Лабораторний аутсорс: перваги та особливості організації

Читайте, як медичному закладу обрати медичну лабораторію-партнера та заощадити кошти і зусилля медичних працівників.

В умовах реформування медичної галузі керівники лікувально­-профілактичних закладів змушені шукати способи зменшити витрати, оскільки необхідно у межах виділеного бюджету забезпечити пацієнта безоплатною медичною допомогою, дотримуватися принципів DRG (Diagnostic Related Group — діагностично пов’язані групи).

Переважно намагаються заощадити на тих галузях діяльності, які не є основними для закладу. Одним зі способів зменшити витрати, не погіршуючи при цьому якість надаваних послуг, є аутсорсинг.

Що таке лабораторний аутсорсинг

У дослівному перекладі з англійської мови термін «аутсорсинг» означає залучення зовнішніх ресурсів для задоволення власних потреб. Лабораторний аутсорсинг — це форма організації роботи, за якої лікувальний заклад передає приватній лабораторії функції лабораторної діагностики.

Впровадження лабораторного аутсорсингу виправдано сучасними вимогами медичної науки. Оскільки, прогнозуючи тенденції подальшого реформування медицини, найефективнішою організацією лабораторних досліджень для медичних закладів, особливо вторинної та третинної ланок, стане виведення лабораторії зі складу лікувального закладу та передача функцій забезпечення лабораторними дослідженнями великим спеціалізованим лабораторним центрам.

Лабораторний аутсорс: перваги та особливості організаціїЧитайте: "Форма № 12 «Звіт про захворювання, зареєстровані у хворих, які проживають в районі обслуговування ЛПЗ»"

Сьогодні лікар переважно направляє пацієнта до приватної лабораторії, і пацієнт самостійно оплачує лабораторні дослідження. Однак введення страхової медицини потребує іншого підходу до організації діагностичного процесу, адже застрахований пацієнт відмовлятиметься платити гроші, справедливо вважаючи, що має отримати послугу безкоштовно.

Керівнику медичного закладу доведеться розв’язувати цю проблему та забезпечувати пацієнтів лабораторними дослідженнями, які не були передбачені для виконання на лабораторній базі лікувального закладу (наприклад визначення рівня тиреоїдних гормонів при миготливій аритмії у кардіологічних пацієнтів). Відповідно постане гостра необхідність придбати лабораторну послугу ззовні.

Лабораторний аутсорс: перваги та особливості організаціїЧитайте: "Соціальні медіа в медицині: як вони допоможуть вашому закладу?"

Управлінські та фінансові вигоди аутсорсингу

Лабораторний аутсорсинг застосовують для того, щоб сконцентрувати основні зусилля на ефективності лікувального процесу за рахунок зменшення управлінського навантаження та, відповідно, витрат. За даними дослідницьких компаній аутсорсинг дає змогу зменшити затрати на утримання власної лабораторії, а це приблизно 30% усіх витрат закладу.

Собівартість дослідження не завжди є низькою. Деякі заклади намагаються виготовляти реагенти самостійно, купують неякісне дешеве обладнання, використовують некваліфіковану та низькооплачувану працю тощо. Однак така спроба зекономити зрештою призводить до отримання недостовірних результатів і, як наслідок, заклад «не вписується» у бюджет через лікування ускладнень в результаті неправильного лікування. А це може призвести також до погіршення репутації закладу, судових витрат, виплат компенсацій тощо.

Лабораторний аутсорс: перваги та особливості організаціїЧитайте: "Протичумний костюм: одягання, знімання, дезінфекція"

Передача лабораторної діагностики на аутсорсинг розв’язує одразу декілька важливих проблем, пов’язаних зі зменшенням управлінського навантаження та конт­ролюванням витрат, перерозподілом фінансових засобів. Зокрема, зникає потреба:

 • утримувати приміщення лабораторії та сплачувати комунальні послуги; 
 • виплачувати заробітну плату персоналу лабораторії (особливо актуально у разі простою лабораторії);
 • зберігати на складі реагенти і витратні матеріали, заморожуючи грошові кошти;
 • ремонтувати та модернізовувати обладнання;
 • контролювати якість та акредитувати лабораторію.

Тобто завдяки лабораторному аутсорсингу керівник лікувального закладу позбавляється від численних проблем, пов’язаних з утриманням власної лабораторії, та зосереджується на основній діяльності закладу. До того ж, заклад оплачує лише конкретне лабораторне дослідження.

При передачі лабораторії на аутсорсинг сплачують тільки лабораторну послугу. Якщо у закладі вичерпано бюджет, оплачувати дослідження припиняють.

Крім того, лабораторний аутсорсинг дасть змогу використовувати заощаджені ресурси на інші потреби вашого закладу.

Розв’язання проблеми оптимізації витрат закладу сприяє збільшенню прибутків завдяки залученню більшої кількості пацієнтів. До того ж для репутації лікувально­профілактичного закладу відіграє важливу роль і співпраця з авторитетними медичними компаніями. Хороша репутація та впізнаваність таких компаній сприяє формуванню правильного інформаційного поля, зростанню авторитету вашого закладу.

Лабораторний аутсорс: перваги та особливості організаціїЧитайте: "Низкотемпературная плазменная стерилизация"

Вдосконалення лікувально­-діагностичного процесу

Завдання лікувальних закладів полягає у правильній діагностиці та успішному лікуванні захворювань. Однак встановити точний діагноз без достовірних результатів лабораторних досліджень неможливо. Лабораторна діагностика без сумніву є запорукою успішного лікування. Якісні дослідження дають змогу встановити правильний діагноз, недостовірні — зводять ефективність лікування нанівець.

У результаті лікування неправильно діагностованого захворювання та якщо пацієнт потребуватиме дообстеження, лікувальний заклад понесе фінансові збитки, які компенсація з фонду страхування не покриє. У такому разі кожна зекономлена на лабораторному дослідженні гривня може призвести до збитку у розмірі семи гривень через неправильно встановлений діагноз, неадекватне лікування, виникнення ускладнень, збільшення тривалості перебування пацієнта у стаціонарі тощо.

Лабораторний аутсорс: перваги та особливості організаціїЧитайте: "Лікар-рентгенолог: посадова інструкція"

Завдяки лабораторному аутсорсингу стають доступнішими усі види складних лабораторних аналізів, а пацієнт отримує результати досліджень у найкоротші строки. Так лікарі вашого закладу зможуть раніше почати лікування, заощадивши дорогоцінний час. Крім того, лабораторії гарантують безпеку та якість досліджень.

Віддаючи лабораторну послугу на аутсорсинг, можна розв’язати будь­які діагностичні проблеми, пов’язані з лабораторною діагностикою. Зокрема, це дає змогу максимально розширити спектр досліджень, вказаний у клінічному протоколі, не купуючи при цьому нове обладнання, реагенти, не проводячи навчання персоналу тощо.

Якщо дослідження провели у лабораторії лікувального закладу і його результат виявився неякісним, повторне дослідження у такому разі оплачуватиме лікувальний заклад. Натомість при роботі на засадах аутсорсингу у випадку отримання незадовільного або неякісного результату дослідження лабораторія­партнер проводить повторне дослідження за свій рахунок.

В Україні є спеціалізовані приватні медичні лабораторії, якість досліджень в яких контролюють на національному та міжнародному рівнях, проводять величезну роботу з впровадження системи управління якістю, інвестують кошти у проведення постійного контролю, дбають про відповідність міжнародним стандартам ISO 9001 та ISO 15189. Це, безсумнівно, гарантує високий рівень якості та достовірність досліджень.

Лабораторний аутсорс: перваги та особливості організаціїЧитайте: "Диспансеризація: організація заходів, відповідальність та порядок проведення"

Вибір лабораторії­-партнера та укладення угоди

Передаючи лабораторну послугу на аутсорсинг, ви маєте право обрати партнера, який забезпечить належну якість та достовірність лабораторних досліджень.

Запобігти неякісним результатам досліджень можна тільки обравши надійну лабораторію­партнера. При виборі важливо враховувати:

 • наявність необхідних дозвільних документів, національних та міжнародних сертифікатів на виконання задекларованих видів робіт;
 • якість та строки виконання лабораторних досліджень;
 • рівень професіоналізму виконавців;
 • досвід роботи;
 • імідж та популярність компанії.

Для того, щоб спростити впровадження аутсорсингу лабораторія­партнер може попередньо проконсультувати адміністрацію лікувального закладу щодо потреб у лабораторних дослідженнях.

Після визначення обсягу необхідних для лікувального закладу лабораторних послуг лабораторія­аутсорсер оцінює кількість необхідних приміщень та обладнання у закладі, формує цінову пропозицію. На основі результатів консультацій керівник лікувального закладу проводить тендер та обирає партнера, умови якого найбільше відповідають потребам закладу.

Фундаментальною базою для закріплення взаємовідносин між аутсорсинговою лабораторією та лікувальним закладом є договір аутсорсингу — угода про оплачуване надання послуг.

У договорі аутсорсингу мають бути детально прописані умови, за яких лікувальний заклад передає права на надання лабораторних послуг лабораторії­аутсорсеру.

Лабораторний аутсорс: перваги та особливості організаціїЧитайте: "Внутрішньолікарняні інфекції: види, причини поширення, ізоляція інфікованих"

Діяльність аутсорсингової лабораторії

При передачі лабораторної послуги на аутсорсинг лікувальний заклад здає лабораторії­партнеру в оренду приміщення, необхідні для здійснення цілодобових робіт та виконання ургентних тестів. Аутсорсингова лабораторія орендує або купує необхідне обладнання, інструментарій, залишки реагентів та бере до себе у штат персонал, який працював у цьому медичному закладі.

Лікувальний заклад не лише зменшує затрати, користуючись послугами аутсорсингової лабораторії, а й отримує дохід у вигляді орендної плати за лабораторне обладнання та/або приміщення.

Лабораторія­-аутсорсер в узгоджені з лікувальним закладом строки видає результати досліджень.

Лабораторний аутсофер навчає персонал лікувального закладу:

 • виконувати преаналітичний етап лабораторного аналізу;
 • правилам забору біоматеріалу з використанням сучасного обладнання;
 • реєстрації замовлень у загальній інформаційній системі.

Лабораторія забезпечує зв’язок між інформаційною системою лікарні та власною інформаційною системою. Так замовлення та результати лабораторних досліджень автоматично надходять до інформаційної мережі лікарні та прикріпляються до історій хвороб пацієнтів.

Така система прийнята і успішно функціонує практично в усіх країнах Європи. Їхній досвід підтверджує, що аутсорсинг набагато ефективніший за використання малопотужних клініко-­діагностичних лабораторій. Завдяки аутсорсингу заклад не тільки заощаджує, а й підвищує якість виконання робіт.зміст

Зміни у ліцензуванні медичної практики у 2024 році

Останні новини

Усі новини

Гарячі запитання

Усі питання і відповіді