Право завідувача відділення ендоскопічної хірургії на встановлення посадового окладу з урахуванням кваліфікаційної категорії за фахом «Акушерство і гінекологія»

Право завідувача відділення ендоскопічної хірургії на встановлення посадового окладу з урахуванням кваліфікаційної категорії за фахом «Акушерство і гінекологія»

Відповідно до підпункту 4 підпункту 2.4.1 Умов оплати праці працівників закладів охорони здоров’я та установ соціального захисту населення, затверджених спільним наказом Міністерства праці та соціальної політики України та Міністерства охорони здоров’я України від 05.10.2005 № 308/519, керівникам структурних підрозділів — лікарям посадовий оклад встановлюється з урахуванням кваліфікаційної категорії за умови, що спеціальність, за якою їм присвоєна кваліфікаційна категорія, відповідає профілю підрозділу, який вони очолюють, а завідувачам поліклінік, що є структурними підрозділами лікарень, — за будь-якою лікарською спеціальністю, за якою надається амбулаторно-поліклінічна допомога.

Згідно з Переліком лікарських посад у закладах охорони здоров’я, затвердженим наказом Міністерства охорони здоров’я України «Про затвердження переліків закладів охорони здоров’я, лікарських, провізорських посад та посад молодших спеціалістів з фармацевтичною освітою у закладах охорони здоров’я»
від 28.10.2002 № 385, посаді «лікар-ендоскопіст» відповідає лікарська спеціальність «Ендоскопія».

Згідно з пунктом 13 додатка 26 до наказу Міністерства охорони здоров’я України «Про штатні нормативи та типові штати закладів охорони здоров’я» від 23.02.2000 № 33 у закладах охорони здоров’я за наявності відповідного обладнання та обладнаного приміщення організовуються ендоскопічні відділення (кабінети). Посада завідувача таким відділенням вводиться за наявності в штаті не менше трьох посад лікарів-ендоскопістів замість 0,5 посади лікаря.

Отже, завідувачу ендоскопічним відділенням посадовий оклад встановлюється з урахуванням кваліфікаційної категорії за спеціальністю «Ендоскопія».

Зміни у ліцензуванні медичної практики у 2024 році

Останні новини

Усі новини

Гарячі запитання

Усі питання і відповіді