Відмова у зарахуванні періоду роботи до пільгового стажу через відсутність атестації робочих місць

Відповідно до пункту «а» статті 13 Закону України «Про пенсійне забезпечення» від 5 листопада 1991 р. № 1788-­XII (далі — Закон № 1788) на пільгових умовах мають право на пенсію за віком, незалежно від місця останньої роботи, працівники, зайняті повний робочий день на підземних роботах, на роботах з особливо шкідливими і особливо важкими умовами праці — за Списком № 1 виробництв, робіт, професій, посад і показників, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 16 січня 2003 р. № 36, і за результатами атестації робочих місць, зокрема жінки — після досягнення 45 років і при стажі роботи не менше 15 років, з них не менше 7 років 6 місяців на зазначених роботах.

Працівникам, які мають не менше половини стажу роботи з особливо шкідливими і особливо важкими умовами праці (тобто жінки — не менше 3 років 9 місяців), пенсії на пільгових умовах призначаються зі зменшенням віку, передбаченого статтею 12 Закону № 1788, на 1 рік 4 місяці за кожний повний рік такої роботи жінкам.

Згідно з розділом ХІХ «Охорона здоров’я» Списку № 1 виробництв, робіт, професій, посад і показників на підземних роботах, на роботах з особливо шкідливими і особливо важкими умовами праці, зайнятість в яких повний робочий день дає право на пенсію за віком на пільгових умовах, затвердженим постановою Кабінету Міністрів СРСР від 26 січня 1991 р. № 10 (діяв у період роботи дописувачки), до стажу, який дає право на пенсію за Списком № 1, зараховується робота на посадах рентгенлаборантів.

Згідно з пунктом 4 Порядку проведення атестації робочих місць за умовами праці, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 1 серпня 1992 р.№ 442, яка набула чинності з 21 серпня 1992 р. (далі — Порядок № 442), атестація робочих місць за умовами праці проводиться в строки, передбачені колективним договором, але не рідше одного разу на 5 років. Враховуючи зазначене та вимоги пункту «а» статті 13 Закону № 1788 щодо призначення пенсії за віком на пільгових умовах за результатами атестації робочих місць, при призначенні пенсії за віком на пільгових умовах для зарахування до стажу, який дає право на пенсію за віком на пільгових умовах, певного 5-­річного періоду роботи зі шкідливими і важкими умовами праці після 21.08.92, відповідне право впродовж цього періоду має бути підтверджене за результатами атестації (п. 4.1 Порядку застосування Списків № 1 і № 2 виробництв, робіт, професій, посад і показників при обчисленні стажу роботи, що дає право на пенсію за віком на пільгових умовах, затвердженого наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 18 листопада 2005 р. № 383, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 1 грудня 2005 р. за № 1451/11731; далі — Порядок № 383). Пунктом 4.5 Порядку № 383 передбачено, що якщо атестація з 21 серпня 1992 р. не проводилася, до пільгового стажу зараховується лише період роботи зі шкідливими умовами праці на певному підприємстві, в установі чи організації до 21 серпня 1992 р. включно, тобто до набуття чинності Порядком № 442.

Отже, підстав для зарахування періоду роботи заявниці з 21 серпня 1992 р. по 31 серпня 1993 р. до стажу, який дає право на пенсію за Списком № 1, немає через відсутність атестації робочих місць.

Згідно з пунктом 4 Порядку № 442 відповідальність за своєчасне та якісне проведення атестації покладається на керівника підприємства, організації.

Нові вимоги до ліцензування медичної практики