Направлення на санітарно-мікробіологічне дослідження та його результати: форма № 205/о

Форма № 205/о складається з двох частин: «Направлення №_ на санітарно-мікробіологічне дослідження» та «Результат №_ санітарно-мікробіологічного дослідження». Скачайте бланки за формою 205/о

Безпечна дезінфекція та утилізація разових медвиробів

Форма медичної облікової документації № 205/о (рос. — 205/у) використовується у лабораторіях лікувально-профілактичних закладів.

Форма 205/0 затверджена наказом МОЗ «Про затвердження форм медичної облікової документації, що використовується в лабораторіях лікувально-профілактичних закладів» від 04.01.2001 № 1. Цю та інші медичні форми ввели у зв'язку з переходом ЗОЗ на міжнародну статистичну класифікацію хвороб десятого перегляду (МКХ-10).

✅✅✅ Як надавати медичні послуги за е-направленням

Форма no 205/о

Направлення на санітарно-мікробіологічне дослідження та його результати: форма № 205/оСкачатиБагато облікових форм ведуть в електронному форматі. Однак форму no 205/о можна оформлювати лише на папері. Така вимога прописана в додатку до наказу МОЗ «Про запровадження ведення електронного варіанта облікових статистичних форм в лікувально-профілактичних закладах» від 05.07.2005 № 330 — Переліку облікових статистичних форм, які мають вестись на паперових носіях.

Нові вимоги до ліцензування медичної практики