Доплата лікарям за хірургічну активність

Доплата лікарям за хірургічну активність

Згідно з підпунктом 2.4.2 пункту 2.4 Умов оплати праці працівників закладів охорони здоров’я та установ соціального захисту населення, затверджених наказом Міністерства праці та соціальної політики України і Міністерства охорони здоров’я України «Про впорядкування умов оплати праці працівників закладів охорони здоров’я та установ соціального захисту населення» від 5 жовтня 2005 р. № 308/519, посадові оклади лікарів-­хірургів усіх найменувань, лікарів-­анестезіологів та лікарів-­ендоскопістів, у т. ч. керівників структурних підрозділів — лікарів цих спеціальностей, визначені згідно з пунктами 2.1–2.2, підвищуються за здійснення оперативних втручань залежно від обсягу, складності й характеру їх праці, зокрема при роботі в амбулаторно-­поліклінічному закладі (відділенні) — до 15% посадового окладу; денному стаціонарі хірургічного профілю — до 25%, стаціонарі — до 40%.

Конкретний розмір цього підвищення встановлюється кожному фахівцю окремо керівником закладу за поданням керівника структурного підрозділу за результатами роботи за певний період (квартал, півріччя, рік) залежно від обсягу, складності й характеру виконаних операцій.

Іншого чинними нормативними актами не передбачено.

Нові вимоги до ліцензування медичної практики