Надбавки та доплати лікарям станції екстреної медичної допомоги

У 2013 році у зв’язку з реформуванням галузі охорони здоров’я було створено систему екстреної медичної допомоги. Для її функціонування, а також оплати праці працівників, які надають екстрену медичну допомогу або забезпечують її надання, розроблені відповідні нормативні акти. З’ясуємо особливості оплати праці, а саме установлення надбавок і доплат лікарям станції екстреної (швидкої) медичної допомоги

Організаційно­правові засади функціонування системи екстреної медичної допомоги, у тому числі і щодо умов оплати праці працівників, які в ній працюють, визначені Законом України «Про екстрену медичну допомогу» від 05.07.2012 № 5081­VI (далі — Закон № 5081).

Згідно зі статтею 11 Закону № 5081 функціонування системи екстреної медичної допомоги забезпечують, зокрема, медичні працівники центрів екстреної медичної допомоги та медицини катастроф, станцій екстреної (швидкої) медичної допомоги, бригад екстреної (швидкої) медичної допомоги, відділень екстреної (невідкладної) медичної допомоги, які безпосередньо надають екстрену медичну допомогу та/або забезпечують її надання.

Частиною четвертою статті 11 Закону № 5081 визначено, що медичні працівники системи екстреної медичної допомоги мають право на підвищені посадові оклади, надбавки за особливий характер праці, особливі умови праці, доплати за науковий ступінь, почесні звання, вислугу років залежно від стажу роботи в державних і комунальних закладах охорони здоров’я, а також на інші надбавки і доплати, премії та винагороди, розмір і порядок встановлення яких визначається Кабінетом Міністрів України.

Оплату праці медичних працівників системи екстреної медичної допомоги регламентовано постановою Кабінету Міністрів України «Деякі питання оплати праці медичних працівників системи екстреної медичної допомоги» від 27.03.2013 № 199 (далі — Постанова № 199). Ця постанова набрала чинності з 1 жовтня 2013 року.

Абзацом першим пункту 1 Постанови № 199 установлено, що умови оплати праці працівників екстреної медичної допомоги визначаються згідно з постановою Кабінету Міністрів України «Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери» від 30.08.2002 № 1298 (далі — Постанова № 1298), іншими актами Кабінету Міністрів України, а також прийнятими на їх виконання нормативно­правовими актами з питань оплати праці.

При встановленні посадових окладів працівникам екстреної медичної допомоги, доплат за роботу в нічний час, суміщення професій (посад), виконання обов’язків тимчасово відсутнього працівника, науковий ступінь, надбавок за тривалість безперервної роботи, почесні звання, складність і напруженість в роботі, преміюванні застосовуються норми наказу Міністерства праці та соціальної політики України та Міністерства охорони здоров’я України «Про впорядкування Умов оплати праці працівників закладів охорони здоров’я та установ соціального захисту населення» від 05.10.2005 № 308/519 (далі — Умови оплати праці).

Зауважимо, що установлення окремих надбавок і доплат працівникам системи екстреної медичної допомоги має такі особливості:

  • надбавка за тривалість безперервної роботи виплачується як за основним місцем роботи, так і за сумісництвом (п. 13 розд. 4 Умов оплати праці);
  • надбавки за особливий характер праці та особливі умови праці виплачуються щомісяця за фактично відпрацьований час за основним місцем роботи і за сумісництвом. Постанова № 199 не визначає конкретного механізму запровадження вказаних надбавок, а також не містить завдань для Міністерства охорони здоров’я України щодо розробки підзаконного акта з цього
  • питання. Тож виплату цих надбавок необхідно передбачити у колективному договорі медичного закладу із затвердженням переліку працівників, яким вони установлюються. Конкретні розміри цих надбавок працівникам установлюють у наказі на певний період (як правило, на рік) у межах фонду заробітної плати, затвердженого у кошторисі установи;
  • доплати установлюються до посадового окладу з урахуванням підвищень.

ЗВЕРНІТЬ УВАГУ! Визначення розміру заробітної плати

Відповідно до пункту 1.6 Умов оплати праці працівників закладів охорони здоров’я та установ соціального захисту населення, затверджених спільним наказом Міністерства праці та соціальної політики України і Міністерства охорони здоров’я України від 05.10.2005 № 308/519, визначення розміру заробітної плати проводиться у всіх випадках окремо за основною посадою і при роботі за сумісництвом

НОРМАТИВНА БАЗА

Закон України «Про екстрену медичну допомогу» від 05.07.2012 № 5081­VI (із змінами і доповненнями)

Постанова Кабінету Міністрів України «Деякі питання оплати праці медичних працівників системи екстреної медичної допомоги» від 27.03.2013 № 199

Постанова Кабінету Міністрів України «Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери» від 30.08.2002 № 1298 (із змінами і доповненнями)

Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку виплати надбавки за вислугу років медичним та фармацевтичним працівникам державних та комунальних закладів охорони здоров’я» від 29.12.2009 № 1418 (із змінами і доповненнями)

Постанова Кабінету Міністрів України «Питання оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери» від 11.05.2011 № 524

Наказ Міністерства праці та соціальної політики України, Міністерства охорони здоров’я України «Про впорядкування умов оплати праці працівників закладів охорони здоров’я та установ соціального захисту населення» від 05.10.2005 № 308/519, зареєстровано в Мін’юсті 17.10.2005 за № 1209/11489 (із змінами і доповненнями)

Нові вимоги до ліцензування медичної практики