Звільнення бібліотекаря закладу охорони здоров’я: компенсація за невикористану відпустку

Бібліотекар закладу охорони здоров’я відпрацювала 4 місяці. За скільки днів належить виплатити їй компенсацію за невикористану відпустку, якщо вона звільняється з роботи?

Згідно зі статтею 83 КЗпП України та статтею 24 Закону про відпустки у разі звільнення працівника йому виплачують грошову компенсацію за всі невикористані дні щорічної відпустки, а також додаткової, у тому числі працівникам, які мають дітей. При звільненні слід оплатити всі дні відпустки, не використані працівником за час його роботи у цьому закладі.

Так, основна щорічна відпустка бібліотечним працівникам закладів охорони здоров’я надається тривалістю 24 календарні дні (ст. 6 Закону про відпустки).

Бібліотекарі мають право на щорічну додаткову відпустку тривалістю до 7 календарних днів за особливий характер праці, а саме — за роботу з ненормованим робочим днем (п. 2 ст. 8 Закону про відпустки). Така відпустка надається їм згідно із списками посад, робіт та професій, визначених колективним договором, угодою. Конкретна тривалість цієї відпустки встановлюється колективним договором пропорційно до часу зайнятості працівника у цих умовах.

У разі якщо працівник, що входить до згаданого списку, звільняються, пропрацювавши менше робочого року, йому виплачують грошову компенсацію пропорційно до відпрацьованого ним часу (з розрахунку тривалості щорічної основної та додаткової відпустки за кожний відпрацьований місяць).

Особі, яка звернулася із заявою про звільнення, пропрацювавши 4 місяці на посаді бібліотекаря, сума компенсації має бути обчислена з розрахунку виплат за фактичний час роботи, тобто з першого числа місяця після оформлення на роботу до першого числа місяця, в якому виплачується компенсація за невикористану відпустку (п. 2 Порядку обчислення середньої заробітної плати, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 08.02.1995 № 100).

Розглянемо на конкретному прикладі, як розраховують компенсацію бібліотекарю, якому посадовий оклад встановлено за 10-тим тарифним розрядом Єдиної тарифної сітки, доплата за вислугу років цього працівника становить 20%. Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України «Про підвищення заробітної плати працівникам бібліотек» від 30.09.2009 № 1073 йому належить надбавка за особливі умови праці в граничному розмірі 50% посадового окладу і яка згідно з наказом керівника закладу охорони здоров’я встановлена йому у розмірі 30% посадового окладу.

При визначенні днів відпустки візьмемо до уваги, що відповідно до колективного договору бібліотекарю не встановлена додаткова відпустка за ненормований робочий день.

Із урахуванням наведених складових місячна заробітна плата цього працівника становила 2326,50 гривень. Бібліотекар відпрацював у закладі охорони здоров’я з 1 лютого по 1 червня 2015 року. За виконану роботу він одержав 9306,00 гривень.

Розрахунок компенсації при звільненні буде таким:

1. Визначимо кількість днів, що підлягають компенсації:

основної щорічної відпустки, що припадає на 1 місяць, — 2 календарних дні (24 кал. дн. / 12 міс.);

за 4 місяці — 8 календарних днів (2 кал. дн. — 4 міс.).

2. Розрахуємо середньоденну зарплату. Вона обчислюється як частка від ділення загальної суми виплат за відпрацьований період на кількість календарних днів у розрахунковому періоді за мінусом святкових і неробочих днів, що припадають на такий період.

Кількість календарних днів у розрахунковому періоді —
114 (28 + 31 + 30 + 31) – 6 святкових і неробочих днів (у цьому разі це 8 березня, 12 квітня, 1,2, 9, 31 травня; відповідно до листа Міністерства праці і соціальної політики України від 09.09.2014 № 10196/0/14-14/13). Отже, середньоденна зарплата: 9306 грн. / 114 кал. дн. = 81,63 грн.

За 8 календарних днів відпустки бібліотекарю буде виплачено компенсацію у сумі: 81,63 грн. × 8 кал. дн. = 653,04 грн.

Як визначено статтею 47 КЗпП, у день звільнення працівнику мають видати на руки трудову книжку та провести з ним остаточний розрахунок.

Олена МОРЄВА,

експерт із питань оплати праці та планування, Дніпропетровськ

Зміни у ліцензуванні медичної практики у 2024 році

Останні новини

Усі новини

Гарячі запитання

Усі питання і відповіді