Виплата допомоги на оздоровлення бібліотекарю закладу охорони здоров’я під час щорічної відпустки

Бібліотекар отримала від закладу охорони здоров’я матеріальну допомогу у зв’язку зі скрутним матеріальним становищем. Зараз бібліотекар йде у щорічну основну відпустку, однак бухгалтерія відмовляється нараховувати йому допомогу на оздоровлення. Чи правомірні такі дії бухгалтерії?

Постановою Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку виплати доплати за вислугу років працівникам державних і комунальних бібліотек» від 22.01.2005 № 84 передбачено, що працівникам державних і комунальних бібліотек, зазначеним у переліку посад, який затверджений цією постановою, виплачується:

  • допомога на оздоровлення під час щорічної відпустки у розмірі посадового окладу (ставка заробітної плати);
  • матеріальна допомога для розв’язання соціально-побутових питань за рішенням керівника бібліотеки у розмірі до одного посадового окладу (ставка заробітної плати) на рік.

Крім вказаних виплат, працівники бібліотек мають право на отримання матеріальної допомоги, у тому числі на оздоровлення, у сумі не більше ніж один посадовий оклад на рік, у межах фонду заробітної плати, затвердженого у кошторисі, відповідно до постанови Кабінету Міністрів України «Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери» від 30.08.2002 № 1298.

Виплата допомоги на оздоровлення бібліотекарю закладу охорони здоров’я під час щорічної відпусткиЧитайте: "Медичні огляди та безпека праці медичних працівників"

Зазначені матеріальні допомоги надаються працівникам на підставі різних нормативно-правових актів і виплачуються за наявності відповідних коштів незалежно одна від одної.

Олена МОРЄВА,

експерт із питань оплати праці та планування, Дніпропетровськ

Нові вимоги до ліцензування медичної практики