Аналіз крові на білкові фракції: скачайте бланк № 229/о

Перегляньте форму № 229/о «Аналіз № (білкові фракції сироватки крові (метод електрофорезу))» та скачайте, щоб використати в роботі

Форму медичної облікової документації № 229/о «Аналіз крові на токсоплазмоз № (імуноферментний аналіз)» (рос. — № 229/у) використовують у лабораторіях лікувально-профілактичних закладів.

Скачати форми і зразки документів

Форма 229/о затверджена наказом МОЗ «Про затвердження форм медичної облікової документації, що використовується в лабораторіях лікувально-профілактичних закладів» від 04.01.2001 № 1. Цю та інші форми ввели у зв'язку з переходом ЗОЗ на міжнародну статистичну класифікацію хвороб десятого перегляду (МКХ-10).

✅✅✅ Форма № 232/о «Аналіз крові (глікемічна крива після навантаження глюкозою, галактозою)»

Аналіз сироватки крові на білкові фракції: бланк форми № 229/о

Форма 229/о

Скачати

Багато облікових форм ведуть в електронному форматі. Однак бланк 229/о можна оформлювати лише на папері. Така вимога прописана в додатку до наказу МОЗ «Про запровадження ведення електронного варіанта облікових статистичних форм в лікувально-профілактичних закладах» від 05.07.2005 № 330 — Переліку облікових статистичних форм, які мають вестись на паперових носіях.

Нові вимоги до ліцензування медичної практики