Наказ про створення комісії з інфекційного контролю: зразок

Скачайте зразок наказу про організацію інфекційного контролю та поновлення складу постійної комісії з інфекційного контролю

Нові правила роботи КІК

Аби правильно організувати роботу комісії з інфекційного контролю та запобігти внутрішньолікарняним інфекціям, керівник медзакладу має видати наказ про створення КІК.

NB! Цей документ також потрібен, щоб успішно пройти перевірку дотримання вимог санітарного законодавства і набрати достатню кількість балів під час акредитації.

Наказ про організацію інфекційного контролю в ЗОЗ — зразок

КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО ЗРАЗКІВСЬКА ОБЛАСНА ЛІКАРНЯ

НАКАЗ

10.02.2021м. Зразківське№ 18

Про організацію інфекційного контролю та поновлення складу постійної комісії з інфекційного контролю

З метою організації інфекційного контролю в хірургічних стаціонарах, затвердження чіткої системи епідемічного нагляду, дотримання профілактичних і протиепідемічних заходів на випадок виникнення внутрішньолікарняної інфекції та на виконання вимог наказу МОЗ «Про організацію контролю та профілактики післяопераційних гнійно-запальних інфекцій, спричинених мікроорганізмами, резистентними до дії антимікробних препаратів» від 04.04.2012 № 236

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити та ввести в дію в установленому порядку:

1.1. Положення про комісію з інфекційного контролю (додається).

1.2. Склад постійної комісії з інфекційного контролю для проведення санітарно-гігієнічних і протиепідемічних заходів (додається).

1.3. Програму комісії з інфекційного контролю (додається).

1.4. Регламент роботи комісії з інфекційного контролю (додається).

1.5. План заходів з виконання вимог санітарно-епідемічного благополуччя (додається).

1.6. Порядок проведення розслідування у разі появи спалаху внутрішньолікарняної інфекції (додається).

2. Голові комісії з інфекційного контролю Волконській Л. І. опрацювати та надати для затвердження Програму комісії з інфекційного контролю на 20___ рік.

3. Комісії з інфекційного контролю щокварталу проводити планові засідання та за потреби (у разі ускладнень епідемічної ситуації) з оформленням протоколу.

4. Комісії з інфекційного контролю стежити за дотриманням відповідальними особами затвердженого Плану заходів з виконання вимог санітарно-епідемічного благополуччя у структурних підрозділах підприємства та Порядку проведення розслідування у разі появи спалаху внутрішньолікарняної інфекції.

5. Контроль за виконання наказу покласти на медичного директора Волконську Л. І.

Склад постійної комісії з інфекційного контролю
для проведення санітарно-гігієнічних і протиепідемічних заходів

Наказ про створення комісії з інфекційного контролю: зразок

ДиректорЩасливаО. В. Щаслива

Як створити наглядову раду ЗОЗ: алгоритм дій від розробників постанови

Останні новини

Усі новини

Гарячі запитання

Усі питання і відповіді