Інструкція з діловодства в медзакладі: зразок

Автор

Медична справа

Експертна редакція порталу
Чи є у вашому закладі затверджена інструкція з діловодства та чи дотримуєтеся її вимог, перевіряють під час акредитації. У статті з’ясуємо, на основі яких нормативних документів розробляти цю інструкцію у закладі охорони здоров’я, які розділи туди включити та які зразки документів додати

Щоб ЗОЗ працював ефективно, важливо правильно організувати діловодство, зокрема визначити чіткі правила й принципи складання, оформлення документів та організації роботи з ними. Усі ці вимоги містить Інструкція з діловодства лікарні.

NB! Завдання інструкції з діловодства — встановити єдиний порядок документування та організації роботи з документами в медзакладі.

Які управлінські документи забезпечують діяльність ЗОЗ

Інструкція з діловодства в медзакладі: нормативні документи

Коли розробляєте інструкцію з діловодства в медзакладі, керуйтеся нормативними і методичними документами, які регламентують документування управлінської діяльності:

 • Типова інструкція з діловодства в міністерствах, інших центральних та місцевих органах виконавчої влади, затверджена постановою КМУ від 17.01.2018 № 55
 • Національний стандарт України ДСТУ 4163:2020 «Державна уніфікована система документації. Уніфікована система організаційно-розпорядчої документації. Вимоги до оформлення документів» (далі — ДСТУ 4163:2020)
 • Національний стандарт України ДСТУ 2732:2004 «Діловодство й архівна справа
 • Правила організації діловодства та архівного зберігання документів у державних органах, органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах і організаціях, затверджені наказом Мін’юсту від 18.06.2015 № 1000/5

УВАГА! ДСТУ 4163:2020 почав діяти з 1 вересня 2021 року. Він унормував правила оформлення організаційно-розпорядчих документів. Тож оновіть інструкцію з діловодства з урахуванням цих змін.

Розробляє інструкцію з діловодства служба діловодства медзакладу з урахуванням положень установчих документів і структури ЗОЗ.

Інструкція з діловодства в ЗОЗ: структура

Передбачте в інструкції з діловодства 5 розділів і додатки (див. Таблицю).

РозділПідрозділ
Загальні положення
Документування управлінської інформації
 • Загальні вимоги до створення документів
 • Виготовлення бланків документів
 • Оформлення реквізитів
 • Підписи
 • Додатки
 • Погодження для документів, що створюються у паперовій формі
 • Використання печаток
 • Вимоги до складення деяких видів документів: наказів, протоколів, розпоряджень, службових листів, документів до засідань колегіальних органів, документів про службові відрядження
Організація документообігу та виконання документів
Систематизація та зберігання документів у діловодстві
Порядок підготовки справ до передачі для архівного зберігання
 • Експертиза цінності документів
 • Передача справ, складених у паперовій формі, до архівного підрозділу
Додатки
 • Форми бланків службових документів
 • Перелік документів, що не підлягають реєстрації службою діловодства
 • Зразки реєстраційних форм (карток, журналів)
 • Зразки оформлення номенклатури справ структурного підрозділу
 • Зразки оформлення зведеної номенклатури справ закладу
 • Зразок опису справ для передачі в архів закладу

Готову інструкцію затвердіть наказом керівника ЗОЗ.

Типова інструкція з діловодства в лікарні — зразок

Інструкція з діловодства в медзакладі: зразок

Скачати

Документообіг у медзакладі: паперовий чи електронний

Медзаклад може вести документообіг в електронному або паперовому вигляді.

Основною формою ведення діловодства в установах уряд визнав електрону. Щоб вести електронний документообіг, застосовуйте:

 • електронний цифровий підпис
 • електронну печатку
 • електронну позначку часу

Винятком є випадки, коли наявні обґрунтовані підстави для документування управлінської інформації у паперовій формі:

 • документи містять інформацію з обмеженим доступом, вимогу щодо захисту якої встановлює закон
 • конкретні електронні документи не можна застосувати як оригінал згідно з вимогами закону
 • вимоги до опрацювання конкретних документів у паперовій формі встановлюють акти КМУ

Паперовий документообіг залишається актуальним для медичних закладів.зміст

Нові вимоги до ліцензування медичної практики