Оплата медичному працівнику чергування вдома

Оплата медичному працівнику чергування вдома

Оплату праці медиків регулюють Умови оплати праці працівників закладів охорони здоров’я та установ соціального захисту населення, затверджені спільним наказом Міністерства праці та соціальної політики України та Міністерства охорони здоров’я України від 05.10.2005 № 308/519 (далі — Умови оплати праці).

Відповідно до абзацу першого пункту 5.1 Умов оплати праці лікарі та фахівці з базовою та неповною вищою медичною освітою закладів охорони здоров’я, які зайняті наданням медичної допомоги населенню, у тому числі екстреної, можуть залучатися до чергування вдома.

Чергування вдома може надаватися лікарям — до п’яти посад з основних лікарських спеціальностей та чотирьох посад фахівці з базовою та неповною вищою медичною освітою (лаборант, рентгенлаборант, сестра медична операційна, сестра медична — анестезист) з урахуванням укомплектованості штатів, виробничої необхідності, кількості викликів та їхнього експертного оцінювання.

Чергування здійснюють як у межах місячної норми робочого часу відповідних працівників за обліковий період, так і поза її межами. Ураховують чергування вдома в денний та нічний час як півгодини за кожну годину чергування та оплачують, виходячи з посадового окладу, з урахуванням підвищення за кваліфікаційну категорію.

У разі виклику працівника під час чергування (до закладу, на місце події та додому до хворого) час, витрачений на виклик, оплачують за фактично відпрацьовані години з розрахунку посадового окладу працівника, встановленого за штатним розписом, зі збереженням порядку оплати праці працівників охорони здоров’я у нічний час.              

Нові вимоги до ліцензування медичної практики