Журнал реєстрації серологічних досліджень: форма № 259/о

UA RU
Перегляньте бланк журналу серологічних досліджень та скачайте форму 259/о

Відповідальність за розголошення лікарської таємниці

Форма медичної облікової документації № 259/о (рос. — 259/у) використовується у лабораторіях лікувально-профілактичних закладів.

Форма 259/0 затверджена наказом МОЗ «Про затвердження форм медичної облікової документації, що використовується в лабораторіях лікувально-профілактичних закладів» від 04.01.2001 № 1. Цю та інші медичні форми ввели у зв'язку з переходом ЗОЗ на міжнародну статистичну класифікацію хвороб десятого перегляду (МКХ-10).

На титульній сторінці журналу обов’язково потрібно вказати, відповідно до якої нормативно-технічної документації використовують методи відбору зразків, збору матеріалу та проводять їх лабораторні дослідження.

✅✅✅ Скачайте форму № 265/о «Направлення на серологічне дослідження крові»

Форма no 259/о «Журнал реєстрації серологічних досліджень»

Журнал реєстрації серологічних досліджень: форма № 259/о Скачати

Багато облікових форм ведуть в електронному форматі. Однак форму no 259/о можна оформлювати лише на папері. Така вимога прописана в додатку до наказу МОЗ «Про запровадження ведення електронного варіанта облікових статистичних форм в лікувально-профілактичних закладах» від 05.07.2005 № 330 — Переліку облікових статистичних форм, які мають вестись на паперових носіях.

Нові вимоги до ліцензування медичної практики