Медичного працівника призвано на військову службу у зв’язку з мобілізацією: обчислення стажу роботи

Медичний працівник призваний на військову службу у зв’язку з мобілізацією. Чи зараховуватиметься час проходження служби у зв’язку з мобілізацією до стажу, що дає право на виплату надбавки за вислугу років медичним працівникам?

Період військової служби зараховується до стажу. Громадянам, які призвані під час мобілізації та беруть участь в антитерористичній операції, встановлено соціальні гарантії. Зокрема, згідно з частиною другою статті 39 Закону України «Про військовий обов’язок і військову службу» від 25.03.1992 № 2232-­XII (далі — Закон про військовий обов’язок) за громадянами України, які проходять військову службу за призовом під час мобілізації, на особливий період, але не більше одного року, зберігаються місце роботи (посада), середній заробіток на підприємстві, в установі, організації, незалежно від підпорядкування та форм власності (зміни внесені Законом України від 27.03.2014 № 1169­-VII, набрали чинності з 01.04.2014).

Такі ж зміни внесено до статті 119 Кодексу законів про працю України від 10.12.1971 № 322­-VIII: працівникам, які призвані на військову службу за призовом під час мобілізації, на особливий період, але не більше одного року, гарантується збереження місця роботи, посади і середнього заробітку. Військовозобов’язані, які були призвані на військову службу під час мобілізації, в особливий період, набувають нового юридичного статусу — військовослужбовці, внаслідок чого на них розповсюджуються пільги, передбачені Законом про військовий обов’язок, Законом України «Про соціальний і правовий статус військовослужбовців та членів їх сімей» від 20.12.1991 № 2011­-XII та іншими нормативно­-правовими актами.

З огляду на це, час перебування громадян України на військовій службі зараховується до їхнього страхового стажу, стажу роботи, стажу роботи за спеціальністю, а також до стажу державної служби.

Нові вимоги до ліцензування медичної практики