте працювати;
 • ім’я має бути коротким;
 • ім’я має легко запам’ятовуватися;
 • оригінальність при виборі імені завжди буде перевагою;
 • ім’я має бути легким для вимови і написання.

Ефективний сайт медичного закладуЧитайте: "Звітність про аварійні ситуації щодо ВІЛ у закладі охорони здоров’я"

Для закладів державної та комунальної власності логічно та ліпше за все використати для доменного імені абревіатуру назви. Наприклад:

 • Олександрівська клінічна лікарня м. Києва — www.okl.kiev.ua;
 • Державна установа «Інститут неврології, психіатрії та наркології НАМН України» — www.inpn.org.ua;
 • Національний медичний університет імені О. О. Богомольця  — www.nmu.edu.ua.

Для приватних закладів використання абревіатур небажане. Адже такі заклади, швидше за все, мають легку для запа­м’ятовування назву. Саме її і варто використати для доменного імені. У деяких випадках (наприклад, якщо доменні імена з назвою закладу вже зайняті) можна поєднати цю назву зі сферою діяльності або використати регіональний домен другого рівня: www.krasa.kiev.ua, www.stomatology.lviv.ua, www.gynecology.kherson.ua тощо.

У наведених вище прикладах були використані організаційні домени другого рівня — .org.ua, що призначені для некомерційних організацій, та .edu.ua — для освітніх закладів, а також регіональні домени — .kiev.ua, .lviv.ua та .kherson.ua. Для комерційних закладів найліпшим доменом верхнього або другого рівня є .com. Його можна поєднувати з доменом нашої краї­ни — .ua.

Ефективний сайт медичного закладуЧитайте: "Пов'язка Дезо: алгоритм накладання для медсестер"

Інформаційне наповнення сайту медичного закладу

Інформаційні потреби потенційних користувачів вашого сайту можна умовно поділити на дві групи: інформація про послуги, які надає заклад, та інформація про сам заклад охорони здоров’я. Від кількості та якості інформації у кожній групі залежить успіх веб-­сторінки.

Потреби користувачів

Сайт, що складається з п’яти окремих сторінок про заклад та з однієї сторінки зі скупою таблицею переліку послуг або взагалі з посиланням на прайс у форматі .xls, навряд чи забезпечить велику кількість відвідувачів. Це — неефективна веб­-сторінка, і на її створення не варто витрачати час, хіба для того, аби потішити самолюбство керівника закладу.

Веб­-сторінка, на якій є три окремі сторінки про заклад та кілька десятків або сотень сторінок з повним переліком послуг і відкритими контактами, є ефективною веб-­сторінкою, що дає змогу визначитися з вибором конкретної послуги і одразу замовити її або записатися на прийом. Такий сайт збільшує кількість пацієнтів.

Обов’язкові розділи сайту медичного закладу

Для задоволення інформаційних потреб користувачів сайту закладу охорони здоров’я обов’язково має містити таку інформацію:

 • загальні дані про заклад (профіль закладу, короткі історичні відомості);
 • розклад роботи закладу;
 • адреса закладу та маршрути (вбудована мапа), фото фасаду будівлі;
 • контактні телефони та e­mail;
 • перелік послуг і цін;
 • пам’ятки для пацієнтів та їхніх родичів, матеріали санітарно­-просвітньої роботи тощо.

Ефективний сайт медичного закладуЧитайте: "Профілактика післяопераційних інфекцій"

Додаткові розділи сайту

 Додатковою та однозначно не зайвою інформацією на сайті може стати:

 • структура закладу;
 • новини закладу;
 • відкриті вакансії;
 • нагороди та сертифікати, отримані закладом;
 • перелік та фото медичного обладнання;
 • фото внутрішнього оздоблення будівлі;
 • внутрішня документація (статут, правила внутрішнього трудового розпорядку, колективний договір тощо);
 • інформація про благодійну діяльність закладу;
 • інформація про наукову діяльність закладу;
 • нормативні документи;
 • карта сайту;
 • перелік посилань на веб­-сторінки партнерів, державних установ тощо;
 • фото та інформація про колектив, провідних спеціалістів закладу;
 • запитання та відповіді, аналіз звернень громадян та відгуки пацієнтів.

Оформлення інформації на сайті медичного закладу

Щоб створити ефективний сайт, потрібно не тільки вдало підібрати дизайн, а й зробити його зрозумілим і унікальним. Також ефективний сайт має бути зручним у користуванні, простим та інтуїтивно зрозумілим для користувача. Унікальний вміст відіграє дуже важливу роль, оскільки він є основним критерієм популярності того чи того веб­-ресурсу.

При наповненні сайту бажано дотримуватися таких правил:

1. Основна суть сайту має бути зрозуміла вже на стартовій сторінці.

2. Не рекомендується використовувати елементи оформлення, що роблять неочевидним доступ до тексту для користувачів (вікна прокручування, блоки, що випадають, тощо).

3. Якщо тексту багато, слід розбивати його на кілька сторінок великими логічними одиницями (наприклад, за розділами, але не за абзацами). 4. Текст має бути написаний грамотно.

5. Акуратно оформлені та логічно структуровані сторінки найбільш привабливі для користувача, вони значно спрощують пошук потрібної інформації.

6. Кольорова палітра має відповідати змісту сайту.

7. Бажано враховувати потреби користувачів з вадами зору (використовувати крупні розміри шрифту або передбачити опцію масштабування тексту).

Ефективний сайт медичного закладуЧитайте: "Посадова інструкція лікаря-ендокринолога"

Підвищення рівня довіри користувачів до сайту медичного закладу

У пошуках достовірної інформації будь­який досвідчений користувач інтернету намагається звернутися до надійних (перевірених) веб-­сторінок.

Вашою метою при створенні ефективної веб­-сторінки буде переконати користувача вже з першої секунди його знайомства зі сторінкою, що вона є офіційною та містить лише достовірну інформацію.

Контактні дані

 У цьому вам допоможе наявність на кожній сторінці (адже пошукова система може направити користувача одразу на будь­яку сторінку, минаючи головну) таких елементів:

 • повна назва закладу без скорочень та його логотип;
 • адреса та телефон закладу.

Оновлення інформації

Важливим у збереженні довіри користувачів є відсутність орфографічних помилок в тексті сайту та постійне оновлення інформації на ній. Дотримання цього правила особливо важливе для веб-­сторінок, що містять перелік послуг закладу та ціни на них. Адже підозріло низькі ціни та відсутність інформації щодо дати їх останнього оновлення дають підстави вважати, що вони не відповідають дійсності. Користувачу легше буде знайти в інтернеті іншу веб­-сторінку та заклад, аніж звернутися до вашого закладу для актуалізації інформації.

Ефективний сайт медичного закладуЧитайте: "Посадова інструкція лікаря загальної практики - сімейної медицини"

Фото закладу

 Одним з найлегших шляхів підвищення довіри до сайту є публікація справжніх фото будівлі закладу, його внутрішнього дизайну, презентабельного обладнання та медичних працівників. Ці фото також допоможуть пацієнтам зорієнтуватися при відвіди­нах вашого закладу.

Нагороди та сертифікати

Бажано якомога раніше ознайомити користувача сайту  з досягненнями вашого закладу. У цьому вам допоможе сторінка із зображеннями або описом декількох сертифікатів та нагород, отриманих закладом (наприклад, ISO 9001).

Якщо ці нагороди не були отримані протягом останніх років, — бажано не акцентувати увагу на датах отримання.

Перелік партнерів закладу (а це, найчастіше, інші заклади охорони здоров’я) значно підвищить довіру користувача, якщо він знайде там знайомі йому назви.

Ефективний сайт медичного закладуЧитайте: "Внутрішньолікарняні інфекції: види, причини поширення, ізоляція інфікованих"

Елементи сайту, яких варто уникати

Отже, ви створили сайт зі стильним дизайном та усією необхідною інформацією про ваш заклад. Чи варто додати туди ще більше інформації або деякі необов’язкові елементи дизайну, щоб зробити сторінку ліпшою?

Звичайно, так! Однак варто пам’ятати, що деякі елементи оформлення здатні відвернути увагу користувачів від основної інформації, яку ви бажаєте до них донести, або навіть змусити їх одразу залишити вашу веб-­сторінку. Тож розглянемо деякі елементи, яких варто уникати.

Спливаючі рекламні вікна

Найліпший спосіб привернути увагу користувача до якоїсь інформації — це жбурнути її йому «в обличчя». Однак це зовсім не означає, що користувач з нею ознайомиться.

Спливаючі вікна відволікають користувача від тієї інформації, з якою він сам бажав ознайомитись. Іноді користувачу легше залишити сторінку взагалі, аніж закрити спливаючі вікна.

Також потрібно пам’ятати, що більш досвідчені користувачі можуть налаштувати автоматичне блокування таких вікон. Отже, якщо ви розмістили у спливаючому вікні якусь важливу інформацію, — більшість користувачів не побачить її взагалі.

Автоматичне відтворення аудіо або відео

Потрібно пам’ятати, що деякі користувачі можуть завітати на сайт зі свого робочого місця вдень або ж навпаки — пізно вночі. Навіть дуже корисний відеоролик, що несподівано почне програватись на сайті, змусить користувача дуже швидко її залишити замість того, щоб шукати спосіб вимкнути звук. Тут також варто згадати про користувачів із повільним інтернетом та мобільними пристроями, перегляд відео для яких може бути досить витратним.

Ефективний сайт медичного закладуЧитайте: "Iнфекційна безпека медичного персоналу: розробляємо план заходів"

Відволікаюча анімація

Немає нічого поганого в анімованих зображеннях. Однак у разі тривалого перегляду вашого сайту, ця анімація встигне повторитися безліч разів, щоразу відволікаючи увагу від того тексту, яким цікавився користувач.

Зображення з фотобанків

 У вас є свій заклад охорони здоров’я та медичні працівники у ньому. Навіщо тоді використовувати чужі зображення, які, скоріше за все, вже використовуються десятками інших веб-­сторінок зі схожою тематикою?

Типові зображення з несправжніми медиками створять у відвідувачів відчуття нещирості.

Контактна форма замість інформації про контакти

Форма зворотного зв’язку, що пропонує написати електрон­не повідомлення адміністратору веб­-сторінки або закладу, може здаватися простим і надійним способом організації зв’язку користувача сайту з вами. До того ж, вона надійно захищає вашу електронну адресу від спам­ботів.

Однак досить часто після заповнення та відправлення такої форми користувач отримує лише обіцянку розглянути його звернення. Таке спілкування завжди здаватиметься користувачу однобоким та ненадійним.

Ефективний сайт медичного закладуЧитайте: "Накладання гірчичників: алгоритм для медсестер"

Контент, надмірно оптимізований для пошукових систем

 Напевно, вам траплялися ситуації, коли, заходячи на сайт, ви бачили одні і ті ж абзаци, пропозиції і ключові слова?

На жаль, деякі веб­-сторінки все ще створюються для пошукових ботів незважаючи на те, що їхні алгоритми давно вже стали складнішими у визначенні релевантності сторінки, ніж це було 10 років тому. Насправді, тепер пошукові системи застосовують санкції до тих сайтів, які використовують подібні методи оптимізації. Тож не створюйте сторінок для пошукових систем, створюйте їх для людей!

Відсутність кнопок соціальних мереж для поширення вашого контенту

Якщо ви пишете для людей, на сайті вашого медичного закладу, напевно, є дійсно цікавий контент і матеріали, якими користувачі захочуть поділитися в соціальних мережах. Тому для них буде великим розчаруванням відсутність на сторінці з вподобаним контентом кнопки ретвіту або кнопок інших соціальних мереж. Ці кнопки роблять обмін в соціальних сервісах максимально простим, без необхідності копіювати адресу веб­сторінки, скорочувати її та вставляти в повідомлення. Простота обміну в соціальних сервісах означає, що ваш контент стане більш видимим, приверне більше трафіку і вам удасться збільшити рейтинг в пошукових системах і мати ширші можливості для збільшення відвідуваності.

Заголовки, які не відповідають змісту

Якщо ви знайомі з процесом створення контенту, вам також відомо, яким важливим є добре продуманий заголовок, що привертає увагу. Такі заголовки можуть змусити користувачів пройти за посиланням, побаченим у RSS­стрічці або в пошуковій системі, і прочитати те, що ви написали. Але якщо вони побачать, що повідомлення не відповідає багатообіцяльному заголовку, то будуть дуже розчаровані. Швидше за все, подібний обман спровокує користувачів відмовитися від подальшого ознайомлення з вашою веб­-сторінкою. Прагнення привернути увагу гучним заголовком не виправдовує введення відвідувачів сайту в оману — якщо ви пообіцяли сенсацію, дайте її їм, і вони будуть вам вдячними.

Ефективний сайт медичного закладуЧитайте: "Організація харчування у закладах охорони здоров’я"

Заклики до дії, які не збігаються з пропозиціями

Уявіть собі глибину розчарування відвідувачів, коли вони, піддавшись на вашу пропозицію і діючи за вашими інструкціям в надії отримати знижку 50% на стоматологічні послуги, замість цього дізнаються, що для отримання цієї знижки їм потрібно пролікувати не менше як 33 зуба. Така ситуація не лише образлива для відвідувачів, вона також знищує вашу репутацію та знижує рівень конверсії ваших закликів до дії.

Оптимізація сайту для мобільних пристроїв

За даними досліджень міжнародної антивірусної компанії ESET у 2013 році, близько 20% користувачів мережі інтернет переглядали сайт переважно за допомогою мобільних пристроїв (смартфонів, планшетів тощо).

Користувачі таких мобільних пристроїв можуть переглядати звичайні сайти. Проте можливість перегляду на мобільних телефонах веб­-сторінки, призначеної для настільних комп’ютерів, не означає, що така сторінка добре підходить для мобільних пристроїв і є привабливою для потенційних клієнтів. Щоб залучити відвідувачів, які користуються переважно мобільними пристроями, бажано створити версію сайту, оптимізовану для невеликих екранів. Це значно полегшить взаємодію клієнтів з вашою веб­-сторінкою.

При створенні сайту медичного закладу для мобільних пристроїв слід враховувати невеликий розмір їхніх екранів і поведінку користувачів. зміст

Зміни у ліцензуванні медичної практики у 2024 році

Останні новини

Усі новини

Гарячі запитання

Усі питання і відповіді