Ліцензія на наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори: оновлений перелік документів

Автор

Медична справа

Експертна редакція порталу
Щоб отримати ліцензію на провадження господарської діяльності з обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, подайте відповідну заяву до органу ліцензування. Які документи додати до заяви та хто видає ліцензію на прекурсори, пояснюємо в статті

Як отримати ліцензію на прекурсори, визначають нормативно-правові акти. Так, перелік документів, які подаєте до органу ліцензування для отримання ліцензії, затверджують Ліцензійні умови провадження господарської діяльності з культивування рослин, включених до таблиці I переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, затвердженого Кабінетом Міністрів України, розроблення, виробництва, виготовлення, зберігання, перевезення, придбання, реалізації (відпуску), ввезення на територію України, вивезення з території України, використання, знищення наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, включених до зазначеного переліку, затверджені постановою Кабінету Міністрів України від 06.04.2016 № 282 (далі — Ліцензійні умови).

УВАГА! КМУ постановою від 08.09.2021 № 939 уніс до Ліцензійних умов зміни, які стосуються як ліцензіатів, так і здобувачів ліцензії на провадження господарської діяльності з обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів (далі — ліцензія).

Сім змін в обігу підконтрольних речовин: що КМУ додав у Ліцензійні умови

Із 10.12.2021 ліцензіати зобов’язані робити доступними для маломобільних груп населення місця ЗОЗ, де працюють із підконтрольними речовинами. Це єдина зміна в Ліцензійних умовах, яка ще не набрала чинності, усі інші вимоги діють вже з 10.09.2021.

До заяви про отримання ліцензії на прекурсори додайте такі документи:

 • копію свідоцтва (посвідчення, сертифіката спеціаліста), що підтверджує професійну придатність керівника юридичної особи або керівника відповідного підрозділу юридичної особи, для зайняття діяльністю з обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, що ліцензується
 • довідку відповідного державного або комунального закладу охорони здоров’я про
  • відсутність у працівників, які за своїми службовими обов’язками отримують (чи мають) доступ безпосередньо до наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, психічних розладів, пов’язаних із зловживанням алкогольними напоями, наркотичними засобами чи психотропними речовинами
  • відсутність серед зазначених працівників осіб, визнаних непридатними до виконання окремих видів діяльності (робіт, професій, служби), пов’язаних з обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів

 • копію документа, що підтверджує право власності, або право користування, або спільного користування на об’єкти, на яких провадиться господарська діяльність з культивування рослин, включених до списку № 3 таблиці I переліку
 • відомості про стан матеріально-технічної бази субʼєкта господарювання та наявність персоналу із зазначенням його кваліфікаційного рівня; наявність дозволу Національної поліції на використання обʼєктів і приміщень, призначених для провадження господарської діяльності з обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів; відсутність у працівників, які за своїми службовими обовʼязками отримають (чи мають) доступ безпосередньо до наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, не знятої чи не погашеної в установленому порядку судимості за вчинення нетяжких, тяжких та особливо тяжких злочинів або кримінальних правопорушень, повʼязаних з незаконним обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, у тому числі тих, що вчинені за межами України (додаток 3 до Ліцензійних умов; далі — відомості)

  NB! Сторінки відомостей пронумеруйте, прошийте, засвідчіть підписом уповноваженої особи та скріпіть печаткою суб’єкта господарювання, якщо така є

  • копію паспорта керівника здобувача ліцензії (або довіреної особи) із відміткою органу державної податкової служби про повідомлення про відмову через свої релігійні переконання від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків (подається тільки фізичними особами — підприємцями, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби)
  • опис документів, які подаєте для одержання ліцензії, у двох екземплярах
  Відповідно до оновлених Ліцензійних умов більше не потрібно подавати:
  • довідку МВС України про відсутність у працівників, які за своїми службовими обов’язками отримають (чи мають) доступ безпосередньо до наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, не знятої чи не погашеної в установленому порядку судимості за вчинення середньої тяжкості, тяжкого та особливо тяжкого злочину або за злочин, пов’язаний із незаконним обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, у тому числі вчинених за межами України
  • дозвіл Національної поліції на використання об’єктів і приміщень, призначених для провадження діяльності з обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, та їх відповідність встановленим вимогам

    ✅✅✅ Звіт про обіг наркотичних (психотропних) лікарських засобів: як подати

    Пакет документів подавайте нарочно (персонально в руки), поштою або в електронному вигляді. Щоб надати документи в електронному вигляді, оформте електронний цифровий підпис згідно з вимогами Закону України «Про електронний цифровий підпис» від 22.05.2003 № 852-IV. Просто відсканувати документи та надіслати на електронну адресу органу ліцензування недостатньо.

    Ліцензія на роботу з прекурсорами видається Держлікслужбою. Рішення про видачу ліцензії або відмову в її видачі фахівці приймають упродовж 10 робочих днів з дня одержання документів.

    УВАГА! Щоб отримати чи продовжити дію ліцензії у період воєнного стану, подавайте документи до Держлікслужби в електронному вигляді. Дізнайтеся, як під час війни отримати ліцензію на обіг підконтрольних речовин.

    Ліцензія Держлікслужби: які документи подавати

    Ліцензія на наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори: оновлений перелік документів

    Скачати чекліст

    Нові вимоги до ліцензування медичної практики