Індикатори якості медичної допомоги в стаціонарі

Для характеристики використання ліжкового фонду можуть бути застосовані такі показники, як рівень госпіталізації, використання ліжкового фонду, оборот лікарняного ліжка, зайнятість лікарняного ліжка та середня тривалість перебування хворого на ліжку. Деталізуємо кожен із цих показників.

Рівень госпіталізації — кількість госпіталізованих до лікувальних закладів на 10 000 населення. При аналізі показників госпіталізації пацієнтів вивчають такі показники:

  • кількість та частку госпіталізованих обгрунтовано;
  • кількість та частку госпіталізованих частково обгрунтовано (пацієнти, які за станом здоров’я могли отримати медичну допомогу у денних та домашніх стаціонарах);
  • кількість та частку госпіталізованих до непрофільних структурних підрозділів закладу охорони здоров’я;
  • кількість та частку госпіталізованих для отримання соціальної (медико­соціальної) допомоги;
  • кількість та частку госпіталізованих до спеціалізованих відділень для отримання паліативної допомоги.

Індикатори якості медичної допомоги в стаціонаріЧитайте: "Законні представники пацієнта: повноваження"

 

Використання ліжкового фонду — співвідношення кількості проведених у лікарні ліжко­днів до середньорічної кількості фактично розгорнутих ліжок. Добуток цієї величини на кількість днів роботи закладу характеризує його пропускну спроможність.

Оборот лікарняного ліжка — середня кількість хворих, які пройшли курс лікування на одному ліжку за рік. Обчислюється як співвідношення кількості вибулих зі стаціонару хворих до середньорічної кількості ліжок у лікарні.

Зайнятість лікарняного ліжка — середня кількість днів зайнятості ліжка на рік. Обчислюють у цілому по стаціонарах та окремих відділеннях як співвідношення ліжко­днів, проведених хворими у стаціонарі протягом року, до середньої кількості ліжок.

Середня тривалість перебування хворого на ліжку — обчислюють як співвідношення кількості проведених пацієнтами ліжко­днів до кількості вибулих пацієнтів (виписаних та померлих). При вивченні середніх строків перебування пацієнтів у стаціонарах аналізують показники необгрунтованого перебування пацієнтів у стаціонарі. До них належать строки перебування у стаціонарі планово госпіталізованих пацієнтів до початку комплексного лікування чи проведення оперативного втручання (обстеження та встановлення клінічного діагнозу), а також строки після стабілізації стану, коли пацієнти можуть продовжувати прийом лікарських засобів у стаціонарозамінних формах надання медичної допомоги. Середня тривалість лікування пацієнта — співвідношення середньої кількості ліжко­днів, що проведені виписаними пацієнтами з конкретною нозологією.

Індикатори якості медичної допомоги в стаціонаріЧитайте: "Документація стоматологічного кабінету"

 

Перелічені показники вивчають у цілому по стаціонару, спеціалізованих відділеннях та у розрізі захворювань, із якими найчастіше госпіталізують пацієнтів.

Розподіл пацієнтів за частотою тривалості перебування у стаціонарі це відношення кількості хворих із конкретною нозологічною формою, що лікувалися у стаціонарі протягом визначеного періоду t, до кількості хворих із тією ж нозологією, що були виписані зі стаціонару. На практиці t має такі значення: 1­3, 4­7, 8­14, 15­30 днів або понад 30 днів.

Частота побічної дії лікарських препаратів — співвідношення кількості випадків побічної дії до кількості хворих, що вибули зі стаціонару.

Хірургічна активність стаціонару — співвідношення кількості пацієнтів, що були прооперовані у стаціонарі (відділенні), до кількості пацієнтів, що вибули зі стаціонару (відділення).

Індикатори якості медичної допомоги в стаціонаріЧитайте: "Карта профілактичних щеплень: бланк та правила оформлення"

 

Крім того, визначають питому частку планових операцій у загальному обсязі хірургічних втручань. Частоту патологоанатомічних розтинів обчислюють як співвідношення кількості проведених за період патологоанатомічних розтинів до кількості пацієнтів, що померли у стаціонарі.

Принципово новими індикаторами оцінювання процесу забезпечення якості стаціонарної медичної допомоги є:

  • відповідність наданої медичної допомоги за строками проведення діагностичних обстежень та проведення лікувальних заходів галузевим медичним стандартам, затвердженим Міністерством охорони здоров’я України у вигляді клінічних протоколів;
  • відповідність наданої медичної допомоги за обсягами проведення діагностичних обстежень та проведення лікувальних заходів галузевим медичним стандартам, затвердженим Міністерством охорони здоров’я України у вигляді клінічних протоколів.

Індикатори якості медичної допомоги в стаціонаріЧитайте: "Введення інсуліну: алгоритм для медсестер"

 

Такий аналіз проводять відповідно до нозологічних одиниць, за класами хвороб згідно із Міжнародним класифікатором хвороб Десятого перегляду (МКХ­10) у структурних підрозділах та закладі охорони здоров’я у цілому.

Зміни у ліцензуванні медичної практики у 2024 році

Останні новини

Усі новини

Гарячі запитання

Усі питання і відповіді