Звітна документація щодо обігу наркотичних (психотропних) лікарських засобів

Дізнайтеся, яку документацію щодо обігу наркотичних (психотропних) лікарських засобів потрібно заповнювати та коли і куди подавати, щоб уникнути зайвих клопотів.

Юридичні особи, діяльність яких пов’язана з обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, зобов’язані подавати звітну документацію про кількість наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, які вони використовують, а також про кількість запасів вказаних речовин станом на 31 грудня звітного року до центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів, протидії їх незаконному обігу (згідно зі ст. 32 Закону України від 15.02.1995 № 60/95­ВР «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори»).

Звітна документація щодо обігу наркотичних (психотропних) лікарських засобівЧитайте: "Медична ефективність: складові елементи та формули"

Звіт про реалізацію та використання наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, препаратів (лікарських засобів), що містять наркотичні засоби, психотропні речовини, включені до таблиць II і III переліку, та (або) прекурсори, включені до таблиці IV переліку, в кількості, що перевищує гранично допустиму за 20__ року (за формою згідно з додатком 9 до Постанови № 589) подають до 31 березня року, що настає за звітним.

Під час подання звітності найчастіше припускаються таких порушень:

  • не подають звіти в установлений строк;
  • подають звіти не встановленої форми (інвентарні описи, баланси, розписки матеріально-­відповідальних осіб, звіти з даними про основний запас або окремо за відділеннями закладу);
  • не враховують у графі «складські запаси станом на 31 грудня 20__ р.» залишки в цілому у закладі (подають залишки з місця концентрації);
  • не враховують прекурсори (наприклад перманганат калію).

Звітна документація щодо обігу наркотичних (психотропних) лікарських засобівЧитайте: "Медична етика: складні ситуації та поради на щодень"

Надсилати окремі звіти від кожної старшої медичної сестри відділень однієї лікарні не потрібно.

У середньому, майже 30% від загальної кількості ліцензіатів не подають обов’язкової звітності до Держлікслужби. Утім, однією з підстав позапланової перевірки, є саме неподання в установлений строк обов’язкової звітної документації або подання неправдивої інформації (відповідно до Закону України від 05.04.2007 № 877­V «Про основні засади державного нагляду (контролю)»).

Якщо під час приймання препаратів наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів встановлюють факт, наприклад, нестачі таких препаратів або порушення цілісності їхньої упаковки тощо, утворена керівником комісія оформлює Акт приймання наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів у закладах охорони здоров’я.

Звітна документація щодо обігу наркотичних (психотропних) лікарських засобівЧитайте: "Застосування грілки: алгоритм для медсестер"

Такий акт заповнюють за формою, наведеною у додатку 1 до Постанови № 333 та подають у трьох примірниках:

  • один — залишають у відповідальної особи;
  • другий — надсилають постачальнику (продавцю) разом з прибутковим документом;
  • третій — передають у бухгалтерію закладу охорони здоров’я.

Якщо препарати наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів за будь­-яких умов були пошкоджені вже у закладі і стали непридатними для використання, комісія оформлює Акт про факт пошкодження в закладі охорони здоров’я наркотичних засобів, психотропних речовин або прекурсорів, внаслідок чого вони стали непридатними для використання.

Звітна документація щодо обігу наркотичних (психотропних) лікарських засобівЧитайте: "Накладання гірчичників: алгоритм для медсестер"

Такий акт заповнюють за формою, наведеною у додатку 2 до Постанови № 333 та подають у трьох примірниках:

  • один — залишають у закладі охорони здоров’я;
  • другий — надсилають до територіального органу внутрішніх справ;
  • третій — надсилають до Держлікслужби.

Рецептурні бланки форми № 3

Вимоги щодо обігу рецептурних бланків форми № 3 встановлено згідно з Наказом № 360.

Діяльність, пов’язану з обігом спеціальних рецептурних бланків форми № 3, в Україні не ліцензують. Тому лікувально­-профілактичному закладу не потрібно отримувати ліцензію на обіг наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, якщо лікарі закладу будуть призначати та виписувати наркотичні лікарські засоби лише на спеціальних рецептурних бланках форми № 3. А отже, працівникам закладу не потрібно отримувати довідки Міністерства внутрішніх справ про відсутність судимості та проходити наркологічний огляд.

Спеціальні рецептурні бланки форми № 3 для виписування наркотичних та психотропних лікарських засобів (форма згідно з додатком 8 до Порядку обігу наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів у закладах охорони здоров’я України, затвердженого наказом МОЗ України від 21.01.2010 № 11) дійсні до повного їх використання.

Заклад охорони здоров’я отримує ці бланки через аптечні склади (бази), аптеки або місцеві управління (відділи) охорони здоров’я місцевих державних адміністрацій, або самостійно, уклавши угоду з поліграфічним комбінатом «Україна».

Звітна документація щодо обігу наркотичних (психотропних) лікарських засобівЧитайте: "Накладання хрестоподібної пов'язки на потилицю: алгоритм"

Насамперед наказом суб’єкта господарювання призначають особу, яка відповідає за зберігання, облік та видачу рецептурних бланків та визначають лікарів, які мають право виписувати рецепти.

Запас спеціальних рецептурних бланків форми № 3 на поточні потреби у лікувально-­профілактичних закладах не має перевищувати одномісячної потреби в них. Їх зберігають виключно у сейфах та видають медичним працівникам у необхідній кількості для роботи протягом місяця.

Звітна документація щодо обігу наркотичних (психотропних) лікарських засобівЧитайте: "Право пацієнта на відмову від лікування у невідкладних випадках"

При звільненні медичного працівника залишки рецептурних бланків повертають до місця їх отримання.

Облік рецептурних бланків форми № 3 ведуть у спеціальних журналах (книгах) обліку за формою 129-­12/о, затвердженою Наказом № 494. Сторінки журналу мають бути пронумеровані, а журнал — прошнурований, завірений підписом керівника та печаткою суб’єкта господарювання.

Безперервний професійний розвиток медичних сестер у 2024 році

Останні новини

Усі новини

Гарячі запитання

Усі питання і відповіді