Як документувати призначення та обліковувати наркотичні (психотропні) засоби

Дізнайтеся, як правильно призначати наркотичні засоби, психотропні речовини та прекурсори, навчити пацієнтів правильно з ними поводитись. Знання та чітке дотримання норм чинних наказів та інструкцій стосовно порядку відпуску та обліку наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів у медичних закладах допоможе уникнути помилок.

Пацієнтів, котрі лікуються в амбулаторних умовах чи в домашньому стаціонарі медичний заклад видає потрібні для лікування наркотичні засоби, психотропні речовини та прекурсори.

Разом з тим пацієнт чи особи, котрі за ним доглядають, можуть отримати ці препарати в фармацевтичних (аптечних) закладах за рецептом. Така норма прописана п. 27 Порядку придбання, перевезення, зберігання, відпуску, використання та знищення наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів у закладах охорони здоров’я, затвердженому постановою КМУ № 333 від 13.05.2013 року (надалі – Порядок № 333)). Які ж документи при цьому повинні заповнювати медичні працівники та й сам пацієнт? Спробуємо дати відповідь на це та інші питання, котрі стосуються роботи медичних працівників з наркотичними засобами.

Правила призначення наркотичних (психотропних) засобів

Усі призначення наркотичних (психотропних) лікарських засобів пацієнту, який проходить курс лікування в амбулаторних умовах, лікар фіксує в листку призначень та обов’язково зазначає це в медичній карті амбулаторного хворого. Листок призначень необхідно видати пацієнту чи особі, яка за ним доглядає, на руки і тоді, коли лікар виписує рецепт на наркотичні засоби, і тоді, коли пацієнт отримує їх безпосередньо в медичному закладі.

Щоб безперешкодно отримувати наркотичні лікарські препарати для лікування в умовах стаціонару вдома, пацієнт або особа, яка за ним доглядає повинна написати заяву на ім’я керівника медичного закладу відповідно до форми, наведеної в Додатку 3 до Порядку № 333. Керівник закладу охорони здоров’я робить на заяві примітку про погодження. Надалі таку заяву підшивають до медичної карти амбулаторного хворого, де вона й зберігається надалі. Заяву про отримання наркотичних лікарських засобів чи психотропних речовин та виконання призначень лікаря варто оформляти лише у тому випадку, коли пацієнт чи особа, що його доглядає отримує такі препарати безпосередньо в медичній установі, а не в аптечній мережі.

Пацієнта (особу, що його доглядає) необхідно поінформувати про правила поводження з наркотичними (психотропними) препаратами. Таку інформацію можна надати при безпосередній бесіді, а можна викласти усе в інформаційному листі та передати його пацієнту чи особі, котра здійснює догляд за ним (члену сім’ї, опікуну, піклувальнику). Особливо слід акцентувати увагу на тому, що наркотичні препарати не можна використовувати не за призначенням. Запис про те, що пацієнту пояснили правила використання наркотичних засобів, роблять в медичній карті хворого. Докладна інформація, з якою необхідно ознайомити пацієнта, викладена в наказі МОЗ № 494 від 07.08.2015 року «Про деякі питання придбання, перевезення, зберігання, відпуску, використання та знищення наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів у закладах охорони здоров’я» (надалі в тексті – Наказ № 494).

Коли лікар зробив призначення про необхідність застосування наркотичних препаратів в умовах створеного стаціонару вдома, відповідальна особа отримує наркотичні (психотропні) засоби в лікувальному закладі та робить відповідну відмітку в журналі обліку за формою № 129-9/о. Надалі та ж особа доставляє препарати до місця створеного стаціонару вдома та передає їх пацієнту чи особі, яка його доглядає. Кожна дія відповідальної особи фіксується у відповідному обліковому журналі.

Пацієнт (особа, яка його доглядає) може отримати наркотичні засоби за рецептом лікаря безпосередньо в медичному закладі.

Записи про виконання призначень наркотичних засобів в листку призначень робить пацієнт особисто чи особа, яка за ним доглядає. Надалі заповнені листки призначень підшивають до амбулаторної карти хворого.

Правила обліку наркотичних (психотропних) засобів

Усе переміщення наркотичних лікарських засобів в умовах стаціонару вдома (отримання для використання, повернення невикористаних ампул) необхідно вносити у відповідні облікові журнали. Такі форми медичної документації затверджені наказом № 494:

  • Форма № 129-9/о «Журнал обліку препаратів наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів у лікувально-профілактичних закладах охорони здоров’я для виконання призначень лікаря в стаціонарних умовах»;
  • Форма № 129-10/о «Журнал обліку повернутих із створених стаціонарів вдома наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів».

Рецептурні бланки ф-3 обліковують у спеціальних журналах (книгах) обліку за формою № 129-12/о «Журнал реєстрації спеціальних рецептурних бланків форми № 3 (ф-3) у закладах охорони здоров’я», затвердженому Наказом № 494.

Усі форми журналів повинні відповідати загальноприйнятим вимогам до ведення медичної документації. Вони мають бути:

  • пронумеровані;
  • прошнуровані;
  • засвідчені підписом керівника;
  • завірені печаткою медичного закладу.

В журналах (№ 129-9/о, 129-10/о, № 129-12/о) не повинно бути жодних виправлень та іншої недостовірної інформації. Якщо до форми закралась технічна помилка, її необхідно виправити. Кожне таке виправлення необхідно засвідчити підписом керівника медичного закладу.

Як документувати призначення та обліковувати наркотичні (психотропні) засобиЧитайте: "Зберігання лікарських засобів: тест"

Зберігати журнали обліку необхідно 5 років.

Таким чином, уникнути помилок при роботі з наркотичними (психотропними) засобами можна лише у тих випадках, якщо весь медичний персонал, причетний до їх обігу, буде чітко дотримуватись відповідних інструкцій та положень наказів. Хворі та їх родичі також повинні бути обізнані з правилами поводження з наркотичними (психотропними) засобами.зміст

Зміни у ліцензуванні медичної практики у 2024 році

Останні новини

Усі новини

Гарячі запитання

Усі питання і відповіді