Ведемо Журнал запису рентгенологічних досліджень

В усіх медичних закладах, які надають амбулаторну і стаціонарну допомогу та мають рентгенвідділення (рентгенкабінети), ведуть Журнал запису рентгенологічних досліджень. Що варто знати про заповнення цього журналу — читайте у статті

Результати рентгендослідження та отриману дозу опромінення обов’язково мають зафіксувати у медичній картці стаціонарного чи амбулаторного пацієнта або в історії розвитку дитини. Це вимога Положення про упорядкування рентгенологічних досліджень, затвердженого наказом МОЗ від 28.11.2997 № 340.

Також ці дані реєструють у Журналі запису рентгенологічних досліджень, магніторезонансних томографій за формою № 050/о, затвердженою наказом МОЗ від 14.02.2012 № 110 (далі — Журнал запису рентгенологічних досліджень).

Журнал запису рентгенологічних досліджень ведуть в усіх медичних закладах, які надають амбулаторну і стаціонарну допомогу та мають рентгенвідділення (рентгенкабінети). У журналі реєструють усіх осіб, які направлені на рентген як для діагностики, так і з метою профілактики.

Зокрема, у Журналі запису рентгенологічних досліджень зазначають такі дані:

  • дата дослідження;
  • прізвище, ім’я, по батькові пацієнта;
  • паспортні дані місця проживання пацієнта (або місце проживання батьків чи законних представників, якщо обстежуваним є дитина);
  • вік пацієнта (для дитини до 1 року зазначають кількість повних місяців і днів);
  • назва закладу, який направив пацієнта на рентген, та його підрозділ;
  • номер медичної картки стаціонарного (амбулаторного) хворого;
  • діагноз пацієнта при направленні у рентгенкабінет;
  • область дослідження (при одномоментному дослідженні органів двох і більше локалізацій кожен з них зазначають окремим рядком);
  • проведені рентгендослідження;
  • кількість зроблених знімків, електрорентгенограм, флюорограм, а також знімки, зроблені з використанням спеціальних методик.

У графі 13 Журналу запису рентгенологічних досліджень зазначають кількість досліджень, яка має відповідати кількості обстежених осіб, за винятком випадків, коли одномоментно обстежували органи двох і більше локалізацій.

Дані Журналу запису рентгенологічних досліджень також використовують під час заповнення відповідного розділу форми звітності № 20 «Звіт лікувально-профілактичного закладу за 20___», затвердженої наказом МОЗ від 10.07.2007 № 378.

Зверніть увагу, якщо Журнал запису рентгенологічних досліджень ведеться в електронній формі, він має містити всю інформацію, яка є на затвердженому паперовому носії.

Окрім цього, у закладах первинної та вторинної ланки також використовують облікову форму № 052/о «Карта профілактичних флюорографічних досліджень», затверджену наказом МОЗ від 28.07.2014 № 527.

За даними Журналу запису рентгенологічних досліджень або Карти профілактичних флюорографічних досліджень ведуть облік рентгенплівок.

Нові вимоги до ліцензування медичної практики