Фельдшер з медицини невідкладних станів: вимоги, посадові обов’язки, атестація

Які вимоги висуваються до роботи фельдшера з медицини невідкладних станів та за яким алгоритмом він проходить атестацію на підвищення кваліфікації?

Ваш безплатний доступ до курсів підвищення кваліфікації

Відповідно до наказу Міністерства охорони здоров’я України від 19.02.2013 № 133, який вніс зміни до Випуску 78 «Охорона здоров’я» Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників, затвердженого наказом Міністерства охорони здоров’я України від 29.03.2002 № 117 (далі — Випуск 78 ДКХП), було виокремлено професію фельдшера з медицини невідкладних станів.

Фельдшер з медицини невідкладних станів: вимоги, посадові обов’язки, атестаціяЗавантажте: "Медична документація швидкої допомоги: форми та інструкції"

Вимоги до професії фельдшера з медицини невідкладних станів

Фельдшером з медицини невідкладних станів може стати особа з неповною вищою освітою (молодший спеціаліст) або базовою вищою освітою (бакалавр) за напрямом підготовки «Медицина», спеціальністю «Лікувальна справа» або «Сестринська справа» та спеціалізацією за фахом «Швидка та невідкладна медична допомога» без вимог до стажу роботи. Стан здоров’я особи, яка претендує на цю посаду, має відповідати можливості роботи в умовах надзвичайної ситуації.

Відповідно до Випуску 78 ДКХП фельдшер з медицини невідкладних станів у своїй роботі керується чинним законодавством України про охорону здоров’я та нормативно-правовими актами, що визначають діяльність органів управління та закладів охорони здоров’я, організацію екстреної медичної допомоги дорослим і дітям.

Ця посада передбачає і роботу під керівництвом лікаря, і самостійне виконання посадових обов’язків у центрах екстреної медичної допомоги та на станціях екстреної (швидкої) медичної допомоги.

Спеціаліст має надавати екстрену медичну допомогу на догоспітальному етапі та під час госпіталізації (транспортування) пацієнта до відповідного стаціонарного закладу охорони здоров’я винятково згідно із затвердженими діагностично-лікувальними стандартами. Також до його обов’язків входить ведення первинної медичної документації та стеження за побічними діями лікарських засобів.

Як і будь-який інший медичний працівник, фельдшер з медицини невідкладних станів має дотримуватися принципів медичної деонтології, забезпечувати збереження лікарської таємниці та постійно удосконалювати свій професійний рівень.

Відповідно до Випуску 78 ДКХП фельдшер з медицини невідкладних станів повинен добре орієнтуватися у законодавстві України з охорони здоров’я та основних нормативно-правових актах, що регламентують діяльність закладів охорони здоров’я, в тому числі і станцій швидкої медичної допомоги.

Читайте: "Поширення ВЛІ через руки медиків - масштаби проблеми"

Щодо юридичної грамотності, то такий спеціаліст має знати норми вітчизняного законодавства щодо порядку здійснення екстреної госпіталізації пацієнтів, порядку роботи у надзвичайних ситуаціях, з великою кількістю потерпілих, а також при виявленні особливо небезпечних інфекцій, добре орієнтуватися у питаннях доступу до персональних даних, збереження лікарської таємниці, законних прав пацієнтів тощо.

Залежно від виду закладу охорони здоров’я, в якому працює фельдшер з медицини невідкладних станів, він має знати особливості організації та функціонування системи екстреної медичної допомоги. Йдеться про загальні принципи організації та нормативно-правові акти, що регламентують роботу:

 • центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф;
 • станції екстреної (швидкої) медичної допомоги;
 • відділення екстреної (невідкладної) медичної допомоги.

Фельдшер з медицини невідкладних станів: вимоги, посадові обов’язки, атестаціяЧитайте: "Хірургічна та гігієнічна обробка рук: докладно про проведення процедур"

Також важливо добре орієнтуватися у правах та обов’язках працівників системи екстреної медичної допомоги, з якими можна ознайомитися у посадовій інструкції, що має бути у безпосереднього керівника.

Щодо більш специфічних знань відповідно до місця роботи (станція швидкої медичної допомоги) — необхідно добре знати фармакодинаміку медичних препаратів та їх взаємодію між собою, ускладнення, які можуть виникнути при їх застосуванні. Також потрібно чимало уваги приділити вивченню етіології і патогенезу, методів діагностики і надання екстреної медичної допомоги на догоспітальному етапі при невідкладних станах, при травмах, нещасних випадках, при позалікарняних пологах, методів реанімації та інтенсивної терапії у дорослих, дітей і новонароджених.

Важливе значення для виконання посадових обов’язків фельдшером з медицини невідкладних станів має розуміння ним будови та принципів роботи медичної апаратури, яка застосовується під час надання екстреної медичної допомоги.

На вимогу Випуску 78 ДКХП фельдшер з медицини невідкладних станів має володіти певними практичними навичками, перелік яких наведено у Додатку 1. Володіння кожною з них відіграє важливу роль під час підвищення кваліфікаційної категорії.

Підвищення кваліфікації фельдшерів станцій швидкої медичної допомоги

Оскільки фельдшерів зараховують до молодших спеціалістів з медичною освітою, визначальним нормативним документом для них є наказ Міністерства охорони здоров’я України «Про атестацію молодших спеціалістів з медичною освітою» від 23.11.2007 № 742. Відповідно до Положення про атестацію молодших спеціалістів з медичною освітою, затвердженого цим наказом (далі — Положення про атестацію), для фельдешрів встановлюються два види атестації:

 • атестація на присвоєння кваліфікаційної категорії;
 • атестація на підтвердження кваліфікаційної категорії.

Кваліфікація молодших спеціалістів з медичною освітою визначається атестаційною комісією за трьома кваліфікаційними категоріями: вища, перша, друга.

На присвоєння кваліфікаційної категорії (вищої, першої, другої) може претендувати фельдшер з медицини невідкладних станів з неповною вищою освітою (молодший спеціаліст) або базовою вищою освітою (бакалавр) за напрямом підготовки «Медицина», спеціальністю «Лікувальна справа» або «Сестринська справа» та спеціалізацією за фахом «Швидка та невідкладна медична допомога». Претендент має пройти спеціальні курси та отримати посвідчення про присвоєння (підтвердження) відповідної кваліфікаційної категорії з цієї спеціальності.

Кваліфікаційна категорія присвоюється (підтверджується) молодшим спеціалістам з медичною освітою, які мають високу теоретичну, практичну і професійну підготовку, пройшли відповідні курси підвищення кваліфікації, мають знання із суміжних дисциплін, сумлінно виконують свої обов’язки, беруть активну участь у використанні і впровадженні нових методів діагностики і лікування, у пропаганді здорового способу життя.

Визначальною вимогою для присвоєння кваліфікаційної категорії є не тільки досвід, а і стаж роботи:

Кваліфікаційна категорія

Стаж у роках

Вища

≥10

Перша

≥7

Друга

≥5

Молодші спеціалісти з медичною освітою, що працюють на посадах фельдшер/сестра медична станцій (відділень) швидкої та невідкладної медичної допомоги та центрів екстреної медичної допомоги атестуються за спеціальністю «Лікувальна справа (невідкладні стани)» або «Сестринська справа».

Фахівці, які бажають пройти атестацію на присвоєння (підтвердження) кваліфікаційної категорії, подають у відповідну атестаційну комісію атестаційну справу. Документи подаються секретарю відповідної атестаційної комісії не пізніше, ніж за 2 місяці до її засідання.

До атестаційної справи входять такі документи:

 • письмова заява про присвоєння (підтвердження) кваліфікаційної категорії за спеціальністю «Лікувальна справа (невідкладні стани)» або «Сестринська справа» відповідно до Номенклатури спеціальностей молодших спеціалістів з медичною освітою, наведеної у додатку 1 до Положення про атестацію (див. Додаток 2);
 • заповнений атестаційний листок встановленого зразка (див. Додаток 3);
 • оригінал та копія посвідчення про кваліфікаційну категорію (за наявності);
 • копія свідоцтва про проходження підвищення кваліфікації (спеціалізація, тематичне удосконалення) в закладах (підрозділах) підвищення кваліфікації;
 • копія диплома про освіту;
 • копія трудової книжки;
 • фотокартка 3 × 4 см;
 • звіт про професійну діяльність за останні три роки. Фахівці, які змінювали місце роботи за останні три роки, також подають звіти з попередніх місць роботи, затверджені керівниками (заступниками керівників) цих закладів (стаж роботи на останньому місці не менше 1 року);
 • рецензія на звіт про професійну діяльність.
 • Усі копії засвідчуються в установленому законодавством порядку.

Зверніть увагу на те, що фельдшер, який претендує на підвищення кваліфікації, має надати звіт, де відображатиметься виконана за цей час робота, її обсяг, основні показники, перелік та ступінь володіння
навичками зі спеціальності, список вжитих санітарно-освітніх заходів та інформація про підвищення кваліфікації (див. Додаток 4). Керівник закладу охорони здоров’я має затвердити наданий звіт. Якщо під час його перевірки у керівника з’являються зауваження, про це робиться відповідний запис.

Рецензія на затверджений звіт готується старшим фельдшером закладу охорони здоров’я або завідувачем структурного підрозділу. Особу, що атестується, ознайомлюють з рецензією під підпис.

Додаток 1

ПЕРЕЛІК
необхідних практичних навичок фельдшера з медицини невідкладних станів

1. Проведення антропометрії.

2. Вимірювання температури тіла.

3. Визначення частоти і характеристики пульсу.

4. Вимірювання артеріального тиску та вираховування об’єму циркулюючої крові.

5. Проведення катетеризації сечового міхура м’яким катетером.

6. Оброблення тіла та речей хворих на педикульоз.

7. Техніка промивання шлунку беззондовим методом і за допомогою зонда.

8. Техніка закапування крапель в ніс, вуха, очі.

9. Виконання підшкірних, внутрішньом’язових, внутрішньовенних ін’єкцій, підготовка системи для краплинного введення розчинів.

10. Підготовка інструментарію і допомога лікарю при проведенні маніпуляцій та процедур.

11. Приготування і використання дезінфікуючих розчинів.

12. Передстерилізаційне оброблення шприців та інструментів.

13. Оксигенотерапія.

14. Зняття електрокардіограми, методика електродефібриляції.

15. Збирання анамнезу.

16. Навички загального огляду, пальпації, перкусії, аускультації.

17. Діагностика невідкладних станів і надання необхідної медичної допомоги згідно із затвердженими клінічними протоколами, вміти оцінити дані лабораторних та інструментальних методів дослідження.

18. Техніка надання невідкладної допомоги:

 • штучна вентиляція легенів;
 • непрямий масаж серця;
 • методи тимчасової зупинки кровотечі;
 • транспортна іммобілізація при переломах кісток;
 • перев’язка ран, опіків;
 • видалення рідин, предметів, різних мас з верхніх дихальних шляхів;
 • проведення трахеостомії чи конікотомії;
 • зупинення зовнішньої кровотечі;
 • інгаляція киснем;
 • передня тампонада носу;
 • проведення інфузійної терапії;
 • введення роторозширювача та повітропровідника.

19. Техніка надання невідкладної допомоги при гострих отруєннях, електротравмі, укусах змій, комах, тепловому і сонячному ударах, травмах, відмороженнях, алергічних реакціях, анафілактичному шоку, епілептичному статусі, коматозних станах, психомоторному збудженні.

20. Ведення медичної обліково-звітної документації.

Додаток 2
Приклад оформлення заяви у довільній формі на проходження переатестації

Голові атестаційної комісії
при Станції екстреної (швидкої) медичної допомоги м. Зразкового
Іванову Івану Івановичу
фельдшера з медицини відкладних станів Петренка Петра Петровича

ЗАЯВА

Прошу допустити мене до проходження переатестації на першу кваліфікаційну категорію за спеціальністю «Лікувальна справа (невідкладні стани)».

02.12.2013 Петренко

Додаток 3
Приклад оформлення атестаційного листка

АТЕСТАЦІЙНИЙ ЛИСТОК

1. Прізвище, ім’я, по батькові Петренко Петро Петрович

2. Рік народження

3. Освіта Зразківський медичний коледж № 1, 2003, Лікувальна справа

(назва учбового закладу, рік його закінчення, отримана спеціальність)

4. Місце роботи Станції екстреної (швидкої) медичної допомоги м. Зразкового

5. Займана посада на час атестації фельдшер з медицини невідкладних станів

6. Загальний стаж роботи на посадах молодших спеціалістів з медичною освітою 9 років

7. Стаж роботи з атестованої спеціальності 8 років

8. За якою спеціальністю проходив підвищення кваліфікації (спеціалізація, тематичне удосконалення) (коли, де, тривалість):

а) З 15.03.2008 по 30.03.2008 пройшов цикл тематичного удосконалення для фельдшерів (медсестер) станцій та відділень швидкої та невідкладної медичної допомоги в Інституті післядипломної медичної освіти м. Зразкового тривалістю 2 тижні.

б) З 04.11.2013 по 22.11.2013 пройшов цикл тематичного удосконалення для фельдшерів (медсестер) станцій та відділень швидкої та невідкладної медичної допомоги в Інституті післядипломної медичної освіти м. Зразкового тривалістю 3 тижні.

в) –

Зворотній бік

РІШЕННЯ АТЕСТАЦІЙНОЇ КОМІСІЇ

Атестаційна комісія при

(назва органу (закладу) охорони здоров’я, при якому створено атестаційну комісію)

вирішила присвоїти (підтвердити, понизити, зняти) гр.

(прізвище, ім’я, по батькові)

(назва категорії)

за спеціальністю

(назва спеціальності згідно з Номенклатурою)

Голова комісії

(підпис)

Члени комісії

(підпис)

« » р.

Додаток 4

ПЛАН
звіту для підвищення кваліфікації

1. Прізвище, ім’я, по батькові особи.

2. Закінчений навчальний заклад.

3. Стаж роботи за спеціальністю (де працював, коли, на яких посадах).

4. Наявність атестаційної категорії.

5. Дані про відділення:

 • кількість ліжок;
 • госпіталізація хворих (планова, ургентна);
 • приміщення;
 • оснащення.

6. Описання робочої зміни.

7. Дотримання санітарно-протиепідемічного режиму з метою профілактики внутрішньолікарняних інфекцій:

 • нормативно-директивна документація (вказати, ким вона видана; дати, номери, повні назви наказів);
 • приготування, використання та зберігання дезінфікуючих розчинів;
 • дезінфекція (концентрація, експозиція), передстерилізаційне очищення, оцінювання якості передстерилізаційного очищення, стерилізація, генеральне та поточне прибирання, кварцування;
 • поводження з відпрацьованим перев’язувальним матеріалом та засобами індивідуального захисту.

8. Профілактика професійного зараження:

 • використання засобів індивідуального захисту;
 • поняття «аварія на робочому місці»;
 • склад «аварійної аптечки»;
 • дії медичного персоналу у разі аварійної ситуації.

9. Володіння лікувально-діагностичними процедурами:

 • перелік процедур;
 • методика виконання деяких з них;
 • показання;
 • можливі ускладнення.

10. Документація, яка використовується в роботі (поста, кабінету, операційної).

11. Невідкладні стани або основні профільні діагнози, перша допомога при них.

12. Санітарно-просвітня робота.

13. Підвищення професійного рівня.

14. Порівняльна таблиця виконаних маніпуляцій за звітний період.

Статичний блок для статей

Останні новини

Усі новини

Гарячі запитання

Усі питання і відповіді