Посадова інструкція заступника генерального директора медзакладу: скачайте зразок

UA RU
Перегляньте примірну посадову інструкцію заступника генерального директора медичного закладу. Скачайте та адаптуйте її до умов вашого закладу, враховуючи вимоги наказу МОЗ № 1977

Заступник генерального директора медзакладу — це професіонал керівного складу медзакладу, що забезпечує ефективну роботу адміністративно-господарських служб та раціональне використання матеріальних і фінансових ресурсів. У своїй роботі посадовець підпорядковується генеральному директору медзакладу.

Як упровадити нові посади керівників

Заступник генерального директора: Класифікатор професій

Посаду генерального директора медзакладу, а також і заступника генерального директора уведено в межах медичної реформи задля оптимізації роботи. З класифікатора професій (КП) вилучено ряд посад керівного складу медзакладів, а натомість уведено інші (наказ МОЗ «Про внесення змін до Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 78 «Охорона здоров’я» від 31.10.2018 № 1977). Оскільки як окремі посади заступники директорів у КП не передбачені й ці посади вважаються похідними від базових, то і коди мають ті ж, що і для посад директорів. Тому для посади «заступник генерального директора» код КП — 1210.1, як і для посади генерального директора медзакладу.

Заступник генерального директора: посадова інструкція

Посадова інструкція заступника генерального директора медзакладу: скачайте зразок

Скачати

Як розробити посадову інструкцію для заступника гендиректора

Аби окреслити, чим займається заступник генерального директора медзакладу та які має обов'язки, скористаємося примірною посадовою інструкцією.

Заступник генерального директора: обов'язки та завдання

Згідно з посадовою інструкцією до обов'язків посадовця належить:

  • керування медзакладом з делегованих йому керівником питань
  • контроль над фінансовим аспектом діяльності закладу, аналіз її економічних показників
  • розподіл обов'язків між керівниками підлеглих структурних підрозділів, контроль над виконанням ними завдань
  • розробка положень про підлеглі структурні підрозділи, погодження посадових інструкцій їх працівників
  • прийняття рішень стосовно осучаснення, ремонту та облаштування приміщень та території медзакладу
  • розробка та виконання заходів безпеки в діяльності медзакладу, як для персоналу, так і для пацієнтів
  • створення сприятливих умов для підвищення медперсоналом професійного рівня
  • визначення за участю медичного директора кошторису витрат на придбання лікувально-діагностичного оснащення, медикаментів, канцелярії тощо
  • створення належних умов праці; контроль за дотриманням медперсоналом положень, внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці та протипожежного захисту
  • підготовка кошторисно-фінансової, технічної, облікової та звітної документації про роботу медзакладу

Компетенції заступника генерального директора

Відповідно до положень посадової інструкції заступник генерального директора медзакладу зобов'язується знати Конституцію України, нормативні акти у сфері охорони здоров'я, безперервного професійного розвитку персоналу, трудове законодавство, володіти принципами менеджменту, організацї фінансово-економічної діяльності закладів охорони здоров’я, методами медичної статистики, технологіями інформаційного забезпечення управління, формами та методами роботи із масмедіа, правилами ділового етикету, мати навички з ведення облікової та звітної документації.

Вимоги до кваліфікації заступника гендиректора медзакладу

Аби зайняти посаду «заступник генерального директора медзакладу» особа повинна мати вищу освіту II рівня за ступенем магістра спеціальності галузі знань «Управління та адміністрування» або «Публічне управління та адміністрування», або «Право», або за спеціальністю «Економіка» галузі знань «Соціальні та поведінкові науки» та пропрацювати за фахом принаймні 5 років.зміст

Нові вимоги до ліцензування медичної практики