Наркологічні та психіатричні огляди працівників закладу охорони здоров’я

Певні групи медичного персоналу закладу охорони здоров’я мають вчасно проходити психіатричні та наркологічні огляди відповідно до вимог українського законодавства. Що необхідно знати головній медичній сестрі, щоб контролювати своєчасність проходження таких оглядів підлеглими?

Працівники, для яких є обов’язковими первинний і періодичний профілактичні наркологічні огляди або попередній та періодичні психіатричні огляди, перед проходженням медогляду повинні надавати відповідні довідки та сертифікати щодо відсутності протипоказань до виконання своїх посадових обов’язків.

Наркологічні та психіатричні огляди працівників закладу охорони здоров’яЧитайте: "Санепідрежим в ЛПЗ: неузгодженість наказів МОЗ України"

Психіатричні огляди

Відповідно до Порядку проведення обов’язкових попередніх та періодичних психіатричних оглядів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27.09.2000 № 1465 (далі — Порядок № 1465), медичні працівники закладів охорони здоров’я, які здійснюють безпосереднє обслуговування хворих, мають проходити попередній психіатричний огляд перед влаштуванням на роботу.

Рішення щодо того, чи має окрема категорія працівників того чи того закладу охорони здоров’я проходити періодичні психіатричні огляди, приймає керівництво закладу, профспілкові організації та місцеві управління охорони здоров’я.

Відповідно до Інструкції про проведення обов’язкових попередніх та періодичних психіатричних оглядів, затвердженої наказом Міністерства охорони здоров’я України від 17.01.2002 № 12 (далі — Інструкція № 12), для проходження таких оглядів медичні працівники повинні мати при собі паспорти та військові квитки (для чоловіків).

В Інструкції № 12 зазначено, що під час психіатричного огляду обов’язково проводиться анкетування щодо можливих скарг та анамнезу психічних розладів, клінічне обстеження (скринер) і за потреби додаткові обстеження.

Згідно з Порядком № 1465 під час профілактичних психіатричних оглядів встановлюють придатність особи до виконання окремих видів діяльності з особливими вимогами до стану її психічного здоров’я.

Отже, попередній психіатричний огляд медичні працівники проходять перед початком діяльності або перед влаштуванням на роботу;
періодичний — протягом роботи у закладі охорони здоров’я. Періодичність проведення психіатричних оглядів визначають відповідно до Переліку медичних психіатричних протипоказань щодо виконання окремих видів діяльності (робіт, професій, служби), що можуть становити безпосередню небезпеку для особи, яка провадить цю діяльність, або оточуючих, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27.09.2000 № 1465 (далі — Перелік № 1465).Наприклад, відповідно до Переліку № 1465 медичні працівники екстреної медичної допомоги та спеціалізованих медичних бригад мають проходити психіатричний огляд раз на рік.

Наркологічні та психіатричні огляди працівників закладу охорони здоров’яЧитайте: "Наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори: нові вимоги зберігання"

Раз на 5 років мають надавати довідку про проходження психіатричного огляду такі категорії працівників:

  • медичні працівники закладів охорони здоров’я, які здійснюють безпосереднє обслуговування хворих;
  • працівники дитячих оздоровчих закладів, у тому числі сезонних;
  • працівники будинків дитини, дитячих будинків;
  • працівники лікувально-профілактичних закладів, санаторіїв, будинків відпочинку, пансіонатів, будинків інтернатів, які безпосередньо пов’язані з організацією харчування.

Згідно з Порядком № 1465 такі психіатричні огляди включають обов’язкове та у разі потреби додаткове обстеження.

Додаткове обстеження амбулаторно або в умовах стаціонару призначають у разі виявлення в особи ознак психічного захворювання (розладу), що заважатиме виконувати посадові обов’язки, або якщо вона страждала на тяжкий психічний розлад в минулому (не більш як 5 років тому).

Пройшовши обов’язкові попередній або періодичний психіатричні огляди, медичний працівник отримує довідку, засвідчену круглою печаткою психоневрологічного закладу, в якій зазначається наявність чи відсутність психіатричних протипоказань для виконання окремих видів діяльності.

Наркологічні та психіатричні огляди працівників закладу охорони здоров’яЧитайте: "Розробляємо локальний наказ з обігу наркотичних засобів"

Наркологічні огляди

Відповідно до Переліку професій та видів діяльності, для яких є обов’яз-ковим первинний і періодичний профілактичний наркологічний огляд, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 06.11.1997 № 1238 (далі — Перелік № 1238), раз на рік мають проходити наркологічний огляд анестезіологи та інші медичні працівники закладів охорони здоров’я, що використовують фторотан та ефір при виконанні посадових обов’язків.

Також такий огляд не менше разу на 2 роки повинні проходити працівники закладу охорони здоров’я, що має ліцензію на роботу з наркотичними засобами, психотропними речовинами та прекурсорами. Керівник такого закладу складає та затверджує перелік осіб, які зобов’язані надавати сертифікат від нарколога, залежно від того, хто з медичних працівників має безпосередній доступ до підконтрольних речовин.

Метою проведення профілактичного наркологічного огляду медичних працівників є визначення наявності чи відсутності наркологічних протипоказань до виконання функціональних обов’язків. Первинний профілактичний наркологічний огляд проводиться у разі прийняття на роботу або перед початком іншої діяльності, а періодичний — протягом трудової чи іншої діяльності.

Наркологічні та психіатричні огляди працівників закладу охорони здоров’яЧитайте: "Сертифікат про проходження профілактичного наркологічного огляду: форма № 140/о"

Відповідно до Порядку проведення обов’язкового профілактичного наркологічного огляду громадян, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 06.11.1997 № 1238, медичні працівники мають пройти лікарський наркологічний огляд, психологічне тестування та медичне лабораторне обстеження.

Після проведення профілактичного наркологічного огляду і додаткового профілактичного наркологічного огляду в умовах стаціонару обстеженій особі видається Сертифікат про проходження профілактичного наркологічного огляду за формою № 140/о, в якому зазначається наявність чи відсутність у нього наркологічних протипоказань до виконання функціональних обов’язків та провадження видів діяльності, зазначених у Переліку № 1238.

НОРМАТИВНА БАЗА

Постанова Кабінету Міністрів України «Про обов’язковий профілактичний наркологічний огляд і порядок його проведення» від 06.11.1997 № 1238 (із змінами і доповненнями)

Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку проведення обов’язкових попередніх та періодичних психіатричних оглядів і переліку медичних психіатричних протипоказань щодо виконання окремих видів діяльності (робіт, професій, служби), що можуть становити безпосередню небезпеку для особи, яка провадить цю діяльність, або оточуючих» від 27.09.2000 № 1465 (із змінами і доповненнями)

Наказ Міністерства охорони здоров’я України «Про затвердження Інструкції про проведення обов’язкових попередніх та періодичних психіатричних оглядів» від 17.01.2002 № 12, зареєстровано в Мін’юсті 01.02.2002 за 94/6382 (із змінами і доповненнями)

 

Статичний блок для статей

Останні новини

Усі новини

Гарячі запитання

Усі питання і відповіді