Поточний і капітальний ремонт у закладі охорони здоров’я

Для цілей обліку поняття «ремонт» є доволі складним, оскільки воно не встановлено національними Положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку. Разом з тим визначитися з характером майбутніх ремонтних робіт (капітальний чи поточний) можна на підставі положень розділу 6 «Облік ремонту та поліпшення основних засобів» Методичних рекомендацій з бухгалтерського обліку основних засобів, затверджених наказом Міністерства фінансів України від 30 вересня 2003 р. № 561 (із змінами і доповненнями; далі — Методрекомендації № 561).

Так, поточний ремонт проводиться для профілактики і з метою усунення раптової затримки в роботі основних засобів та дрібних пошкоджень, заміни деталей, які вийшли з ладу або близькі до повного зносу. Такий вид ремонту не приводить до збільшення майбутніх економічних вигод, а здійснюється для підтримання об’єкта у придатному для використання стані та одержання первісно визначеної суми майбутніх економічних вигод від його використання. Витрати на проведення поточного ремонту включаються до складу витрат звітного періоду (п. 32 Методрекомендацій № 561).

Капітальний ремонт передбачає відтворення основних засобів шляхом повного демонтажу агрегатів, машин, заміни або відтворення зношених деталей, вузлів, механізмів, частин будинків, споруд. Ремонтні роботи капітального характеру спрямовані на підвищення техніко-­економічних можливостей об’єкта, що приведе у майбутньому до збільшення економічних вигод від його використання (наприклад, зростання очікуваного терміну корисного використання об’єкта, кількості та якості продукції (робіт, послуг), що виробляється (надається) цим об’єктом). Тобто у процесі капітального ремонту об’єкт основних засобів поліпшується.

Прикладами поліпшення є:

  • модифікація, модернізація об’єкта основних засобів з метою подовження терміну його корисної експлуатації або збільшення його виробничої потужності;
  • заміна окремих частин устаткування для підвищення якості продукції (робіт, послуг);
  • впровадження ефективнішого технологічного процесу, що дасть змогу зменшити первісно оцінені виробничі витрати;
  • добудова (надбудова) будівлі, що збільшить кількість місць (площу) будівлі, обсяги та/або якість виконуваних робіт (послуг) чи умови їх виконання.

Вартість ремонтних робіт, що приводять до збільшення очікуваних майбутніх вигод від об’єкта основних засобів, відноситься на збільшення первісної вартості основних засобів (п. 31 Метод­-рекомендацій № 561).

Рішення про характер і ознаки майбутніх ремонтних робіт, тобто будуть вони спрямовані на підвищення техніко-­економічних можливостей об’єкта (капітальний ремонт) чи здійснюватимуться для підтримання об’єкта у придатному для використання стані та одержання первісно визначеної суми майбутніх економічних вигод від його використання (поточний ремонт), має прийняти керівник медичного закладу, враховуючи існуючу ситуацію та суттєвість майбутніх витрат (п. 29 Методрекомендацій № 561). Документальним підтвердженням прийнятого рішення є відповідний наказ керівника.

Зміни у ліцензуванні медичної практики у 2024 році

Останні новини

Усі новини

Гарячі запитання

Усі питання і відповіді