Розраховуємо заробітну плату керівника закладу охорони здоров’я — лікаря

З’ясуємо, як правильно розрахувати заробітну плату керівника закладу охорони здоров’я, який виконує роботу лікаря у цьому закладі у межах робочого часу та за сумісництвом

Розмір посадових окладів (тарифних ставок), а також доплати та надбавки керівникам закладів охорони здоров’я та їх заступникам установлюють у межах фонду заробітної плати відповідно до Умов оплати праці працівників закладів охорони здоров’я та установ соціального захисту населення, затверджених спільним наказом Міністерства праці та соціальної політики України та Міністерства охорони здоров’я України від 05.10.2005
№ 308/519 (далі — Умови оплати праці).

З-поміж інших доплат та надбавок для керівників закладів охорони здоров’я та їхніх заступників з числа медичних працівників передбачена надбавка за вислугу років (Порядок виплати надбавки за вислугу років медичним та фармацевтичним працівникам державних та комунальних закладів охорони здоров’я, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 29.12.2009 № 1418; далі — Порядок № 1418). Також керівникам закладів охорони здоров’я — лікарям та їх заступникам — лікарям установлена виплата у розмірі до 25% посадового окладу лікаря відповідної спеціальності за роботу за спеціальністю у межах робочого часу за основною посадою. Як правильно нарахувати вказані виплати, розглянемо разом.

Установлюємо надбавку за вислугу років

Надбавка за вислугу років виплачується, зокрема, керівникам закладів охорони здоров’я, їх заступникам з числа лікарів, керівникам структурних підрозділів з числа лікарів (п. 3 Порядку № 1418).

Обчислюється надбавка за вислугу років у державному або комунальному закладі охорони здоров’я відповідно до пункту 6 Порядку № 1418 виходячи з посадового окладу (з підвищеннями) працівника без урахування інших надбавок і доплат.

Тобто надбавка за вислугу років встановлюється керівнику закладу охорони здоров’я — лікарю або його заступнику — лікарю без урахування доплат та надбавок, передбачених Умовами оплати праці чи іншими нормативно-правовими актами з питань оплати праці.

Згідно з пунктом 7 Порядку № 1418 надбавка за вислугу років виплачується щомісяця за фактично відпрацьований час за основним місцем роботи та за сумісництвом.

Зауважимо, керівники закладів охорони здоров’я з числа лікарів та фахівців з базовою вищою та неповною вищою медичною освітою та їх заступники — лікарі (фахівці з базовою вищою та неповною вищою медичною освітою) мають право працювати на посадах лікарів та фахівців з базовою вищою та неповною вищою медичною освітою за сумісництвом. З’ясуємо, які для цього існують законодавчі підстави.

Визначаємо право керівників та їхніх заступників на роботу за сумісництвом

Постановою Кабінету Міністрів України «Про роботу за сумісництвом працівників державних підприємств, установ і організацій» від 03.04.1993 № 245 (далі — Постанова № 245) та Положенням про умови роботи за сумісництвом працівників державних підприємств, установ і організацій, затвердженим наказом Міністерства праці та соціальної політики України, Міністерства юстиції України та Міністерства фінансів України від 28.06.1993 № 43 (далі — Положення № 43), встановлено право працівників державних підприємств, установ і організацій працювати за сумісництвом. Тобто вони можуть виконувати, крім своєї основної, іншу регулярно оплачувану роботу на умовах трудового договору.

На умовах сумісництва працівники можуть працювати у тому самому або іншому закладі у вільний від основної роботи час (п. 1 Положення № 43).

Тривалість роботи за сумісництвом не може перевищувати чотирьох годин на день і повного робочого дня у вихідний день. Загальна тривалість роботи за сумісництвом протягом місяця не повинна перевищувати половини місячної норми робочого часу (п. 2 Постанови № 245).

На сумісництво нормативними актами можуть запроваджуватися обмеження щодо працівників окремих професій та посад. Зокрема, відповідно до пункту 4 Положення № 43 не мають права працювати за сумісництвом керівники державних підприємств, установ і організацій, їхні заступники, керівники структурних підрозділів (цехів, відділів, лабораторій тощо) та їхні заступники (за винятком наукової, викладацької, медичної і творчої діяльності).

Отже, керівники закладів охорони здоров’я — лікарі та їх заступники — лікарі мають право працювати на медичних посадах за сумісництвом у вільний від основної роботи час.

Установлюємо надбавку за вислугу років

Підпунктом 3.1.3 Умов оплати праці передбачено, що керівникам закладів охорони здоров’я — лікарям та їх заступникам — лікарям дозволяється вести в закладах, установах, у штаті яких вони є, роботу за спеціальністю у межах робочого часу за основною посадою з виплатою їм до 25% посадового окладу лікаря відповідної спеціальності. Така робота має бути відображена у відповідних медичних документах.

ЗВЕРНІТЬ УВАГУ! Медична діяльність — це регламентована Основами законодавства України про охорону здоров’я від 19.11.1992 № 2801-XII, іншими актами законодавства з питань охорони здоров’я, нормативно-правовими актами Міністерства охорони здоров’я України діяльність з надання громадянам лікувально-профілактичної допомоги

Зауважимо лише, що у штатному розписі закладу охорони здоров’я повинна бути вакантна посада лікаря такої спеціальності.

Безперервний професійний розвиток медичних сестер у 2024 році

Останні новини

Усі новини

Гарячі запитання

Усі питання і відповіді