Заступник головного лікаря з медсестринства: завдання та обов’язки

У різних закладах на заступника з медсестринства покладають різні обов’язки. Проте яку функцію хотіли покласти на цих працівників представники МОЗ?

Посада заступника головного лікаря з медсестринства належить до професій керівників обласної клінічної лікарні (ОКЛ). Основною метою роботи є організація та ефективне керування роботою медсестринської служби ОКЛ, підвищення якості медсестринського догляду за хворими.

Заступника головного лікаря з медсестринства призначають на посаду та звільняють з неї наказом головного лікаря ОКЛ.

Заступник головного лікаря з медсестринства безпосередньо підпорядковується головному лікарю ОКЛ. У своїй роботі він керується законодавством про охорону здоров’я, Положенням про ОКЛ та іншими локальними нормативними документами, правилами та нормами охорони праці, протипожежного захисту та виробничої санітарії, цією посадовою інструкцією, службовими наказами та розпорядженнями керівництва.

У разі відсутності заступника головного лікаря з медсестринства (хвороба, відпустка, відрядження тощо) його обов’язки виконує інший працівник ОКЛ у порядку, встановленому законодавством.

Заступник головного лікаря з медсестринства керує роботою молодших спеціалістів з медичною освітою та молодших медичних сестер ОКЛ, а також:

 • забезпечує раціональну організацію праці молодших спеціалістів з медичною освітою та молодших медичних сестер, контролює виконання службових обов’язків, наказів і розпоряджень керівництва ОКЛ;
 • здійснює раціональну розстановку молодших спеціалістів з медичною освітою та молодших медичних сестер по робочих місцях, контролює своєчасне і чітке виконання медсестринським персоналом лікарських призначень;
 • особисто проводить регулярні обходи відділень під час яких оцінює якість роботи молодших спеціалістів з медичною освітою та молодших медичних сестер щодо догляду та обслуговуванню хворих, додержання трудової дисципліни, підготовку медичними сестрами робочих місць до прийому пацієнтів, розглядає скарги пацієнтів та оперативно приймає відповідні рішення;
 • організовує ведення обліку та контролює зберігання спирту, наркотичних засобів, медикаментів, бланків суворого обліку (листків непрацездатності (довідок), лікарських свідоцтв про смерть, бланків рецептів на наркотичні засоби тощо) відповідно до встановленого порядку.
 • контролює дотримання в ОКЛ санітарно-протиепідемічного режиму, додержання молодшими спеціалістами з медичною освітою та молодшими медичними сестрами норм та правил асептики і антисептики, використання дезінфікуючих засобів;
 • організовує ведення обліку всіх контрольно-вимірювальних приладів ОКЛ із зазначенням термінів Держповірки, контролює своєчасне проведення планового технічного і поточного ремонту медичної апаратури;
 • бере участь у роботі комісії щодо списання несправних контрольно-вимірювальних приладів, медичної апаратури, які не підлягають ремонту;
 • організовує проведення навчання молодших спеціалістів з медичною освітою та молодших медичних сестер структурних підрозділів веденню необхідної документації, особисто ознайомлює прийнятих на роботу нових працівників (молодших спеціалістів з медичною освітою та молодших медичних сестер) з правилами внутрішнього трудового розпорядку, з посадовими інструкціями та іншою обов'язковою документацією;
 • вживає заходів щодо підвищення кваліфікації та проведення атестації молодших спеціалістів з медичною освітою та молодших медичних сестер ОКЛ, складає план-графік проведення семінарських зайнять серед медичних сестер, бере участь у роботі фахових конференцій та інших навчально-методичних заходів на базі ОКЛ;
 • організовує та спрямовує роботу Ради медичних сестер ОКЛ, проводить засідання за заздалегідь затвердженим планом, забезпечує підготовку проектів розпорядчих документів, контролює виконання відповідних рішень;
 • організовує ведення та своєчасну підготовку необхідної обліково-звітної документації.

Такий працівник має знати законодавство про охорону здоров'я та нормативні документи, що регламентують діяльність органів управління закладів охорони здоров'я, організацію сестринської справи; директивні документи, що визначають завдання та функції медичних закладів; порядок ведення облікової та звітної документації, оброблення медичної статистичної інформації; права, обов'язки та відповідальність заступника головного лікаря з медсестринства; правила одержання, обліку, зберігання та списання медикаментів та матеріалів; правила асептики та антисептики; принципи проведення протиепідемічних заходів; порядок складання графіків роботи і правильної розстановки молодших спеціалістів з медичною освітою та молодших медичних сестер; правила внутрішнього трудового розпорядку ОКЛ; правила з охорони праці та протипожежного захисту; правила медичної деонтології; правила оформлення медичної документації; основи інформаційних технологій, правила роботи на ПК та відповідне програмне забезпечення.

На посаду заступника головного лікаря з медсестринства призначають особу, яка має вищу освiту першого рівня у галузі знань «Медицина» за спеціальністю «Сестринська справа» за освітнім ступенем бакалавра та стаж роботи за фахом не менше 5 років.

У межах ОКЛ заступник з медсестринства має зв’язки з адміністрацією, бухгалтерією, радою медичних сестер, профспілковим комітетом, комісією з інфекційного контролю, комісією з інфекційного контролю за туберкульозом, господарчою частиною та іншими структурними підрозділами.

Професійні зв’язки за межами ОКЛ передбачають взаємодію із Держпродспоживслужбою, аптеками, базами підвищення кваліфікації, атестаційною комісією, вищими медичними навчальними закладами, управлінням охорони здоров'я та медичного забезпечення.

Зміни у ліцензуванні медичної практики у 2024 році

Останні новини

Усі новини

Гарячі запитання

Усі питання і відповіді