Зарахування до стажу, який дає право на надбавку за вислугу років, періоду роботи лікарем у Росії

Виплата надбавки за вислугу років здійснюється за умовами та в порядку, визначеному постановою Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку виплати надбавки за вислугу років лікарям і фахівцям з базовою та неповною вищою медичною освітою державних і комунальних закладів охорони здоров’я» від 29 грудня 2009 р. № 1418 (із змінами і доповненнями, внесеними постановою Кабінету Міністрів України від 20 січня 2010 р. № 47).

До стажу роботи, що дає право на зазначену надбавку, включається час роботи у державних та комунальних закладах охорони здоров’я на посадах лікарів. Крім того, стаж роботи на посадах медичних працівників у закладах охорони здоров’я у державах СНГ може зараховуватися за умови, якщо між Україною і державою укладено відповідну угоду про трудову діяльність і зарахування стажу роботи за фахом.

Верховна Рада України Законом України від 11 липня 1995 р. № 290/95-­ВР ратифікувала Угоду про співробітництво в галузі трудової міграції та соціального захисту трудящих­-мігрантів (далі — Угода № 290), яку було підписано 15 квітня 1994 року в Москві державами Азербайджаном, Вірменією, Білоруссю, Казахстаном, Киргизією, Молдовою, Росією, Таджикистаном, Узбекистаном, Україною.

Згідно зі статтею 4 Угоди № 290 кожна зі Сторін визнає (без легалізації) дипломи, свідоцтва про освіту, відповідні документи про присвоєння звання, розряду, кваліфікації та інші необхідні для здійснення трудової діяльності документи і завірений в установленому на території Сторони виїзду порядку їх переклад на державну мову Сторони працевлаштування або російську мову. Трудовий стаж, зокрема стаж на пільгових підставах і за спеціальністю, взаємно визнається Сторонами.

З огляду на викладене вище період роботи на посаді лікаря у закладі охорони здоров’я у Росії зараховується працівнику до стажу як на пільгових підставах, так і за спеціальністю для встановлення надбавки за вислугу років, а також для призначення пенсії, у т. ч. й пенсії за вислугу років за наявності підтвердних документів.

Статичний блок для статей

Останні новини

Усі новини

Гарячі запитання

Усі питання і відповіді