Виплата одноразової допомоги випускникам вищих медичних навчальних закладів

Особа у 2013 році закінчила інтернатуру медичного університету. У грудні 2013 року отримала «підйомні» в розмірі 5 мінімальних заробітних плат. Пізніше із засобів масової інформації вона дізналася, що сума «підйомних» має становити 10 мінімальних заробітних плат. З’ясуємо, на яку суму державної допомоги може розраховувати випускник-медик

Державну підтримку у вигляді одноразової грошової допомоги випускники вищих медичних навчальних закладів почали отримувати з 2011 року. В 2013 році було запроваджено виплату «підйомних». Наразі випускники вищих медичних навчальних закладів цікавляться, на яку виплату та у якому розмірі вони можуть розраховувати. З’ясуємо це питання разом.

Виплата одноразової допомоги випускникам вищих медичних навчальних закладівЧитайте: "Заробітна плата медичних працівників 2017"

Допомога випускникам після закінчення вищих навчальних закладів

На виконання абзацу другого пункту 2 постанови Кабінету Міністрів України «Питання оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери» від 11.05.2011 № 524 (далі — Постанова № 524) Міністерством охорони здоров’я України був розроблений Порядок надання одноразової адресної грошової допомоги випускникам вищих навчальних закладів, які здобули освіту за напрямами і спеціальностями медичного та фармацевтичного профілів (далі — Порядок № 390), затверджений наказом цього міністерства від 28.05.2012 № 390 (далі — Наказ № 390).

Виплата одноразової допомоги випускникам вищих медичних навчальних закладівЧитайте: "Мотивація медичного персоналу на практиці"

У пункті 1 Порядку № 390 визначено, що випускники денної форми навчання, які навчалися за державним замовленням у вищих навчальних закладах І–ІV рівнів акредитації державної та комунальної форм власності незалежно від підпорядкування, здобули освіту за напрямами і спеціальностями медичного і фармацевтичного профілів, отримують одноразову адресну грошову допомогу (далі — допомога) у п’ятикратному розмірі мінімальної заробітної плати. Щоб отримати таку допомогу, вони мають у поточному році на строк не менше як три роки укласти договір про роботу:

  • у закладах охорони здоров’я, що розташовані у сільській місцевості та селищах міського типу на посадах молодших спеціалістів з медичною (фармацевтичною) освітою та лікарів (провізорів), яким після закінчення інтернатури присвоєно кваліфікацію спеціаліста певного фаху;
  • в інших закладах охорони здоров’я на посадах лікарів загальної практики — сімейних лікарів, лікарів­педіатрів дільничних і лікарів­терапевтів дільничних, яким після закінчення інтернатури присвоєно кваліфікацію спеціаліста відповідного фаху.

Виплата одноразової допомоги випускникам вищих медичних навчальних закладівЧитайте: "Контроль якості стерилізації відповідно до вимог МОЗ"

У пункті 3 Наказу № 390 визначено, що списки випускників, яким буде надана допомога, вищі навчальні заклади державної форми власності подають до Міністерства охорони здоров’я України та Міністерства освіти і науки України, а вищі навчальні заклади комунальної форми власності — до Міністерства охорони здоров’я Автономної Республіки Крим, управлінь охорони здоров’я обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій до 25 жовтня поточного року.

Відповідно до пункту 4 Порядку № 390 допомогу нараховують вищі навчальні заклади на підставі наказу, що видається після затвердження наказами Міністерства охорони здоров’я України, Міністерства освіти і науки України, Міністерства охорони здоров’я Автономної Республіки Крим, управлінь охорони здоров’я обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій кількості випускників, яким надається допомога, та на підставі поданої випускником до 10 жовтня заяви про надання допомоги, копій трудової книжки та договору про роботу в закладах охорони здоров’я, що розташовані у сільській місцевості та селищах міського типу, а також про роботу в інших закладах охорони здоров’я на посадах лікарів загальної практики — сімейних лікарів, лікарів­педіатрів дільничних і лікарів­терапевтів дільничних. Виплата допомоги здійснюється до кінця поточного року.

Отже, вищі навчальні заклади медичного та фармацевтичного профілю виплачують випускникам допомогу у розмірі п’яти мінімальних заробітних плат.

Допомога молодим працівникам, які працюватимуть у селі

На виконання статті 28 Закону України «Про зайнятість населення» від 05.07.2012 № 5067­VI Урядом був прийнятий Порядок надання одноразової адресної допомоги молодим працівникам, залученим до роботи в селах і селищах, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 11.07.2013 № 587 (далі — Порядок № 587; Постанова № 587). Відповідно до зміни у Постанові № 587, внесеної постановою Кабінету Міністрів України «Про внесення зміни до пункту 3 постанови Кабінету Міністрів України від 11 липня 2013 р. № 587» від 25.03.2014 № 103, вона набирає чинності з 1 січня 2015 року.

Виплата одноразової допомоги випускникам вищих медичних навчальних закладівЧитайте: "Індивідуальний план медсестри: зразок"

Порядок № 587 визначає механізм надання молодим працівникам, які уклали трудові договори на строк не менш як три роки із закладами, підприємствами, установами та організаціями державної і комунальної форми власності, що розташовані в селах і селищах, одноразової адресної допомоги («підйомних») за професіями (спеціальностями, напрямами підготовки) відповідно до переліку, затвердженого Кабінетом Міністрів України.

Пунктом 3 Порядку № 587 встановлено, що допомога надається молодим працівникам у десятикратному розмірі мінімальної заробітної плати за рахунок коштів державного бюджету у готівковій формі.

Відповідальність за виплату допомоги несуть керівники закладів, підприємств, установ та організацій, які уклали трудові договори з молодими працівниками (п. 11 Порядку № 587).

Отже, «підйомні» у розмірі десяти мінімальних заробітних плат виплачують заклади, підприємства, установи та організації, в яких працевлаштовані молоді працівники, за рахунок коштів державного бюджету.

Слід зазначити, що згідно з пунктом 6 Порядку № 587 у разі отримання «підйомних» за цим порядком молодий працівник втрачає право на отримання допомоги відповідно до Постанови № 524.            

НОРМАТИВНА БАЗА

Постанова Кабінету Міністрів України «Питання оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери» від 11.05.2011 № 524

Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку надання одноразової адресної допомоги молодим працівникам, залученим до роботи в селах і селищах, та переліку професій (спеціальностей, напрямів підготовки), за якими надається така допомога» від 11.07.2013 № 587 (із змінами і доповненнями)

Наказ Міністерства охорони здоров’я України «Про затвердження Порядку надання одноразової адресної грошової допомоги випускникам вищих навчальних закладів, які здобули освіту за напрямами і спеціальностями медичного та фармацевтичного профілів» від 28.05.2012 № 390; зареєстровано в Мін’юсті 12.06.2012 за № 942/21254зміст

Як створити наглядову раду ЗОЗ: алгоритм дій від розробників постанови

Останні новини

Усі новини

Гарячі запитання

Усі питання і відповіді