Працевлаштування молодших спеціалістів з медичною освітою на посадах лаборантів (медицина) та лаборантів клініко-діагностичної лабораторії

Працевлаштування молодших спеціалістів з медичною освітою на посадах лаборантів (медицина) та лаборантів клініко-діагностичної лабораторії

Прийом медичних працівників на роботу у заклади охорони здоров’я, незалежно від форми власності чи відомчої належності, має здійснюватися з дотриманням кваліфікаційних вимог, передбачених Випуском 78 «Охорона здоров’я» Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників, затвердженим наказом Міністерства охорони здоров’я України від 29.03.2002 № 117.

Вказаним нормативним документом, зокрема, визначені і кваліфікаційні вимоги до посади «лаборанта клініко­діагностичної лабораторії» та «лаборанта (медицина)», які фактично є однаковими:

  • неповна вища освіта (освітньо­кваліфікаційних рівень — молодший спеціаліст) або базова вища освіта (освітньо­кваліфікаційних рівень — бакалавр) за напрямом підготовки «Медицина»;
  • спеціальність «Лабораторна діагностика»;
  • подальша спеціалізація за фахом «Клінічна діагностика»;
  • без вимог до стажу роботи.

Відповідно, заклад охорони здоров’я може приймати на роботу молодших спеціалістів на лаборантські посади виключно з дотриманням наведених вимог.

При зарахуванні такого працівника на посаду йому одразу встановлюється посадовий оклад згідно з посадою лаборанта у державних та комунальних закладах охорони здоров’я з урахуванням Умов оплати праці працівників закладів охорони здоров’я та установ соціального захисту населення, затверджених спільним наказом Міністерства праці та соціальної політики України та Міністерства охорони здоров’я України від 05.10.2005 № 308/519, оскільки заробітна плата відноситься до умов праці, які є істотними для працівника і в обов’язково мають бути закріплені в трудовому договорі під час його укладення.

Встановлення посадового окладу не може здійснюватись відповідно до факту проходження працівником циклу курсів удосконалення, оскільки в медичній галузі заробітна плата встановлюється залежно від кваліфікації працівника, на практиці — від наявності кваліфікаційної категорії.

Відповідно до пункту 1.5 Положення про атестацію молодших спеціалістів з медичною освітою, затвердженого наказом Міністерства охорони здоров’я України від 23.11.2007 № 742 (далі — Положення № 742), лаборанти можуть бути допущені до атестації на присвоєння кваліфікаційної категорії у разі відповідності наведеним нижче критеріям:

  • мають стаж роботи за спеціальністю, за якою атестуються, не менше п’яти років;
  • закінчили протягом останніх п’яти років в закладі (підрозділі) післядипломної освіти курси підвищення кваліфікації молодших спеціалістів з медичною освітою;
  • виявили бажання атестуватися на присвоєння кваліфікаційної категорії.

Атестація проводиться за спеціальностями, передбаченими номенклатурою спеціальностей молодших спеціалістів з медичною освітою, що наведені у додатку 1 до Положення № 742.

До стажу роботи для проходження атестації за спеціальністю «лабораторна справа (клініка)» молодшим спеціалістам з медичною освітою зараховується період роботи на посадах фельдшерів­лаборантів, лаборантів, технологів з лабораторної діагностики лабораторій (центрів, відділів, відділень) закладів охорони здоров’я всіх найменувань (крім патологоанатомічних, судово­медичних, бактеріологічних).

До стажу роботи для атестації за спеціальністю «лабораторна справа (гігієна)» зараховується період роботи на посадах фельд­шерів­лаборантів та лаборантів усіх найменувань, лаборантів з контролю дезінфекції лабораторій (відділів, відділень) санітарно­епідеміологічних закладів та бактеріологічних лабораторій (відділів, відділень) закладів охорони здоров’я.

Зміни у ліцензуванні медичної практики у 2024 році

Останні новини

Усі новини

Гарячі запитання

Усі питання і відповіді