Штатний розпис медичного закладу: останні зміни

Чи має право керівник медичного закладу змінити штатний розпис та ввести посади, не передбачені примірними штатними нормативами для цього закладу

При цьому зміни будуть проводитися у межах загальної чисельності штату та фонду оплати праці закладу, доведеного лімітними довідками на відповідний період.

Варто нагадати, що віднедавна Міністерство охорони здоров'я надало керівникам медичних закладів та головним розпорядникам коштів більше автономії у вирішенні питань формування та затвердження штатних розписів медичних закладів. Про це йдеться у наказі МОЗ «Про примірні штатні нормативи закладів охорони здоров’я» від 23.02.2000 № 33 (редакція від 11.05.2016 № 427).

Зокрема, якщо є виробнича необхідність, то керівники медичних закладів мають право змінювати штатні розписи окремих структурних підрозділів або вводити посади, які не передбачено штатними нормативами для певного закладу, за рахунок посад інших структурних підрозділів у межах фонду оплати праці, доведеного лімітними довідками на відповідний період.

Отже, керівник визначає штатний розпис медичного закладу та подає його на затвердження головному розпоряднику бюджетних коштів. І формують його з огляду на обсяг медичної допомоги, що надається медичним закладом.

Зауважимо, що при цьому заборонено вводити посади, яких немає у Національному класифікаторі України ДК 003:2010 «Класифікатор професій», затвердженому наказом Держспоживстандарту від 28.07.2010 № 327, а також у чинних номенклатурах лікарських посад і посад молодших спеціалістів з медичною освітою.

Якщо для медичного закладу не передбачено Наказом № 33 примірних штатних нормативів, то затвердження штатного розпису такого медичного закладу має погоджуватися із МОЗ.

Штатну чисельність працівників, яка підлягає затвердженню за штатним розписом, заклад має привести у відповідність з фондом оплати праці, доведеним у бюджетних призначеннях на оплату праці.

Зміни у ліцензуванні медичної практики у 2024 році

Останні новини

Усі новини

Гарячі запитання

Усі питання і відповіді