Наказ Міністерства охорони здоров’я України «Про затвердження персонального складу головних позаштатних спеціалістів МОЗ України» від 20.01.2011 № 26-к

 

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ

НАКАЗ

 

20.01.2011                                                                                                          № 26-­к

 

Про затвердження персонального складу головних позаштатних
спеціалістів МОЗ України

 

3 метою покращення якості надання медичної допомоги населенню України, удосконалення організаційно-­методичної, лікувально-­діагностичної роботи та забезпечення ефективної координації профільних напрямків

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити персональний склад головних позаштатних спеціалістів МОЗ України, що додається.

2. Головним позаштатним спеціалістам МОЗ України до 15.02.2011 р. розробити та подати на затвердження до МОЗ плани індивідуальної роботи на 2011 рік.

3. Департаменту кадрової політики та запобігання корупції оформити особові справи головних позаштатних спеціалістів.

4. Начальнику ДЗ «Центр медичної статистики «МОЗ України» Голубчикову М. В. надавати головним позаштатним спеціалістам МОЗ України статистичну інформацію.

5. Визнати таким, що втратив чинність, наказ МОЗ України від 19.05.2010 № 89-­о «Про затвердження персонального складу головних позаштатних спеціалістів МОЗ України».

Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

Міністр І. М. ЄМЕЦЬ

                                                                                           ЗАТВЕРДЖЕНО
                                                                                           Наказ Міністерства охорони
                                                                                           здоров’я України
                                                                                           20 січня 2011 № 26-­к

ПЕРСОНАЛЬНИЙ СКЛАД
головних позаштатних спеціалістів МОЗ України

№ п/п

Прізвище, ім’я,
по батькові

Спеціалізація

Субспеціальності

Посада, основне місце
роботи, контактні телефони

1

НЕТЯЖЕНКО Василь Захарович  

Терапія 

Терапевтичного профілю: авіаційна та космічна медицина; алергологія; гастроентерологія; гематологія; геріатрія; дерматовенерологія; дієтологія; ендокринологія; загальна практика — сімейна медицина; імунологія; інфекційні хвороби;

Декан медичного факультету № 2, завідувач кафедри пропедевтики внутрішніх хвороб № 1, член-­кор. НАМН України, доктор медичних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України,
р. т. 527-­77-­97,
(050) 952-­39-­93

 

 

 

клінічна імунологія; лікувальна фізкультура; лікувальна фізкультура і спортивна медицина; народна та нетрадиційна медицина; неврологія; нефрологія; організація і управління охороною здоров’я; ревматологія; рефлексотерапія; синологія; спортивна медицина; суднова медицина; сурдологія; токсикологія; фізіотерапія функціональна і діагностика

 

ФОМІН
Петро Дмитрович 

Хірургія 

Хірургічного профілю: ендоскопія; комбустіологія; отоларингологія; офтальмологія; патологічна анатомія; проктологія; судинна хірургія; торакальна хірургія; трансплантологія; трансфузіологія; урологія дитяча; хірургія дитяча; отоларингологія дитяча; офтальмологія дитяча; патологічна анатомія дитяча; урологія 

Завідувач кафедри факультетської хірургії
№ 2 НМУ Богомольця,
д. м. н., професор,
член-­кор. НАМН України,
р. т. (044) 529-­38-­43;
528-­35-­34  

БЕРЕЖНИЙ
В’ячеслав Володимирович 

Педіатрія 

Педіатричного профілю: дитяча алергологія; дитяча гастроентерологія; дитяча гематологія; дитяча дерматовенерологія; дитяча ендокринологія; дитяча імунологія;
дитяча неврологія; дитяча нефрологія; дитяча онкологія;
дитяча психіатрія; неонатологія;
підліткова терапія;
дитячі інфекційні хвороби 

Завідувач кафедри педіатрії № 2 НМАПО ім. П. Л. Шупика,
д. м. н., професор,
р. т. (044) 412-­16-­07, (044) 412-­40-­58 

КАМІНСЬКИЙ
В’ячеслав Володимирович 

Акушерство і гінекологія 

Генетика медична; акушерство і гінекологія; дитяча гінекологія; онкогінекологія; акушерська справа 

Завідувач кафедри акушерства і гінекології та репродуктології КМАПО ім. Шупика,
д. м. н., професор,
р. т. (044) 411-­97-­19;
411-­71-­48; 411-­92-­33 

КОВАЛЕНКО
Володимир Миколайович 

Кардіологія 

Дитяча кардіоревматологія 

Директор Національного інституту кардіології ім. М. Д. Стражеска НАМН України, завідувач кафедри терапії та ревматології НМАПО ім. П. Л. Шупика, д. м. н., професор, член-­кор. НАМН України,
р. т. (044) 275-­42-­09;
 275-­66­-22 

ЩЕПОТІН
Ігор Борисович 

Онкологія 

Онкологічного профілю: онкоотоларингологія; онкохірургія; променева терапія 

Директор ДУ «Національний інститут раку» МОЗ України, завідувач кафедри онкології НМУ ім. О. О. Богомольця, д. м. н, професор,
р. тел. (044) 259-­01-­86,
259-­02-­73 

ЛАЗОРИШИНЕЦЬ
Василь Васильович 

Хірургія серця
і магістра­льних судин 

 

Начальник організаційно-­методичного управління НАМН України, д. м. н., професор, член-­кор. НАМН України,
моб. тел. (050) 310-­92-­08 

ПЕДАЧЕНКО
Євгеній Георгійович 

Нейрохі­рургія 

 

Керівник відділу Інституту нейрохірургії ім. Ромоданова НАМН України, д. м. н., проф., член-­кор. НАМН України,
(044) 486-­46­-08;
293-­73­-77; 216-­46-­08,
моб. (067) 466-­98-­77 

СТРАФУН
Сергій Семенович 

Ортопедія і травмато­логія 

Дитяча ортопедія і травматологія 

Заступник директора Інституту травматології та ортопедії НАМН України, д. м. н. професор,
р.т.: (044) 486 ­12 ­65

10 

ФЕЩЕНКО
Юрій Іванович 

Пульмоно­логія та фтизіатрія 

Дитяча пульмонологія; дитяча фтизіатрія 

Директор інституту фтизіатрії і пульмонології ім. Ф. Г. Яновського НАМН України, д. м. н., професор, академік НАМН України,
р. т.: (044) 275-­04-­02 

11

ЖОВНІР
Володимир Аполінарійович 

Анестезіо­логія та реанімація 

Дитяча анестезіологія 

Головний лікар Науково-­практичного медичного центру дитячої кардіології та кардіохірургії
МОЗ України,
тел. (044) 284-­03-­11 

12 

ЯЛИНСЬКА
Тетяна Анатоліївна 

Радіологія 

Радіологічного профілю: променева терапія; радіонуклідна діагностика; рентгенологія; ультразвукова діагностика 

Завідувач відділення променевої діагностики Науково-­практичного медичного центру дитячої кардіології та кардіохірургії МОЗ України,
тел. (044) 284-­03-­21 

13 

ПАВЛЕНКО
Олексій Володимирович 

Стомато­логія 

Стоматологічного профілю: дитяча стоматологія; ортодонтія; ортопедична стоматологія; терапевтична стоматологія; хірургічна стоматологія; спеціальності молодших спеціалістів з медичною освітою (стоматологія, ортопедична стоматологія) 

Завідувач кафедри стоматології НМАПО ім. П. Л. Шупика,
д. м. н., професор,
р. т. (044) 482­-08-­52;
482-­32-­81

14 

ЯНОВСЬКА
Вікторія Григорівна 

Лабораторна діагностика 

Лабораторного профілю: генетика; лабораторна клінічна біохімія; клінічна лабораторна діагностика; лабораторна імунологія; лабораторна справа (клініка) 

Завідувач Українського референс-­центру клінічної лабораторної діагностики та метрології НДСЛ «ОХМАТДИТ»,
р. т. (044) 272-­09-­80;
д. т. (044) 460-­16-­14

15

КОЗЛОВА
Ірина Антонінівна

Загальна гігієна та епідеміологія 

Гігієнічного профілю: гігієна дітей та підлітків; гігієна праці; гігієна харчування; комунальна гігієна; радіаційна гігієна; професійна патологія; лабораторні дослідження факторів навколишнього середовища; лабораторні дослідження фізичних факторів навколишнього середовища; лабораторні дослідження хімічних факторів навколишнього середовища; медико-­профілактична справа. Епідеміологічного профілю: бактеріологія; вірусологія; дезінфекційна справа; епідеміологія; паразитологія; мікробіологія; вірусологія 

Головний лікар санепідстанції Шевченківського району м. Києва,
тел. (044) 234-­35-­15

16 

ГУДЗЕНКО
Олександр Павлович  

Загальна фармація 

Фармацевтичного профілю: аналітично-­контрольна фармація; клінічна фармація; організація і управління фармацією 

моб. тел. (050) 328-­55-­40 

17 

РОЩІН
Георгій Георгійович 

Медицина невідкладних станів 

Медицина невідкладних станів: лікувальна справа (невідкладні стани) 

Директор Українського НПЦЕМД та МК,
р. т. (044) 518-­57-­08;
518-­55-­96; 455-­93-­87

18 

МАРУТА
Наталія Олександрівна 

Психіатрія  

Психіатричного профілю: медична психологія; наркологія; психіатрія; психотерапія; психофізіологія; сексопатологія; судово-­психіатрична експертиза 

Заступник директора з наукової роботи Інституту неврології, психіатрії і наркології АМН України,
тел. моб. (067) 757-­77-­72 

19 

БУРЧИНСЬКИЙ
Василь Георгійович 

Судово-­медична експертиза 

Судово-­медична гістологія; Судово-­медична імунологія; Судово-­медична криміналістика; Судово-­медична токсикологія; Судово-­медична цитологія; лабораторна справа (патологія) 

Начальник Головного бюро Судово-­медичної експертизи МОЗ України,
р. т. (044) 456-­50-­93 

Директор Департаменту
розвитку медичної допомоги М. К. ХОБЗЕЙ 

 зміст

Як створити наглядову раду ЗОЗ: алгоритм дій від розробників постанови

Останні новини

Усі новини

Гарячі запитання

Усі питання і відповіді