Зарахування до медичного стажу років роботи за кордоном

Зарахування до медичного стажу років роботи за кордоном

Обрахунок спеціального (медичного) стажу здійснюють при оформленні медичним працівником пенсії за вислугу років та встановленні надбавки за вислугу років.

Згідно з пунктом «е» статті 55 Закону України «Про пенсійне забезпечення» від 05.11.1991 № 1788-XII пенсії за вислугу років медичним працівникам охорони здоров’я призначаються за наявності спеціального стажу роботи не менше 25 років за Переліком закладів і установ освіти, охорони здоров’я та соціального захисту і посад, робота на яких дає право на пенсію за вислугу років, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 04.11.1993 № 909 (далі — Перелік № 909).

Відповідно до розділу «Охорона здоров’я» Переліку № 909 право на пенсію за вислугу років мають лікарі та середній медичний персонал (незалежно від найменування посад) закладів охорони здоров’я. У примітці до Переліку № 909 зазначено, що робота за спеціальністю в закладах, установах і на посадах, передбачених цим Переліком, дає право на пенсію незалежно від форми власності або відомчої належності закладів і установ.

Перелік закладів охорони здоров’я затверджено наказом Міністерства охорони здоров’я України від 28.10.2002 № 385.

Отже, право на пенсію за вислугу років дає робота на посадах лікарів та середнього медичного персоналу в закладах охорони здоров’я, передбачених Переліком № 909, незалежно від форми власності або відомчої належності цих закладів.

Враховуючи, що зазначеним Переліком не передбачено приватні підприємства інших країн, стаж роботи за кордоном права на призначення пенсії за вислугу років працівникам не дає. Зарахування роботи за кордоном до спеціального стажу можливе у разі підписання угоди Україною з іншою державою та її ратифікації Верховною Радою України, і за умови, що ця угода міститиме розділ щодо зарахування стажу роботи за спеціальністю, а також за наявності документів, які підтверджують роботу за кордоном.

Щодо надбавки за вислугу років, то її виплата здійснюється за умовами та у порядку, визначеному постановою Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку виплати надбавки за вислугу років медичним та фармацевтичним працівникам державних та комунальних закладів охорони здоров’я» від 29.12.2009 № 1418.

До стажу роботи, що дає право на таку надбавку, включається час роботи у державних та комунальних закладах охорони здоров’я України, СРСР і союзних республік СРСР на вказаних вище посадах.

З огляду на це, період роботи на посаді сестри медичної у приватному госпіталі Республіки Кіпр не зараховується до стажу, що дає право на надбавку за вислугу років.

Як створити наглядову раду ЗОЗ: алгоритм дій від розробників постанови

Останні новини

Усі новини

Гарячі запитання

Усі питання і відповіді