Щорічна та додаткова відпустки логопеду

Згідно з постановою Кабінету Міністрів України «Про затвердження переліку посад педагогічних та науково-­педагогічних працівників» від 14 червня 2000 р. № 963 посаду логопеда віднесено до педагогічних працівників. Тривалість відпусток для педагогічних працівників встановлено постановою Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку надання щорічної основної відпустки тривалістю до 56 календарних днів керівним працівникам навчальних закладів та установ освіти, навчальних (педагогічних) частин (підрозділів) інших установ і закладів, педагогічним, науково-­педагогічним працівникам та науковим працівникам» від 14 квітня 1997 р. № 346 (далі — Постанова № 346). Посади логопедів, які працюють у закладах охорони здоров’я, передбачені розділом VII «Інші заклади та установи» Постанови № 346. А отже, тривалість відпусток для них становить 56 календарних днів.

Статичний блок для статей

Останні новини

Усі новини

Гарячі запитання

Усі питання і відповіді