Вторинна медична допомога: організація за останніми змінами

Докладно пояснюємо, яку вторинну спеціалізовану медичну допомогу мають забезпечувати багатопрофільні лікарні інтенсивного лікування першого та другого рівнів. Скачайте таблиці з новими вимогами до вторинки та фахівців, які її мають надавати.

Яку вторинну (спеціалізовану) медичну допомогу мають забезпечувати багатопрофільні лікарні інтенсивного лікування першого та другого рівнів (далі — БЛІЛ І та ІІ рівнів)? Відтепер її установлює Об’єм надання вторинної (спеціалізованої) медичної допомоги, що повинен забезпечуватися багатопрофільними лікарнями інтенсивного лікування першого та другого рівня, затверджений наказом МОЗ від 19.10.2018 № 1881 (далі — Об’єм № 1881).

Як набрати бали до атестації 2020

То що ж саме визначає Об’єм № 1881 для БЛІЛ?

Згідно з законодавством:

Вторинна (спеціалізована) медична допомога — це вид медичної допомоги, що надається в амбулаторних або стаціонарних умовах в плановому порядку або екстрених випадках і передбачає надання консультації, проведення діагностики, лікування, реабілітацію та профілактику хвороб, травм, отруєнь, патологічних і фізіологічних (при вагітності та пологах) станів, які можуть бути надані лікарями відповідної спеціалізації (крім лікарів загальної практики — сімейних лікарів); направлення пацієнта для надання вторинної (спеціалізованої) медичної допомоги з іншої спеціалізації або для надання третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги.

Завдання вторинної медичної допомоги

Основні завдання БЛІЛ І та ІІ рівнів — надавати вторинну (спеціалізовану), зокрема й екстрену, медичну допомогу, як-от:

 • вести пологи (допомагати під час пологів), лікувати патології вагітності та надавати невідкладну акушерсько-гінекологічну допомогу;
 • лікувати хвороби, травми, отруєння;
 • проводити хірургічні втручання;
 • зменшувати ступінь тяжкості захворювання, травми, отруєння (за винятком паліативної допомоги);
 • запобігати загостренню та/або ускладненню хвороби, травми, отруєння, які загрожують життю та здоров’ю пацієнта;
 • виконувати діагностичні або терапевтичні процедури, які не можна виконувати в інших умовах (за межами лікарні);
 • надавати реабілітаційну допомогу в гострому періоді;
 • виконувати інші завдання відповідно до потреб населення в медичній допомозі.

БЛІЛ І та ІІ рівнів надають вторинну (спеціалізовану) та екстрену медичну допомогу пацієнтам цілодобово. При цьому координують діяльність з іншими закладами охорони здоров’я на території госпітального округу та області й за потреби направляють пацієнтів до закладів третинного рівня відповідно до клінічних маршрутів пацієнта.

Медичну допомогу БЛІЛ І та ІІ рівнів надають в умовах:

 • амбулаторних — у консультативно-діагностичних підрозділах або центрах, що працюють у складі лікарні;
 • стаціонару.

За якими ж лікарськими спеціальностями надають медичну допомогу ці заклади?

Вторинна медична допомога: організація за останніми змінами
15 порадРозроблено за рекомендаціями Мінекономрозвитку, МОЗ і АМКУ, наведеними в листі від 19.12.2018 № 3301-04/55905-03/01.7/33810)
Порада 1: Аналізуйте інформацію про ціни на аналогічні лікарські засоби, коли визначаєте очікувану вартість предмета закупівлі

Спеціальності, які надають вторинну медопомогу

БЛІЛ І та ІІ рівнів надають медичну допомогу в стаціонарних умовах та діагностують стан пацієнта за лікарськими спеціальностями, зазначеними в Таблицях 1, 2.

Таблиця 1Скачайте перелік спаціальностей

Таблиця 2Скачайте

З огляду на медичні потреби населення БЛІЛ І та ІІ рівнів можуть надавати пацієнтам спеціалізовану медичну допомогу й за іншими лікарськими спеціальностями в умовах стаціонару. Таке рішення ухвалює орган управління закладу охорони здоров’я на основі пропозицій та рекомендацій госпітальної ради.

БЛІЛ І рівня можуть створювати структурні підрозділи, які надають паліативну та реабілітаційну допомогу.

Які вимоги до надання вторинної медичної допомоги

БЛІЛ І та ІІ рівнів мають ураховувати вимоги до надання:

 • екстреної медичної допомоги;
 • медичної допомоги під час пологів, лікування патології вагітності та невідкладної акушерсько-гінекологічної допомоги.

Ці вимоги визначені в додатках 1 і 2 до Об’єму № 1881. Що вони передбачають?

Екстрена медична допомога

БЛІЛ І та ІІ рівнів надають екстрену медичну допомогу пацієнтам:

 • які перебувають у невідкладних станах;
 • із гострим інфарктом міокарда (далі — ГІМ);
 • із мозковим інсультом (далі — МІ).

Аби надати допомогу пацієнтам, які перебувають у невідкладних станах, заклади виконують вимоги, зазначені в Таблиці 3.

Допомогу пацієнтам із ГІМ БЛІЛ І та ІІ рівнів надають залежно від рівня лікарень та наявності в них відділень інтервенційної кардіології та реперфузійної терапії (табл. 4).

БЛІЛ І рівня та БЛІЛ ІІ рівня, на базі яких немає відділення інтервенційної кардіології та реперфузійної терапії, мають забезпечити систему підготовки та направлення пацієнтів із ГІМ до таких відділень.

Яку медичну допомогу БЛІЛ І та ІІ рівнів надають пацієнтам із МІ — дізнайтеся з Таблиці 5.

БЛІЛ другого рівня має госпіталізувати за рік не менше ніж 400 пацієнтів із томографічно верифікованим діагнозом МІ.

Пологи, патології вагітності, акушерсько-гінекологічна допомога

БЛІЛ першого та другого рівнів надають перинатальну допомогу I та ІІ рівня згідно з Порядком регіоналізації перинатальної допомоги, затвердженого наказом МОЗ від 31.10.2011 № 726.

БЛІЛ першого та другого рівнів надають допомогу пацієнтам, зазначену в Таблиці 6.

Таблиця 6

Пацієнти, яким надають акушерсько-гінекологічну допомогу

ОсобливостіБЛІЛ І рівняБЛІЛ ІІ рівня
ВагітністьОднопліднаОдноплідна/багатоплідна
Рівень акушерського та/або перинатального ризикуНизький, без тяжкої екстрагенітальної патологіїСередній
Маса тіла новонароджених>2500 г
(термін гестації і 37 тижнів)
>1500 г
(термін гестації і 34 тижні)

Цілодобово БЛІЛ першого та другого рівнів надають акушерсько-гінекологічну допомогу, зазначену в Таблиці 7.

Також БЛІЛ І і ІІ рівнів консультують пацієнтів із питань грудного вигодовування і післяпологової контрацепції. Однак роблять це не цілодобово.

Згідно з Об’ємом № 1881 визначайте лікарські спеціальності, за якими надаватиме допомогу ваш заклад у стаціонарних умовах. А от лікарські спеціальності, за якими надаватимете допомогу в амбулаторіях, визначають органи управління закладами охорони здоров’я.зміст

Нові вимоги до ліцензування медичної практики