Цивільно-правові договори з медперсоналом у стоматології: з ким оформляти та хто перевіряє

Вимога оформляти з медичними працівниками саме трудові відносини закріплена в базових нормативних актах сфери охорони здоров’я. Дізнайтеся, який договір укладати зі лікарем та за яких умов за оформлення лікаря за договором можуть нарахувати штраф

Курс для керівника стоматології СПРОБУВАТИ БЕЗПЛАТНО ⭐

Вимога оформляти з медичними працівниками саме трудові відносини випливає з Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з медичної практики, затверджених постановою КМУ від 02.03.2016 № 285 (далі — Ліцензійні умови).

✅✅✅ Охорона праці в стоматології

Які вимоги законодавства

Суб’єкт господарювання має забезпечити наявність щонайменше одного медичного працівника, зокрема з числа працюючих за сумісництвом, за кожною заявленою лікарською спеціальністю, спеціальністю молодших спеціалістів з медичною освітою та немедичних працівників, які працюють у системі охорони здоров’я (п. 32 Ліцензійних умов).

Суб’єкт господарювання, який вперше утворює заклад охорони здоров’я, у строк не пізніше ніж один місяць з моменту отримання повідомлення від органу ліцензування про прийняття рішення про видачу йому ліцензії укладає трудовий договір з медичними працівниками, які були заявлені в документах, що додавалися до заяви про отримання ліцензії, на зазначені ним посади (п. 33 Ліцензійних умов).

Медичну допомогу надають відповідно до медичних показань:

  • професійно підготовлені медичні працівники, які перебувають у трудових відносинах із закладами охорони здоров’я, що забезпечують надання медичної допомоги згідно з одержаною відповідно до закону ліцензією
  • фізичні особи — підприємці, які зареєстровані та одержали відповідну ліцензію в установленому законом порядку і можуть перебувати з цими закладами у цивільно-правових відносинах (ст. 33 Основ законодавства України про охорону здоров'я)

NB! На умовах цивільно-правового (господарського) договору може надавати послуги закладу лікар, зареєстрований як ФОП, що отримав ліцензію на медичну практику.

Які відмінності між трудовим і цивільно-правовим договором?

Хто перевіряє оформлення трудових відносин

Як оформлений медичний персонал, перевірить орган, що видав ліцензію на медичну практику.

Під час перевірки орган ліцензування (МОЗ) контролює, як суб’єкт господарювання (у нашому випадку приватний медичний заклад) дотримує вимог законодавства у сфері провадження господарської діяльності з медичної практики.

✎ Перелік питань для проведення планового (позапланового) заходу державного нагляду (контролю) щодо дотримання суб’єктом господарювання вимог законодавства у сфері провадження господарської діяльності з медичної практики, що підлягає ліцензуванню, затверджено наказом МОЗ від 05.03.2019 № 500 (далі — Перелік № 500).

З-поміж об’єктів контролю, на які спрямована вимога законодавства, — спеціальна освіта та кваліфікація персоналу.

Наявність спеціальної освіти та кваліфікації персоналу досліджують, коли визначають, зокрема:

  • чи надає ліцензіат медичну допомогу та медичні послуги відповідно до уніфікованих клінічних протоколів, затверджених наказами МОЗ, як це передбачено підпунктом 13 пункту 13 Ліцензійних умов; та абзацом п’ятим статті 14-1 Основ законодавства про охорону здоров’я (п. 29 Переліку № 500)
  • чи проводить медична практика ліцензіатом за лікарськими спеціальностями та спеціальностями молодших спеціалістів з медичною освітою, перелік яких затверджений МОЗ (п. 46.1 Переліку № 500)
  • чи відповідають спеціальним освітнім і кадровим вимогам медичні (фармацевтичні) працівники із числа лікарів і провізорів, як передбачено пунктом 25 Ліцензійних умов (п. 56 Переліку № 500)

Орган ліцензування, що виявить під час перевірки порушення ліцензійних умов, зобов’яже усунути порушення (ст. 19 Закону про ліцензування). За повторного порушення ліцензійних умов ліцензію анулюють (ч. 2 ст. 16 Закону про ліцензування).

Як оформлені лікарі та інший персонал, перевіряє орган контролю за дотриманням законодавства про працю — Державна служба України з питань праці (Держпраці).

Перевірки Держпраці є позаплановими по своїй суті, вони проходять у формі інспекційних відвідувань (п. 2 Порядку № 823).

Попри те, що цивільно-правовий договір чітко регламентований в правовому полі і має безсумнівне право на застосування, нині він є чинником підвищеного ризику. Практика перевірок у сфері праці свідчить, що ледве не кожен ЦПД стає предметом особливої уваги інспектора праці. Та й сама наявність ЦПД за певних умов спричиняє захід контролю.

Так, Держпраці прийде з перевіркою до медичного закладу, якщо:

  • є фізичні особи, які виконують роботи (надають послуги) за цивільно-правовими договорами із цим закладом більше року;
  • 30 і більше відсотків фізичних осіб працюють на умовах цивільно-правових договорів.

Про те, скільки осіб і упродовж якого часу виконують роботи за ЦПД, Держпраці проінформує Пенсійний фонд. ПФУ отримує цю інформацію з бухгалтерських звітів суб’єкта господарювання.

Які штрафи може накласти Держпраці

Держпраці може кваліфікувати роботу медичного працівника на умовах цивільно-правового договору як «допуск до роботи без укладення трудового договору». Відтак притягне до відповідальності як заклад охорони здоров’я як суб’єкта господарювання, так і винну посадову особу, що уклала ЦПД з лікарем.зміст

Зміни у ліцензуванні медичної практики у 2024 році

Останні новини

Усі новини

Гарячі запитання

Усі питання і відповіді