Рада медичних сестер: завдання, функції і структура

Автор
Експертна редакція порталу
Яка роль Ради медичних сестер у контролі та поліпшенні якості медичної допомоги у медзакладі? Хто входить до її складу? На ці запитання відповідаємо в статті та пропонуємо скачати зразок Положення про Раду медичних сестер у медзакладі

 

Рада медичних сестер в Україні є дорадчим органом при керівництві медзакладу. Мета роботи Ради медичних сестер — удосконалювати організацію трудового процесу молодшого та середнього медперсоналу й підвищувати його кваліфікаційний та культурний рівні.

Ваш безплатний доступ до КПК медсестер

Забезпечити ефективне функціонування Ради медичних сестер та дисциплінувати молодших спеціалістів з медичною освітою дає змогу локальна медична документація, зокрема Положення про Раду медичних сестер.

 ✅✅✅ Інструкція з охорони праці для медичної сестри

Завдання та функції Ради медичних сестер

Рада медичних сестер прагне підвищувати теоретичні і практичні знання молодшого та середнього медперсоналу, контролювати за дотриманням ними принципів етики та деонтології, конфіденційності інформації про пацієнта.

З-поміж її основних завдань виокремимо такі:

 • організовувати:
  • науково-практичні конференції для молодших спеціалістів з медичною освітою, молодших медичних сестер, технічних службовців (сестер-господинь), що поліпшуватиме їх знання та навички
  • заняття із сестринського (медичного) догляду
  • пояснювальну та підготовчу роботи до ліцензування, акредитування закладу, враховуючи план впровадження і підготовки до сертифікації системи управління якістю
  • заходи для освоєння нових методів, технологій сестринського (медичного) догляду, впровадження локальних протоколів медсестринського догляду за пацієнтом
 • формувати сектори і комісії для перевірки роботи молодших спеціалістів з медичною освітою та молодшого медичного персоналу
 • вживати заходів для опанування медпрацівниками передових форм і методів роботи на базі власного закладу та шляхом обміну досвідом з іншими закладами охорони здоров’я міста, області
 • проводити виховну роботу серед молодших спеціалістів з медичною освітою та молодшого медичного персоналу щодо сумлінного ставлення до праці, поваги до життя та особистості пацієнта, дотримання правил етики та деонтології, перевіряти дотримання етики праці та організації робочого процесу
 • перевіряти проведення молодшими спеціалістами з медичною освітою санітарно-освітньої роботи
 • брати участь у розробленні та проведенні конкретних заходів зі зниження та запобігання внутрішньолікарняним інфекціям
 • проводити педагогічну роботу з організації наставництва як нової форми вдосконалення сестринських навичок
 • інформувати молодших спеціалістів з медичною освітою про нові методики та технології у сестринській спеціальності.

Функції Ради медсестер визначені потребами та специфікою роботи самого медзакладу, але загалом виділяють функції:

 • організаційна
 • навчальна
 • інформаційна
 • функція контролю

Рада медсестер лікарні організовує семінари і лекції для середнього та молодшого медперсоналу, заходи з підвищення якості медичного догляду, проводить читацькі огляди фахової періодики, бере участь в організації санітарно-просвітницької роботи серед пацієнтів тощо.

Ще один аспект роботи Ради медичних сестер — проведення перевірок структурних підрозділів ЗОЗ та ознайомлення заступника керівника закладу з медсестринства з їхніми результатами. Після кожної такої перевірки складають відповідний акт за підписами керівників структурних підрозділів та членів, що перевіряли.

✅✅✅ Річний план роботи Ради медичних сестер

Структура Ради медичних сестер

 

До складу Ради медичних сестер входять старші медсестри та активні представники сестринського персоналу. Серед них обирають голову, секретаря та голів секторів. На першому організаційному засіданні розподіляють роботу між усіма членами Ради. 

Склад Ради медичних сестер затверджують на загальних зборах молодших спеціалістів з медичною освітою з оформленням протоколу.

Кількість членів Ради визначається кількістю медсестер, що працюють у медзакладі. Якщо там працюють понад 75 медичних сестер, то Рада налічуватиме 15 членів і більше.

✅✅✅ Курси підвищення кваліфікації медичних сестер у Вищій школі головної медсестри

Положення про Раду медичних сестер — приклад

Рада медичних сестер: склад, положення та план роботи

 

Скачати

 

Рада медичних сестер звітує про свою роботу на оперативній нараді один раз на рік у січні.

 

 

 зміст

Ефективний керівник медсестринського персоналу

Останні новини

Усі новини

Гарячі запитання

Усі питання і відповіді