Умови присвоєння старшій медичній сестрі посадового окладу за сьомим тарифним розрядом

Працюю старшою медичною сестрою, маю загальний медичний стаж 18 років, а в закладі охорони здоров’я — 9. Не маю категорії, 1989 року закінчила медичне училище. Оплату праці на цій посаді здійснюють мені за шостим тарифним розрядом. Чи маю я право на встановлення сьомого тарифного розряду?

Згідно з підпунктом 2.2.8 Умов оплати праці працівників закладів охорони здоров’я та установ соціального захисту населення, затверджених наказом Міністерства праці та соціальної політики України і Міністерства охорони здоров’я України від 05.10.2005 № 308/519, сьомому тарифному розряду відповідає друга кваліфікаційна категорія.

Присвоюється (підтверджується) вона молодшим спеціалістам з медичною освітою зі стажем роботи за відповідною спеціальністю не менше п’яти років, та які мають необхідний практичний досвід, добру теоретичну і практичну підготовку, пройшли відповідні курси підвищення кваліфікації, мають знання із суміжних дисциплін, сумлінно виконують свої обов’язки і беруть активну участь у пропаганді здорового способу життя.

Відповідно до Положення про атестацію молодших спеціалістів з медичною освітою, затвердженого наказом Міністерства охорони здоров’я України від 23.11.2007 № 742 (далі — Положення), атестація таких спеціалістів є обов’язковою і провадиться кожні п’ять років. Згідно з пунктом 4.10 Положення молодші спеціалісти з медичною освітою, які працюють на посадах сестер медичних усіх найменувань (крім сестер медичних операційних та сестер медичних — анестезистів), інструкторів з трудової терапії, інструкторів з лікувальної фізкультури, оптометристів, техніків-ортезистів-гіпсовиливальників усіх типів закладів, проходять атестацію за спеціальністю «Сестринська справа».

Отже, якщо старша медична сестра пройде атестацію, за результатами якої їй буде присвоєно другу кваліфікаційну категорію, то посадовий оклад цієї старшої медичної сестри встановлюватиметься за сьомим тарифним розрядом.

Зміни у ліцензуванні медичної практики у 2024 році

Останні новини

Усі новини

Гарячі запитання

Усі питання і відповіді