Право студента медичної академії працювати фельдшером

При прийнятті працівників на роботу керівники лікувальних закладів та відповідальні працівники відділів кадрів мають керуватися не лише загальними нормами Кодексу законів про працю України, а й окремими підзаконними та галузевими нормативними актами. Один із них — галузевий Випуск 78 «Охорона здоров’я» Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників (далі — ДКХП), затверджений і введений в дію наказом Міністерства охорони здоров’я України від 29 березня 2002 р. № 117.

Відповідно до ДКХП до працівника, який займає посаду фельд­шера, висуваються такі кваліфікаційні вимоги:

  • неповна вища освіта (молодший спеціаліст) за напрямом підготовки «Медицина», спеціальністю «Лікувальна справа»;
  • спеціалізація за профілем роботи;
  • без вимог до стажу роботи.

Згідно з нормами статті 6 Закону України «Про вищу освіту» від 17 січня 2002 р. № 298-7-­III до структури вищої освіти входять освітні й освітньо-­кваліфікаційні рівні, що співвідносяться між собою таким чином:

Освітні рівні

Освітньо-­кваліфікаційні рівні

неповна вища освіта

молодший спеціаліст

базова вища освіта

бакалавр

повна вища освіта

спеціаліст, магістр

Загалом у вищих навчальних закладах підготовка за напрямами і спеціальностями фахівців усіх освітніх та освітньо-­кваліфікаційних рівнів здійснюється за відповідними освітньо-­професійними програмами ступенево або неперервно залежно від вимог до рівня оволодіння певною сукупністю умінь та навичок, необхідних для майбутньої професійної діяльності, а тому законодавчо не може бути визначено, який освітній чи освітньо-­кваліфікаційний рівень відповідає певному курсові навчання у навчальному закладі. Як правило, після закінчення навчання на другому та третьому курсах навчання освітньо-­кваліфікаційний рівень відповідає молодшому спеціалісту, четвертому — бакалавру, п’ятому та шостому — спеціалісту, магістру.

Отже, роботодавцеві необхідно звернутись із запитом до вищого навчального закладу, який би підтвердив освітній та освітньо-­кваліфікаційний рівень такого студента, що дасть змогу прийняти працівника на роботу або вмотивовано відмовити йому.

Статичний блок для статей

Останні новини

Усі новини

Гарячі запитання

Усі питання і відповіді