Зарахування стажу за основним місцем роботи при нарахуванні надбавки за вислугу років на посаді за сумісництвом

Зарахування стажу за основним місцем роботи при нарахуванні надбавки за вислугу років на посаді за сумісництвом

Ні, стаж роботи такого працівника в Національній медичній академії післядипломної освіти імені П. Л. Шупика (НМАПО) не зараховується. Пояснимо, чому.

Порядок виплати надбавок за вислугу років педагогічним та науково-педагогічним працівникам навчальних закладів і установ освіти затверджений постановою Кабінету Міністрів України «Про реалізацію окремих положень частини першої статті 57 Закону України «Про освіту», частини першої статті 25 Закону України «Про загальну середню освіту», частини другої статті 18 і частини першої статті 22 Закону України «Про позашкільну освіту» від 31.01.2001 № 78 (далі — Порядок № 78). Дія Порядку № 78 поширюється на працівників, зазначених в Переліку посад педагогічних та науково-педагогічних працівників, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 14.06.2000 № 963, і на яких поширюються умови оплати праці працівників навчальних закладів і установ освіти.

Відповідно до пункту 1 Порядку № 78 педагогічним та науково-педагогічним працівникам навчальних закладів і установ освіти виплачуються щомісячні надбавки за вислугу років у відсотках до посадового окладу (ставки заробітної плати) залежно від стажу педагогічної роботи. Педагогічний стаж є сумарною тривалістю трудової діяльності працівників в освітніх закладах і на посадах, пов’язаних із навчальним процесом.

Умови і порядок виплати надбавки за вислугу років медичним і фармацевтичним працівникам встановлено постановою Кабінету Міністрів України від 29.12.2009 № 1418, якою затверджено Порядок виплати надбавки за вислугу років медичним і фармацевтичним працівникам державних та комунальних закладів охорони здоров’я» (далі — Порядок № 1418). Згідно з пунктом 4 Порядку № 1418 до стажу роботи, що дає право на надбавку за вислугу років, включається час роботи у державних і комунальних закладах охорони здоров’я України, СРСР і союзних республік СРСР на посадах, визначених у пункті 3 Порядку № 1418.

Пунктом 7 Порядку № 1418 визначено, що надбавка за вислугу років виплачується щомісяця за фактично відпрацьований час за основним місцем роботи та за сумісництвом.

Оскільки вказаними постановами не передбачене спільне зарахування педагогічного та медичного стажу для нарахування надбавки за вислугу років, кожна з цих надбавок нараховується окремо залежно від педагогічного стажу роботи у навчальному закладі та медичного стажу роботи у закладі охорони здоров’я.

З огляду на це, працівник, який за основним місцем роботи працює в НМАПО на посаді доцента кафедри та прийнятий на роботу за сумісництвом у заклад охорони здоров’я на посаду лікаря­ортопеда­травматолога, має право на дві окремі надбавки за вислугу років за кожним місцем роботи, а саме:

1) за основною посадою — відповідно до Порядку № 78 залежно від педагогічного стажу роботи у НМАПО;

2) за сумісництвом — відповідно до Порядку № 1418 залежно від стажу роботи на посадах медичного персоналу, зокрема на посаді лікаря­ортопеда­травматолога.

Нові вимоги до ліцензування медичної практики