Наказ Міністерства охорони здоров’я України «Про затвердження уніфікованих форм актів, які складаються за результатами планових перевірок додержання суб’єктом господарювання Ліцензійних умов провадження певних видів господарської діяльності в галузі охоро

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ

НАКАЗ

23.11.2010 № 1033

Про затвердження уніфікованих форм актів, які складаються

за результатами планових перевірок додержання суб’єктом

господарювання Ліцензійних умов провадження певних видів

господарської діяльності в галузі охорони здоров’я, що ліцензуються

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України

9 лютого 2011 р. за № 170/18908

Відповідно до статті 5 Закону України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності» та постанови Кабінету Міністрів України від

10.09.2008 № 843 «Про затвердження критерію, за яким оцінюється ступінь ризику від провадження діяльності у сфері охорони здоров’я для безпеки життя і здоров’я населення та визначається періодичність здійснення планових заходів державного нагляду (контролю)»

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити уніфіковану форму акта, який складається за результатами планової перевірки додержання суб’єктом господарювання Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з медичної практики, що додається.

2. Департаменту управління та контролю якості медичних послуг (Шпак І. В.) забезпечити:

  • подання цього наказу в установленому порядку на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України;
  • публікацію цього наказу в засобах масової інформації.

3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра охорони здоров’я України Дубініну В. Г.

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

Міністр З. М. МИТНИК

ПОГОДЖЕНО:

В. о. Голови Державного комітету

України з питань регуляторної

політики та підприємництва Г. ЯЦИШИНАзміст

Зміни у ліцензуванні медичної практики у 2024 році

Останні новини

Усі новини

Гарячі запитання

Усі питання і відповіді